Köprü oluşturma

GösterYeni bir dosya için köprü oluşturma

 1. Köprüsünü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) göstermek istediğiniz hücre veya grafiği sağ tıklatın, sonra da kısayol menüsünde Köprü'yü tıklatın.
 2. İletişim kutusunun sol tarafındaki Hedef'in altında, Yeni Belge Oluştur'u tıklatın.
 3. Yeni belge adı iletişim kutusuna yeni dosyanın adını yazın.
 4. Tam Yol'un altında gösterilenin dışında bir konum belirtmek için, Yeni belgenin adı kutusuna yeni konumu yazın veya Değiştir'i tıklatıp, daha sonra istediğiniz konumu seçin. Tamam'ı tıklatın.
 5. Düzenleme zamanı'nın altında, yeni dosyayı düzenlemek üzere şimdi mi, sonra mı açacağınızı belirtmek için bir seçenek tıklatın.
 6. İşaretçiyi köprü üzerinde konumlandırdığınızda görüntülenecek bir ipucu atamak için Ekran İpucu'nu tıklatın ve sonra Ekran İpucu metni iletişim kutusuna istediğiniz metni yazın. Tamam'ı tıklatın.

GösterVarolan bir dosya veya Web sayfası için köprü oluşturma

 1. Köprüsünü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) göstermek istediğiniz metni ve grafiği sağ fare düğmesiyle tıklatın ve daha sonra kısayol menüsünde Köprü'yü tıklatın.
 2. İletişim kutusunun sol tarafındaki Hedef'in altında, Varolan Dosya veya Web Sayfası'nı tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Geçerli klasörden bir dosya seçmek için Geçerli Klasör'ü tıklatıp, daha sonra bağlantı kurmak istediğiniz dosyayı tıklatın.
  • Taranan sayfalar listesinden Web sayfası seçmek için Taranan Sayfalar'ı tıklatıp, bağlantı kurmak istediğiniz Web sayfasını tıklatın.
  • Son kullandığınız dosyalar listesinden bir dosya seçmek için Son Kullanılan Dosyalar'ı tıklatın ve sonra bağlantı kurmak istediğiniz dosyayı tıklatın.
  • Bağlantı kurmak istediğiniz dosya ya da Web sayfasının adını ve konumunu biliyorsanız, bu bilgileri Adres kutusuna yazabilirsiniz.
  • Web sayfasını, tarayıcınızı açıp sayfayı arayarak seçmek istiyorsanız Web'e Gözat Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın, bağlanmak istediğiniz Web sayfasını açın ve tarayıcıyı kapatmadan Microsoft Excel'e geri dönün.
 4. İşaretçiyi köprü üzerinde konumlandırdığınızda görüntülenecek bir ipucu atamak için Ekran İpucu'nu tıklatın ve sonra Ekran İpucu metni iletişim kutusuna istediğiniz metni yazın. Tamam'ı tıklatın.

GösterWeb sayfasında belirli bir yer için köprü oluşturma

Web sayfasında belirli bir yer için köprü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) oluşturmak üzere, Web sayfasının o konumda yer işaretleyicisinin (yer işareti: Dosyada başvuru amacıyla işaretlediğiniz bir konum veya metin seçimi. Yer işaretleri dosyanızın içinde daha sonra başvurabileceğiniz veya bağlanabileceğiniz bir konumu tanımlar.) bulunduğundan emin olun.

