Çarpım tablosu oluşturma

Çarpım tablosu, iki değişkenli bir veri tablosudur (veri tablosu: Bir veya birden çok formüle farklı değerlerin konulmasının sonuçlarını gösteren bir hücre aralığı. İki tür veri tablosu vardır: tek girişli tablolar ve çift girişli tablolar.).

  1. Çalışma sayfasını aşağıdaki yapıda düzenleyin.
 
1
2
3
A
1
1
=A1*A2
  1. B3 hücresinden başlayıp sağa doğru ilerleyerek bir değer satırı girin. Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları yazın.
  2. A4 hücresinden başlayıp aşağı doğru bir değer sütunu girin. Örneğin, 1'den 10'a kadar olan sayıları yazın.
  3. A1 ve A2 dışında aralıktaki tüm hücreleri seçin.
  4. Veri menüsünden Tablo'yu tıklatın.
  5. Satır giriş hücresi kutusuna A1 yazın.
  6. Sütun giriş hücresi kutusuna A2 yazın.
  7. Tamam'ı tıklatın.
  8. İsterseniz, sonucu değerlerine dönüştürerek veri tablosunu dondurun.

GösterNasıl?

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003