Satırları ve sütunları dondurma veya kilitleme

Çalışma sayfasının iki alanını görüntüleyebilir, bölmeleri (bölme: Belge penceresinin, dikey veya yatay çubuklarla çevrelenen ve diğer bölümlerden ayrılan parçası.) dondurarak veya bölerek bir alandaki satırları veya sütunları kilitleyebilirsiniz. Bölmeleri dondurduğunuzda, çalışma sayfasında kayılırken görünür kalan belirli satır veya sütunları seçebilirsiniz.

Örneğin, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi sayfayı kaydırırken satır ve sütun etiketlerini görünür tutmak için bölmeleri dondurabilirsiniz.


Birinci satırı dondurulan çalışma sayfası penceresi

Birinci satırı dondurulan çalışma sayfası penceresi

Bölmeleri böldüğünüzde, içinde kayabileceğiniz ayrı çalışma sayfası alanları oluşturursunuz; bu arada kaydırılmayan alandaki satır ve sütunlar görünür kalır.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Belirli satırları ve sütunları kilitlemek için bölmeleri dondurma

 1. Çalışma sayfasında aşağıdakilerden birini yapın:
  • Satırları kilitlemek için bölmenin görünmesini istediğiniz yerin altındaki satırı seçin.
  • Sütunları kilitlemek için bölmenin görünmesini istediğiniz yerin sağındaki hücreyi tıklatın.
  • Satır ve sütunların ikisini birden kilitlemek için bölmenin görünmesini istediğiniz yerin altındaki ve sağındaki hücreyi tıklatın.

GösterHücre, aralık, satır veya sütun seçme

Seçmek için Bunu yapın
Tek bir hücre Hücreyi tıklatın veya ok tuşlarına basarak hücreye gidin.
Hücre aralığı

Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve son hücreye doğru sürükleyin veya seçimi genişletmek amacıyla ok tuşlarına basarken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Ayrıca, aralığın ilk hücresini seçip sonra da ok tuşlarıyla seçimi genişletmek için F8'e basabilirsiniz. Seçimi genişletmeyi durdurmak için F8'e yeniden basın.

Büyük bir hücre aralığı Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve SHIFT tuşunu basılı tutarken aralıktaki son hücreyi tıklatın. Son hücreyi görüntüye getirmek için kaydırabilirsiniz.
Çalışma sayfasındaki tüm hücreler

Tümünü Seç düğmesini tıklatın.

Tümünü Seç düğmesi

Çalışma sayfasının tamamını seçmek için CTRL+A tuşlarına da basabilirsiniz.

 Not   Çalışma sayfasında veriler varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıkları

İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, ardından CTRL tuşunu basılı tutarken diğer hücreleri veya aralıkları seçin.

Ayrıca, ilk hücreyi veya hücre aralığını seçtikten sonra bitişik olmayan başka hücre veya aralık eklemek üzere SHIFT+F8 tuşlarına basabilirsiniz. Seçime hücre veya aralık eklemeyi durdurmak için SHIFT+F8 tuşlarına yeniden basın.

 Not   Bitişik olmayan seçimlerde belirli hücrelerin veya hücre aralıklarının seçimini iptal edemezsiniz; tüm seçimi iptal etmeniz gerekir.

Tüm satır veya sütun

Satır veya sütun başlığını tıklatın.

Satır başlığını ve sütun başlığını gösteren çalışma sayfası

 Satır başlığı
 Sütun başlığı

Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+SHIFT+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basabilirsiniz.

 Not   Satır veya sütunda veriler varsa, CTRL+SHIFT+OK tuşu son kullanılan hücrenin satırını veya sütununu seçer. CTRL+SHIFT+OK tuşu bileşimine ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.

Bitişik satırlar veya sütunlar Satır veya sütun başlıkları boyunca sürükleyin. Bunun yerine ilk satırı veya sütunu seçebilir ve SHIFT tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu da seçebilirsiniz.
Bitişik olmayan satırlar veya sütunlar Seçiminizdeki ilk satır veya sütunun satır veya sütun başlığını tıklatın; sonra CTRL tuşunu basılı tutarak seçime eklemek istediğiniz diğer satır veya sütunların başlıklarını tıklatın.
Satır veya sütunun ilk veya son hücresi Satır veya sütunda bir hücreyi seçin ve sonra CTRL+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basın.
Çalışma sayfasının veya Microsoft Office Excel tablosunun ilk veya son hücresi

Çalışma sayfasının veya Excel listesinin ilk hücresini seçmek için CTRL+HOME tuşlarına basın.

Çalışma sayfasının veya Excel listesinin veri veya biçimlendirme içeren son hücresini seçmek için CTRL+END tuşlarına basın.

Çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar olan hücreler İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+END tuşlarına basın.
Çalışma kitabının başına kadar olan hücreler İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının başlangıcına kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+HOME tuşlarına basın.
Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre SHIFT tuşunu basılı tutarken yeni seçime eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatın. Etkin hücre (etkin hücre: Yazmaya başladığınızda verilerin girildiği seçili hücre. Bir defada tek bir hücre etkindir. Etkin hücrenin etrafında kalın bir kenarlık vardır.) ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen aralık, yeni seçim haline gelir.

 İpucu   Hücrelerin seçimini iptal etmek için, çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 1. Görünüm sekmesindeki Pencere grubunda Bölmeleri Dondur seçeneğini tıklatın ve sonra istediğiniz seçeneği tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 Not   Bölmeleri dondurduğunuzda Bölmeleri Dondur seçeneği Bölmeleri Çöz olarak değişir; böylece dondurulmuş satırların veya sütunların kilidini kaldırabilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Ayrı çalışma sayfası alanlarında satırları veya sütunları kilitlemek için bölmeleri bölme

 1. Bölmeleri bölmek için dikey kaydırma çubuğunun en üstündeki ya da yatay kaydırma çubuğunun ucundaki bölme kutusunun üzerine gelin.

Bölme kutusu

 1. İşaretçi, bir bölme işaretçisine Bölme işaretçisi veya Yeniden boyutlandırma imleci (çift başlı ok) öğesine dönüşünce, bölme kutusunu istediğiniz konumun altına veya soluna doğru sürükleyin.
 2. Bölmeyi kaldırmak için, bölmelere ayıran bölme çubuğunun herhangi bir yerini çift tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007