 1. Microsoft Excel'de, köprü kurmak istediğiniz metin veya grafiği sağ fare düğmesiyle tıklattıktan sonra, kısayol menüsünde Köprü'yü tıklatın.
 2. İletişim kutusunun sol tarafındaki Hedef'in altında, Varolan Dosya veya Web Sayfası'nı tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Geçerli klasörden bir Web sayfası seçmek için Geçerli Klasör'ü tıklatıp, daha sonra bağlantı kurmak istediğiniz Web sayfasını tıklatın.
  • Taranan sayfalar listesinden Web sayfası seçmek için Taranan Sayfalar'ı tıklatıp, bağlantı kurmak istediğiniz Web sayfasını tıklatın.
  • Son kullandığınız dosyalar listesinden bir Web sayfası seçmek için önce Son Kullanılan Dosyalar'ı, sonra da bağlantı kurmak istediğiniz Web sayfasını tıklatın.
  • Bağlanmak istediğiniz Web sayfasının adını ve konumunu biliyorsanız, bu bilgileri Adres kutusuna yazabilirsiniz.
  • Web sayfasını, tarayıcınızı açıp sayfayı arayarak seçmek istiyorsanız Web'e GözatDüğme görüntüsü düğmesini tıklatın, bağlanmak istediğiniz Web sayfasını açın ve tarayıcıyı kapatmadan Excel'e geri dönün.
 4. Yer İşareti'ni tıklatın ve istediğiniz yer işaretleyicisini çift tıklatın.
 5. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde görüntülenecek bir ipucu atamak için Ekran İpucu'nu tıklatın, Ekran İpucu metni iletişim kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

GösterÇalışma kitabındaki belirli bir konum için köprü oluşturma

Geçerli veya başka bir çalışma kitabındaki bir konuma bağlantı yapmak için, hedef (hedef: Bir köprüden gittiğiniz öğeye verilen genel ad.) hücrelere ilişkin bir ad (ad: Bir hücreyi, hücre aralığını, formülü veya sabit değeri temsil eden bir sözcük veya karakter dizesi. Satışlar!C20:C30 gibi zor anlaşılır aralıklara başvurmak için Ürünler gibi kolay anlaşılır adlar kullanın.) tanımlayabilir veya bir hücre başvurusu kullanabilirsiniz.

 1. Ad kullanmak için hedef çalışma kitabındaki hedef hücreleri adlandırın.

GösterNasıl yapılır?

 1. Kaynak (kaynak dosya: Bağlantılı veya katıştırılmış nesneyi oluşturmakta kullanılan bilgileri içeren dosya. Kaynak dosyadaki bilgileri güncelleştirdiğinizde, hedef dosyadaki bağlantılı nesneyi de güncelleştirebilirsiniz.) çalışma kitabında, köprüyü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) göstermesini istediğiniz metni veya grafiği sağ tıklattıktan sonra, kısayol menüsünde Köprü'yü tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Geçerli çalışma kitabınızdaki bir konuma bağlantı yapmak için Hedef'in altındaki Bu Belgede Yerleştir seçeneğini tıklatın.
 • Başka bir çalışma kitabındaki bir konuma bağlantı yapmak için Hedef'in altındaki Varolan Dosya veya Web Sayfası seçeneğini tıklatın.
 1. Varolan Dosya veya Web Sayfası seçeneğini belirlediyseniz, bağlantı yapmak istediğiniz çalışma kitabının yerini bulup seçin ve sonra Yer İşareti düğmesini tıklatın.
 2. Aşağıdakilerden birini yapın:
 • Hücre Başvurusu'nun altındaki listeden bağlantı yapmak istediğiniz sayfayı tıklatın ve sonra Hücre başvurusunu yazın kutusuna hücre başvurusunu yazın. Tamam'ı tıklatın.
 • Tanımlı Adlar'ın altındaki listeden bağlantı yapmak istediğiniz hücreleri gösteren adı tıklatın. Tamam'ı tıklatın.
 1. İşaretçiyi köprü üzerinde konumlandırdığınızda görüntülenecek bir ipucu atamak için Ekran İpucu'nu tıklatın ve sonra Ekran İpucu metni iletişim kutusuna istediğiniz metni yazın. Tamam'ı tıklatın.

GösterÇalışma sayfası fonksiyonu kullanarak özelleştirilmiş köprü oluşturma

Bir ağ sunucusu intranet (intranet: Bir kuruluş içindeki Internet teknolojilerini kullanan ağ (örn., HTTP veya FTP protokolü).Köprüleri kullanarak nesneleri, belgeleri, sayfaları ve Internet üzerindeki diğer hedefleri inceleyebilirsiniz.) veya Internet'te saklanan belgeyi açan bir kısayol veya atlama oluşturur. köprü fonksiyonunu içeren hücreyi tıklatınca Microsoft Excel bağ_konumunda saklanan dosyayı açar.

