Sayı toplama

GösterSayı toplama

Sayıları hücrelere yazarken toplayabilirsiniz. Örneğin, 15 sonucunu görüntülemek için hücreye =5+10 yazın.

GösterBitişik bir satır veya sütundaki tüm sayıları toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için Otomatik ToplamDüğme Görüntüsü   kullanın.

 1. Sayılar sütununun altında veya sayılar satırı sağında bir hücreyi tıklatın.
 2. Standart araç çubuğunda (araç çubuğu: Komutları yürütmek için kullanılan düğmeleri ve seçenekleri olan çubuk. Araç çubuğunu görüntülemek için ALT tuşuna ve sonra da SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Otomatik Toplam Düğme Görüntüsü simgesini tıklatıp ENTER tuşuna basın.

GösterBitişik satır veya sütunda olmayan sayıları toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için TOPLA fonksiyonunu aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Örnek

Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
Satış Elemanı Fatura
Koç 15.000
Koç 9.000
Uludağ 8.000
Uludağ 20.000
Koç 5.000
Etikan 22.500
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLAM(B2:B3; B5) Koç'un 2 faturasıyla Uludağ'ın bir faturasını toplar (44,000)
=TOPLAM(B2;B5;B7) Koç, Uludağ ve Etikan'ın faturalarını teker teker toplar (57,500)

 Not    TOPLA fonksiyonunda en çok 30 hücre veya aralık başvurusu olabilir.

Daha fazla bilgi için, TOPLA fonksiyonuna bakın.

GösterSayıları bir koşulda toplama

Başka bir aralıktaki değeri temel alan bir aralığın toplam değerini oluşturmak için ETOPLA fonksiyonunu aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
A B
Satış Elemanı Fatura
Koç 15.000
Koç 9.000
Uludağ 8.000
Uludağ 20.000
Koç 5.000
Etikan 22.500
Formül Açıklama (Sonuç)
=ETOPLA(A2:A7,"Koç",B2:B7) Koç faturalarının toplamı (29000)
=ETOPLA(B2:B7,">=9000",B2:B7) 9.000'den büyük veya eşit yüksek faturaların toplamı (66500)
=ETOPLA(B2:B7,"<9000",B2:B7) 9.000'den küçük faturaların toplamı (13000)

ETOPLA fonksiyonu aşağıdaki bağımsız değişkenleri kullanır

ETOPLA fonksiyon formülü

ETOPLA fonksiyon formülü

Çağrı 1   Değerlendirme aralığı: ölçütünüze uyan satır olup olmadığını belirlemek için bu hücreleri denetleyin.

Çağrı 2   Ölçüt: değerlendirdiğiniz hücrelerin, toplama işleminde yer alacak satır için uyması gereken koşul.

Çağrı 3   Toplama aralığı: koşula uyan satırı oluşturan hücrelerdeki sayıları toplar.

Daha fazla bilgi için, ETOPLA fonksiyonuna bakın.

GösterSayıları birden çok koşulu temel alarak toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için EĞER ve TOPLA fonksiyonlarını aşağıdaki biçimde kullanabilirsiniz.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C G
Bölge Satış Elemanı Tür Satış
Güney Koç İçecek 3571
Batı Etikan Süt 3338
Doğu Uludağ İçecek 5122
Kuzey Uludağ Süt 6239
Güney Etikan Son Ürün 8677
Güney Etikan Et 450
Güney Etikan Et 7673
Doğu Uludağ Son Ürün 664
Kuzey Etikan Son Ürün 1500
Güney Ilgaz Et 6596
Formül Açıklama (Sonuç)
=TOPLA(EĞER((A2:A11="Güney")*(C2:C11="Et"),D2:D11)) Güney bölgesinde Et satışları toplamı (14719)
=TOPLA(EĞER((A2:A11="Güney")+(A2:A11="Doğu");D2:D11)) Güney veya Doğu bölgesinde satışlar toplamı (32753)

 Not    Örnekteki formüllerin dizi formülleri (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.) olarak girilmesi gerekir. Örneği boş bir çalışma sayfasına kopyaladıktan sonra formül hücresini seçin. F2 tuşuna ve ardından CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın. Formül, dizi formülü olarak girilmezse #DEĞER! hatası döndürülür.

