İki zaman arasında gün sayısı hesaplama

GösterStandart zaman biçimiyle sunulan sonuç için (saat : dakika : saniye)

Zamanlar arasındaki farkı bulmak için çıkarma (-) fonksiyonunu, zamanları biçimlendirmek için de METNEÇEVİR fonksiyonunu kullanın.

Saatler 24'ü, dakikalar ve saniyeler de 60'ı hiçbir zaman aşmaz.

Çalışma sayfası örneği

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A B
Başlangıç zamanı Bitiş zamanı
9.6.2007 10:35 9.6.2007 15:30
Formül Açıklama (Sonuç)
=METNEÇEVİR(B2-A2;"S") İki zaman arasındaki saat sayısı (4)
=METNEÇEVİR(B2-A2;"S:dd") İki zaman arasındaki saat ve dakika sayısı (4:55)
=METNE ÇEVİR(B2-A2;"SS:dd:nn") İki zaman arasındaki saat, dakika ve saniye sayısı (04:55:00)

 Not   Biçimlendirmeyi belirtmek için METNEÇEVİR fonksiyonunu kullanmadan da zaman ve tarih biçimlerini uygulayabilirsiniz. Hem METNEÇEVİR fonksiyonu, hem de sayı biçimini birlikte biçim olarak uygularsanız, METNEÇEVİR fonksiyonu önceliklidir.

Fonksiyon ayrıntıları

METNEÇEVİR

GösterBir zaman biriminde (120 dakika) yer alan sonucun toplam temelinde sunulması için

Bu işi yapmak için TAMSAYI fonksiyonunu veya SAAT, DAKİKA ve SANİYE fonksiyonlarını kullanın.

Çalışma sayfası örneği

Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

GösterNasıl Yapılır?

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
  2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
  1. CTRL+C tuşlarına basın.
  2. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
  3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A B
Başlangıç zamanı Bitiş zamanı
9.6.2007 10:35 10.6.2007 15:30
Formül Açıklama (Sonuç)
=TAMSAYI((B2-A2)*24) İki zaman arasındaki toplam saat sayısı (28)
=(B2-A2)*1440 İki zaman arasındaki toplam dakika sayısı (1735)
=(B2-A2)*86400 İki zaman arasındaki toplam saniye sayısı (104100)
=SAAT(B2-A2) Fark 24'ü aşmadığında iki zaman arasındaki saat sayısı. (4)
=DAKİKA(B2-A2) Fark 60'ı aşmadığında iki zaman arasındaki dakika sayısı. (55)
=SANİYE(B2-A2) Fark 60'ı aşmadığında iki zaman arasındaki saniye sayısı. (0)

Fonksiyon ayrıntıları

TAMSAYI

SAAT

DAKİKA

SANİYE

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003