Durum çubuğunu görüntüleme veya gizleme

  1. Araçlar menüsünde, önce Seçenekler'i, sonra da Görünüm sekmesini tıklatın.
  2. Durum çubuğu onay kutusunu seçin veya temizleyin.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003