Sözdizimi

KÖPRÜ (bağ_konumu;kolay_ad)

Bağ_konumu     metin olarak açılan belgenin yolu veya dosya adıdır. Bağ_konumu, herhangi bir belgede bir Microsoft Excel çalışma sayfasındaki veya çalışma kitabındaki belirli bir hücre veya adlandırılmış aralık gibi veya bir Microsoft Excel belgesindeki bir yer işareti gibi bir yere  başvuru yapabilir. Yol, sabit disk sürücüsünde saklanan bir dosyada olabileceği gibi, bir sunucudaki (Windows için Microsoft Excel'de) bir evrensel adlandırma anlaşması (UNC) yolu veya Internet ve bir intranet'te bir URL (Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL): HTTP veya FTP gibi bir protokol ve bir nesnenin, belgenin, World Wide Web sayfasının veya diğer hedeflerin Internet veya intranet üzerinde bulundukları konumu gösteren adres; örneğin: http://www.microsoft.com/.) yolu da olabilir.

 • Bağ_konumu tırnak işareti içine konulmuş bir metin dizesi veya bir metin dizesi gibi bir bağ içeren hücre olabilir.
 • Bağ_konumunda belirtilen atlama yoksa veya gezindirilemiyorsa, hücreyi tıklattığınızda hata görünür.

Kolay_ad     hücrede görüntülenen atlama metni veya sayısal değerdir. Kolay_ad, mavi renkle görüntülenir ve altı çizilidir. Kolay_ad atlanırsa, hücre bağlantı_konumunu atlama metni olarak görüntüler.

 • Kolay_ad, bir değer, bir metin dizesi, bir ad olabileceği gibi atlama metni veya değerini içeren bir hücre de olabilir.
 • Kolay_ad, bir hata değeri verirse (örneğin, #DEĞER!) hücre, atlama metninin yerine hatayı görüntüler.

Uyarı

KÖPRÜ içeren bir hücre seçmek için hücreyi tıklatın ve imleç çapraz işaretine Excel seçim imleci dönüşene kadar farenin düğmesini basılı tutun, ardından farenin düğmesini serbest bırakın.

Örnekler

Aşağıdaki örnek örnek.microsoft.com/rapor adlı konumda Internet'te depolanan Bütçe Raporu.xls adlı çalışma sayfasını açar ve "Rapor için tıklatın" metnini görüntüler:

=KÖPRÜ("http://örnek.microsoft.com/rapor/bütçe raporu.xls", "Rapor için tıklatın")

Aşağıdaki örnek, Internet'in örnek.microsoft.com/rapor adlı konumunda depolanan Bütçe Raporu.xls adlı bir çalışma kitabındaki Yıllık adlı çalışma sayfasındaki F10 hücresine köprü oluşturur. Çalışma sayfasındaki köprüyü içeren hücre D1 hücresinin içeriğini atlama metni olarak görüntüler:

=KÖPRÜ("[http://örnek.microsoft.com/rapor/bütçe raporu.xls]Yıllık!F10", D1)

Aşağıdaki örnek, Internet'in örnek.microsoft.com/rapor adlı konumunda depolanan Bütçe Raporu.xls çalışma kitabının İlk Üç Ay adlı çalışma sayfasının BölümToplamı adlı aralığına bir köprü oluşturur. Çalışma sayfasındaki köprüyü içeren hücre, " İlk Üç Aylık Bölüm Toplamını görmek için tıklatın" metnini görüntüler.

