Fonksiyonların içindeki iç içe geçmiş fonksiyonlar hakkında

Belirli durumlarda, başka bir fonksiyonun bağımsız değişkenlerinden (bağımsız değişken: İşlevin işlemler veya hesaplamalar yapmakta kullandığı değerler. İşlevin kullandığı bağımsız değişken türü fonksiyona özeldir. İşlevlerde sıklıkla kullanılan bağımsız değişkenler arasında, metin, hücre başvuruları ve adlar yer alır.) biri olarak fonksiyon kullanmanız gerekebilir. Örneğin, aşağıdaki formül iç içe geçen ORTALAMA fonksiyonunu kullanır ve 50 değeriyle sonucu karşılaştırır.

İç içe geçen fonksiyonlar

Geçerli sonuçlar       İç içe geçen bir fonksiyon, bağımsız değişken olarak kullanıldığında, bağımsız değişkenin kullandığı değer türüyle aynı türde bir değer vermesi gerekir. Örneğin, bağımsız değişken DOĞRU veya YANLIŞ değeri verirse, iç içe geçmiş fonksiyon DOĞRU veya YANLIŞ değerlerinden birini vermelidir. Vermezse, Microsoft Excel #DEĞER! hata değerini görüntüler.

İç içe geçen düzey sınırları       Bir formül, en çok yedi içe içe geçen fonksiyon düzeyi içerebilir. Fonksiyon B, Fonksiyon A'da bir bağımsız değişken olarak kullanıldığında, Fonksiyon B, ikinci düzey bir fonksiyondur. Örneğin, ORTALAMA ve TOPLAM fonksiyonlarının her ikisi de EĞER fonksiyonunun bağımsız değişkenleri oldukları için, ikinci düzey fonksiyonlardır. ORTALAMA fonksiyon içinde iç içe geçmiş bir fonksiyon üçüncü düzey bir bağımsız değişken olur, vb.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003