Sayıları kesir olarak görüntüleme

Sayıları ondalık yerine gerçek kesir olarak görüntülemek veya yazmak için Kesir biçimini kullanın.

  1. Biçimlendirmek istediğiniz hücreleri seçin.

GösterHücre, aralık, satır veya sütun seçme

Seçmek için Bunu yapın
Tek bir hücre Hücreyi tıklatın veya ok tuşlarına basarak hücreye gidin.
Hücre aralığı

Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve son hücreye doğru sürükleyin veya seçimi genişletmek amacıyla ok tuşlarına basarken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Ayrıca, aralığın ilk hücresini seçip sonra da ok tuşlarıyla seçimi genişletmek için F8'e basabilirsiniz. Seçimi genişletmeyi durdurmak için F8'e yeniden basın.

Büyük bir hücre aralığı Aralıktaki ilk hücreyi tıklatın ve SHIFT tuşunu basılı tutarken aralıktaki son hücreyi tıklatın. Son hücreyi görüntüye getirmek için kaydırabilirsiniz.
Çalışma sayfasındaki tüm hücreler

Tümünü Seç düğmesini tıklatın.

Tümünü Seç düğmesi

Çalışma sayfasının tamamını seçmek için CTRL+A tuşlarına da basabilirsiniz.

 Not   Çalışma sayfasında veriler varsa, CTRL+A geçerli bölgeyi seçer. CTRL+A tuşlarına ikinci kez basıldığında çalışma sayfasının tamamı seçilir.

Bitişik olmayan hücreler veya hücre aralıkları

İlk hücreyi veya hücre aralığını seçin, ardından CTRL tuşunu basılı tutarken diğer hücreleri veya aralıkları seçin.

Ayrıca, ilk hücreyi veya hücre aralığını seçtikten sonra bitişik olmayan başka hücre veya aralık eklemek üzere SHIFT+F8 tuşlarına basabilirsiniz. Seçime hücre veya aralık eklemeyi durdurmak için SHIFT+F8 tuşlarına yeniden basın.

 Not   Bitişik olmayan seçimlerde belirli hücrelerin veya hücre aralıklarının seçimini iptal edemezsiniz; tüm seçimi iptal etmeniz gerekir.

Tüm satır veya sütun

Satır veya sütun başlığını tıklatın.

Satır başlığını ve sütun başlığını gösteren çalışma sayfası

 Satır başlığı
 Sütun başlığı

Ayrıca, satır veya sütundaki hücreleri seçmek için ilk hücreyi seçebilir ve sonra CTRL+SHIFT+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basabilirsiniz.

 Not   Satır veya sütunda veriler varsa, CTRL+SHIFT+OK tuşu son kullanılan hücrenin satırını veya sütununu seçer. CTRL+SHIFT+OK tuşu bileşimine ikinci kez basıldığında satır veya sütunun tamamı seçilir.

Bitişik satırlar veya sütunlar Satır veya sütun başlıkları boyunca sürükleyin. Bunun yerine ilk satırı veya sütunu seçebilir ve SHIFT tuşunu basılı tutarken son satırı veya sütunu da seçebilirsiniz.
Bitişik olmayan satırlar veya sütunlar Seçiminizdeki ilk satır veya sütunun satır veya sütun başlığını tıklatın; sonra CTRL tuşunu basılı tutarak seçime eklemek istediğiniz diğer satır veya sütunların başlıklarını tıklatın.
Satır veya sütunun ilk veya son hücresi Satır veya sütunda bir hücreyi seçin ve sonra CTRL+OK tuşu (satırlar için SAĞ OK veya SOL OK, sütunlar için YUKARI OK veya AŞAĞI OK) tuş bileşimine basın.
Çalışma sayfasının veya Microsoft Office Excel tablosunun ilk veya son hücresi

Çalışma sayfasının veya Excel listesinin ilk hücresini seçmek için CTRL+HOME tuşlarına basın.

Çalışma sayfasının veya Excel listesinin veri veya biçimlendirme içeren son hücresini seçmek için CTRL+END tuşlarına basın.

Çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar olan hücreler İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının en son kullanılan hücresine (sağ alt köşe) kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+END tuşlarına basın.
Çalışma kitabının başına kadar olan hücreler İlk hücreyi seçin ve sonra hücrelerin seçimini çalışma sayfasının başlangıcına kadar genişletmek için CTRL+SHIFT+HOME tuşlarına basın.
Etkin seçimden daha fazla veya daha az hücre SHIFT tuşunu basılı tutarken yeni seçime eklemek istediğiniz son hücreyi tıklatın. Etkin hücre (etkin hücre: Yazmaya başladığınızda verilerin girildiği seçili hücre. Bir defada tek bir hücre etkindir. Etkin hücrenin etrafında kalın bir kenarlık vardır.) ile tıklattığınız hücre arasındaki dikdörtgen aralık, yeni seçim haline gelir.

 İpucu   Hücrelerin seçimini iptal etmek için, çalışma sayfasındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

  1. Giriş sekmesinde, Sayı öğesinin yanındaki İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme resmi düğmesini tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

  1. Kategori listesindeki Kategori listesinde Kesir seçeneğini tıklatın.
  2. Tür listesinden kullanmak istediğiniz kesir biçimi türünü tıklatın.

GösterKullanılabilir kesir biçimleri

Kesir biçimi Bu biçimin değerini gösterme şekli
Tek basamaklı kesir 123 1/2, en yakın tek basamaklı kesir değerine yuvarlayarak
Çift basamaklı kesir 123 26/57, en yakın çift basamaklı kesir değerine yuvarlayarak
Üç basamaklı kesir 123 57/125, en yakın üç basamaklı kesir değerine yuvarlayarak
İkide bir olarak kesir 123 1/2
Dörtte bir olarak kesir 123 2/4
Sekizde bir olarak kesir 123 4/8
On altıda bir olarak kesir 123 7/16
Onda bir olarak kesir 123 5/10
Yüzde bir olarak kesir 123 46/100

 İpucu   Seçtiğiniz sayı biçimlendirmesini önizleyebilmeniz için çalışma sayfası üzerindeki seçimin etkin hücresinde bulunan sayı Örnek kutusunda görünür.

 Notlar 

  • Hücreye kesir biçimi uyguladıktan sonra, bu hücreye yazdığınız gerçek kesirler kadar ondalık sayılar da kesir olarak görüntülenir. Örneğin, hücre Bir basamağa kadar kesir türüyle biçimlendirildiyse ,5 veya 1/2 yazılması 1/2 sonucunu verir.
  • Hücreye kesir biçimi uygulanmamışsa ve 1/2 gibi bir kesir yazdıysanız bu tarih olarak biçimlendirilecektir. Bunun kesir olarak görüntülenmesi için bir Kesir kesir biçimi uygulayıp kesiri yeniden yazın.
  • Kesirle hesap yapmanız gerekmiyorsa, hücreye kesiri yazmadan önce Kategori listesindeki Metin seçeneğini tıklatarak metin olarak biçimlendirebilirsiniz. Böylece yazdığınız kesirler azaltılmayacak veya ondalık sayıya dönüştürülmeyecektir. Ancak kesirler metin olarak görüntülendiğinde matematik hesapları yapamazsınız.
  • Sayı biçimini sıfırlamak için Kategori kutusundaki (Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu) veya Sayı Biçimi kutusundaki (Giriş sekmesi, Sayı grubu) Genel seçeneğini tıklatın. Genel biçimiyle biçimlendirilen hücrelerde belirli sayı biçimi yoktur.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007