=KÖPRÜ("[http://örnek.microsoft.com/rapor/bütçe raporu.xls]İlk Üç Aylık!BölümToplamı", "İlk Üç Aylık Bölüm Toplamını görmek için tıklatın")

Bir Microsoft Word belgesindeki belirli bir konuma bir köprü oluşturmak için, belgede atlamak istediğiniz yeri tanımlamak üzere bir yer işareti kullanmanız gerekir. Aşağıdaki örnek, örnek.microsoft.com'da konumlandırılmış olan Yıllık Rapor.doc adlı belgenin ÜçAylıkKar adlı yer işaretine bir köprü oluşturur:

=KÖPRÜ("[http://örnek.microsoft.com/Yıllık Rapor.doc]ÜçAylıkKar", "Üç Aylık Kar Raporu")

Windows için Excel'de aşağıdaki örnek, hücrede D5 hücresinin içeriğini atlama metni olarak görüntüler ve MALİ adlı sunucunun Tablolar klasöründe saklanan üçay1.xls adlı dosyayı açar. Bu örnek bir UNC yolu kullanır:

=KÖPRÜ("\\MALİ\Tablolar\üçay1.xls", D5)

Aşağıdaki örnek, D sürücüsünün Mali adlı dizininde saklanan üçay1.xls dosyasını Windows için Excel'de açar ve H10 hücresinde saklanan sayısal değeri görüntüler:

=KÖPRÜ("D:\MALİ\üçay1.xls", H10)

Aşağıdaki örnek, Windows için Excel'de Kitabım.xls adlı başka bir (dış) çalışma kitabında bulunan Toplamlar adındaki alana bir köprü oluşturur:

=KÖPRÜ("[C:\Belgelerim\Kitabım.xls]Toplamlar")

Aşağıdaki örnek, Macintosh için Microsoft Excel'de, hücrede "Burayı tıklatın" yazısını görüntüler ve Macintosh HD adlı sabit diskteki Bütçe Raporları klasöründe saklanan Birinci Çeyrek adındaki dosyayı açar:

=KÖPRÜ("Macintosh HD:Bütçe Raporları:Birinci Çeyrek", "Burayı tıklatın")

Çalışma sayfasında bir hücreden diğerine atlamak için köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin, Bütçe çalışma kitabındaki etkin çalışma sayfası Haziran adlı sayfaysa, aşağıdaki formül E56 hücresi için bir köprü oluşturur. Bağ metni E56 hücresindeki değerdir.

=KÖPRÜ("[Bütçe]Haziran!E56", E56)

Aynı çalışma kitabında farklı bir sayfaya atlamak için, bağlantıdaki sayfa adını değiştirin. Önceki örnekte, Eylül sayfasındaki E56 hücresine bağ oluşturmak için "Haziran" sözcüğünü "Eylül" olarak değiştirin

GösterE-posta adresi için köprü oluşturma

E-posta adresi için köprüyü (köprü: Bir dosyaya, dosyadaki bir konuma, World Wide Web üzerindeki bir Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek için tıklattığınız renkli ve altçizgili metin veya grafik. Köprüler ayrıca haber grupları ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.) tıklattığınızda, e -posta programınız otomatik olarak çalışır ve program, e-posta programını yükleyerek Kime kutusunda doğru adresle bir e-posta iletisi oluşturur.

 1. Köprüyü göstermek istediğiniz metin veya grafiği sağ fare düğmesiyle tıklatın ve sonra kısayol menüsünde Köprü'yü tıklatın.
 2. İletişim kutusunun sol tarafındaki Hedef'in altında, E-posta Adresi'ni tıklatın.
 3. E-posta adresi iletişim kutusuna, istediğiniz e-posta adresini yazın.
 4. Konu kutusuna, e-posta iletisinin konusunu yazın.

Bazı Web tarayıcıları (Web tarayıcısı: HTML dosyalarını yorumlayan, onları Web sayfaları olarak biçimlendiren ve görüntüleyen yazılım. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüleri izleyebilir, dosyaları aktarabilir ve Web sayfalarında katıştırılmış ses veya video dosyalarını çalabilir.) ve e-posta programlarının konu satırını tanımayabileceğini unutmayın.

 1. İşaretçiyi köprü üzerine getirdiğinizde görüntülenecek bir ipucu atamak için Ekran İpucu'nu tıklatın, Ekran İpucu metni iletişim kutusuna istediğiniz metni yazın ve sonra Tamam'ı tıklatın.

Gösterİpucu

Adresi doğrudan hücreye yazarak, e-posta adresi için bir köprü de oluşturabilirsiniz. Örneğin, birisi@example.com yazın, köprü otomatik olarak oluşturulur.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003