Hesaplama işleçleri hakkında

İşleçler, bir formülün öğeleri üzerinde yapmak istediğiniz hesaplama türünü belirtir. Microsoft Excel, dört farklı hesaplama işleci türü içerir: aritmetik, karşılaştırma, metin ve başvuru.

Gösterİşleçler türleri

Aritmetik işleçler       Toplama, çıkarma veya çarpma gibi temel matematiksel işlemleri yapmak için; sayıları birleştirmek ve sayısal sonuçlar üretmek için, aşağıdaki aritmetik işleçleri kullanın.

Aritmetik işleç Anlam (Örnek)
+ (artı işareti) Toplama (3+3)
– (eksi işareti) Çıkarma (3–1)
Negatif yapma (–1)
* (yıldız işareti) Çarpma (3*3)
/ (ileri eğri çizgi) Bölme (3/3)
% (yüzde işareti) Yüzde (%20)
^ (şapka işareti) Üs (3^2)

Karşılaştırma işleçleri       Aşağıdaki işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer, bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ).

Karşılaştırma işleci Anlam (Örnek)
= (eşit işareti) Eşittir (A1=B1)
> (büyüktür işareti) Büyüktür (A1>B1)
< (küçüktür işareti) Küçüktür (A1<B1)
>= (büyüktür veya eşittir işareti) Büyüktür veya eşittir (A1>=B1)
<= (küçüktür veya eşittir işareti) Küçüktür veya eşittir (A1<=B1)
<> (eşit değildir işareti) Eşit değildir (A1<>B1)

Metin birleştirme işleci       Bir ya da daha çok metin serisini bir araya getirerek veya birleştirerek tek bir metin parçası elde etmek için ampersanı (&) kullanın.

Metin işleci Anlam (Örnek)
& (ve imi) Bir sürekli metin değeri vermek için, iki değeri bağlar veya art arda ekler ("Kızıl"&"ırmak")

Başvuru işleçleri       Hesaplamalar için hücre aralıklarını aşağıdaki işleçlerle birleştirin.

Başvuru işleci Anlam (Örnek)
: (iki nokta üst üste) İki başvuru arasındaki bütün hücrelere, bu iki başvuruyu da içermek üzere, bir başvuru oluşturan aralık işleci (B5:B15)
, (virgül) Birden çok başvuruyu bir başvuruda birleştiren birleşim işleci (TOPLA(B5:B15,D5:D15))
 (boşluk) Her iki başvuruda ortak olan hücreler için başvuru oluşturan kesişim işleci (B7:D7 C6:C8)

GösterExcel'in formüllerdeki işlemleri yapma sırası

Formüller verileri özel bir sırada hesaplar. Excel'de bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar. Eşittir işareti, Excel'e onu izleyen karakterlerin bir formül oluşturduğu bilgisini verir. Eşittir işaretinden sonra hesaplama işleçleri tarafından ayrılmış hesaplanacak öğeler (işlenen) gelir. Excel formülleri, formüldeki her işlecin özel sırasına göre soldan sağa doğru hesaplar.

İşleçlerin önceliği

Birden fazla işleci tek bir formülde birleştirirseniz, Excel, işlemleri aşağıdaki tabloda gösterilen sırayla yapar. Bir formül, aynı önceliğe sahip olan işleçler içeriyorsa, (örneğin, bir formül, hem bir çarpma işleci, hem de bir bölme işleci içeriyorsa), Excel, işleçleri soldan sağa doğru değerlendirir.

İşleç Açıklama

: (iki nokta üst üste)

  (tek boşluk)

, (virgül)

Başvuru işleçleri
Olumsuzlama (-1'deki gibi)
% Yüzde
^ Üs
* ve / Çarpma ve bölme
+ ve – Toplama ve çıkarma
& İki metin dizesini köprüler (ardarda bağlama)
= < > <= >= <> Karşılaştırma

Ayraç kullanımı

Değerlendirme sırasını değiştirmek için, formülün ilk olarak hesaplanacak olan parçasını ayraç içine alın. Örneğin, aşağıdaki formülde sonuç 11'dir çünkü, Excel çarpma işlemini toplama işleminden önce yapar. Formül 2 ile 3'ü çarpar ve sonra sonucu 5 ile toplar.

=5+2*3

Tersi durumda, sözdizimini değiştirmek için ayraç kullanırsanız, Excel 5 ile 2'yi toplar, sonra 21 sonucunu elde etmek için sonra sonucu 3'le çarpar.

=(5+2)*3

Aşağıdaki örnekte, formülün ilk bölümünü içine alan parantezler, Excel'i önce B4+25'i hesaplamaya ve sonra da çıkan sonucu D5, E5 ve F5 hücrelerindeki değerlerin toplamına bölmeye zorlar.

=(B4+25)/TOPLA(D5:F5)

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003