Daha fazla bilgi için TOPLA ve EĞER fonksiyonlarına bakın.

GösterSayıları ayrı bir aralıkta saklanan ölçütü temel alarak toplama

Bu görevi gerçekleştirmek için VSEÇTOPLA fonksiyonunu aşağıdaki örnekte olduğu gibi kullanabilirsiniz.

Örnek

Örneği, boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A B C G
Bölge Satış Elemanı Tür Satış
Güney Koç İçecek 3571
Batı Etikan Süt 3338
Doğu Uludağ İçecek 5122
Kuzey Uludağ Süt 6239
Güney Ilgaz Son Ürün 8677
Güney Etikan Et 450
Güney Etikan Et 7673
Doğu Uludağ Son Ürün 664
Kuzey Etikan Son Ürün 1500
Güney Ilgaz Et 6596
Bölge Satış Elemanı Tür Satış
Güney Et
Son Ürün
Formül Açıklama (Sonuç)
=VSEÇTOPLA(A1:D11; "Satış"; A12:D13) Güney bölgesinde Et satışları toplamı (14719)
=VSEÇTOPLA(A1:D11; "Satış"; A12:D14) Güney bölgesinde Et ve Son Ürün satışları toplamı (25560)

VSEÇTOPLA fonksiyonu aşağıdaki bağımsız değişkenleri kullanır

VSEÇTOPLA fonksiyon formülü

Çağrı 1   Değerlendirme aralığı: toplama yapmak istediğiniz liste.

Çağrı 2   Alan: toplanacak sütunun etiketi.

Çağrı 3   Ölçüt: koşulları içeren hücre aralığı.

Daha fazla bilgi için VSEÇTOPLA fonksiyonuna bakın.

GösterKoşullu Toplama Sihirbazı'nda birden fazla koşulu temel alarak sayıları toplama

Listedeki (liste: İlişkili veriler içeren bir satır serisi veya Liste Oluştur komutunu kullanarak veri sayfası olarak işlev göreceğini belirlediğiniz bir satır serisi.) değeri belli koşullara bağlı olarak toplamak isterseniz, Koşullu Toplama Sihirbazı'nı kullanabilirsiniz. Örneğin, listeniz farklı satıcıların satış tutarlarını içeriyorsa, Koşullu Toplama Sihirbazı eklenti (eklenti: Microsoft Office'e özel komutlar veya özel özellikler ekleyen bir tamamlayıcı program.) programı, satıcının toplam satış tutarını hesaplayan bir formül oluşturmanıza yardımcı olabilir.

 1. Listedeki bir hücreyi tıklatın.
 2. Araçlar menüsünden Sihirbaz'ı seçin, sonra Koşullu Toplama'yı tıklatın.

Araçlar menüsünün Sihirbaz alt menüsünde Koşullu Toplama komutu yoksa, Koşullu Toplam Sihirbazı eklenti programını kurmanız gerekir.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Araçlar menüsünden Eklentiler'i tıklatın.
 2. Kullanmak istediğiniz eklenti (eklenti: Microsoft Office'e özel komutlar veya özel özellikler ekleyen bir tamamlayıcı program.), Kullanılabilir eklentiler kutusundaki listede yoksa, Gözat'ı tıklatarak eklentinin yerini gösterin. 
 3. Kullanılabilir eklentiler kutusunda, yüklemek istediğiniz eklentinin yanındaki onay kutusunu işaretleyip Tamam'ı tıklatın.
 4. Gerekirse, kur programındaki yönergeleri izleyin.
 1. Sihirbazdaki yönergeleri izleyin.

 Not    Koşullu Toplama Sihirbazı tarafından oluşturulan formüller dizi formülleridir (dizi formülü: Bir veya daha fazla veri kümesi üzerinde birden çok hesaplama yapan ve tek bir sonuç veya birden çok sonuç döndüren bir formül. Dizi formülleri kaşlı ayraçlar { } arasına alınır ve CTRL+SHIFT+ENTER tuşlarına basılarak girilir.). Bu formülleri düzenledikten sonra, CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basarak formülleri kilitlemeniz gerekir.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003