Özet Tablo veya Özet Grafik raporunda kendi formülünüzü oluşturma

OLAP (OLAP: Hareketleri işleme yerine, sorgulama ve raporlama için en iyi duruma getirilmiş bir veritabanı teknolojisi. OLAP verileri hiyerarşik olarak düzenlenir ve tablolar yerine küplerin içinde depolanır.) veritabanlarından alınan kaynak verileri (kaynak veriler: Özet Tablo veya PivotChart raporu için kullanılan liste veya tablo. Kaynak veriler bir Excel listesi veya aralığından, bir dış veritabanı veya küpten ya da bir başka Özet Tablo raporundan alınabilir.), formül oluşturmanıza izin vermez.

 1. Hesaplanmış alan (hesaplanmış alan. Özet Tablo raporunda veya PivotChart raporunda oluşturduğunuz bir formülü kullanan alan. Hesaplanmış alanlar Özet Tablo raporu veya PivotChart raporundaki başka alanların içeriklerini kullanarak hesaplamalar yapabilir.) mı, yoksa alanda bir hesaplanmış öğe (hesaplanmış öğe: Özet Tablo alanının veya PivotChart alanının içindeki, oluşturduğunuz bir formülü kullanan öğe. Hesaplanmış öğeler Özet Tablo raporu veya PivotChart raporunda aynı alanda bulunan diğer öğelerin içeriğini kullanarak hesaplamalar yapabilir.) mi oluşturmak istediğinize karar verin.

Formülünüzde başka bir alanda bulunan veriyi kullanmak istiyorsanız, hesaplanmış alanı kullanın. Formülünüzün bir alandaki bir veya birkaç özel öğeyi (öğe: Özet Tablo ve PivotChart raporlarında bir alanın alt kategorisi.Örneğin, "Ay" alanı, "Ocak," "Şubat," gibi öğeler içerebilir.) kullanmasını istiyorsanız, hesaplanmış öğeyi kullanın.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın. Özet Grafik raporunda (PivotChart raporu: Özet Tablo raporu gibi, etkileşimli veri çözümlemesi sağlayan bir grafik. Veri görünümlerini değiştirebilir, farklı ayrıntı düzeyleri görebilir veya alanları sürükleyerek ya da alanlardaki öğeleri gösterip gizleyerek grafiğin düzenini yeniden düzenleyebilirsiniz.) en iyi sonucu almak için, formülünüzün hesapladığı veri değerlerini görebileceğiniz ilişkili Özet Tablo raporunda (ilişkili Özet Tablo raporu: PivotChart raporuna kaynak veriler sağlayan Özet Tablo raporu. Yeni bir PivotChart raporu oluşturduğunuzda otomatik olarak oluşturulur. İki rapordan birinin yerleşimini değiştirdiğinizde, diğeri de değişir.) çalışın.

GösterHesaplanmış alan ekleme

 1. Raporu tıklatın.
 2. Özet Tablo araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.), Özet Tablo veya Özet Grafik'i tıklatın, Formüller'i seçin, sonra Hesaplanan Alan'ı tıklatın.
 3. Ad kutusunda alan için bir ad yazın.
 4. Formül kutusuna alanın formülünü girin.

Formülde başka bir alandaki verileri kullanmak için Alanlar kutusunda alanı tıklatın, sonra Alan Ekle'yi tıklatın. Örneğin, Satış alanındaki her değerin %15 oranındaki komisyonunu hesaplamak için = Satış * 15% yazabilirsiniz.

 1. Ekle'yi tıklatın, sonra Tamam'ı tıklatın.

GösterAlana hesaplanmış öğe ekleme

 1. Alandaki öğeler gruplandırılmışsa, her grubu sağ tıklatın, kısayol menüsünde (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Gruplandır ve Seviyelendir'i işaretleyin, sonra Grubu Çöz'ü tıklatın.
 2. Hesaplanmış öğeyi eklemek istediğiniz alanı tıklatın.
 3. Özet Tablo araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.), Özet Tablo'yu veya Özet Grafik'i tıklatın, Formüller' i seçin, daha sonra Hesaplanan Öğe'yi tıklatın.
 4. Ad kutusunda, hesaplanan öğe için bir ad yazın.
 5. Formül kutusuna, öğenin formülünü girin.

Formüldeki bir öğenin verilerini kullanmak için Alanlar kutusunda alanı tıklatın, Öğeler listesinde öğeyi tıklatın, sonra Öğe Ekle'yi tıklatın (öğe, hesaplanmış öğeyle aynı alanda bulunmalıdır).

 1. Ekle'yi tıklatın, sonra Tamam'ı tıklatın.
 2. 1. adımda öğelerin grubunu çözdüyseniz, öğeleri yeniden gruplandırabilirsiniz.
 1. Hesaplanmış öğeler için, her hücreye farklı formüller girebilirsiniz.

GösterNasıl Yapılır?

Örneğin, Çilek adlı hesaplanmış öğenin formülü bütün aylar için =Portakal * 0,25 olarak belirlenmişse, Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları için formülü =Portakal*0,5 biçiminde değiştirebilirsiniz.

 1. Formülü değiştirmek istediğiniz hücreyi tıklatın.

Birçok hücrenin formülünü değiştirmek için, CTRL tuşunu basılı tutun ve istediğiniz ek hücreleri tıklatın.

 1. Formül çubuğunda (formül çubuğu: Excel penceresinin üzerinde, hücreler veya grafiklere değerler veya formüller eklemek veya düzenlemek için kullanılan bir çubuk. Etkin hücrede depolanan sabit değer veya formülü görüntüler.) formüldeki değişiklikleri yazın.
 1. Birden çok hesaplanmış öğeniz veya formülünüz varsa, hesaplama sırasını ayarlayın.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Raporu tıklatın.
 2. Özet Tablo araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Özet Tablo veya Özet Grafik'i tıklatın, Formüller'i işaretleyin ve sonra Çözüm Sırası'nı tıklatın.
 3. Bir formülü tıklatın, sonra Yukarı Taşı'yı veya Aşağı Taşı'yı tıklatın.
 4. Bu işleme, formüller, hesaplanmasını istediğiniz sırada oluncaya kadar devam edin.

 Not   Bir Özet Grafik raporuna veya ilişkili Özet Tablo raporuna formül eklediğinizde, bazı grafik biçimlendirmeleri kaybolabilir.

Gösterİpucu

Raporunuzdaki tüm formüllerin listesini görüntüleyebilirsiniz. Raporu tıklatın, Özet Tablo araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.), Özet Tablo veya Özet Grafik seçeneğini tıklatın, Formüller'i işaretleyin ve Formül Listele'yi tıklatın.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003