Sayfa arka planı ekleme veya kaldırma

Microsoft Office Excel'de, bir resmi yalnızca görüntüleme amacıyla sayfa arka planı olarak kullanabilirsiniz. Sayfa arka planı yazdırılmaz ve ayrı bir çalışma sayfasında veya Web sayfası olarak kaydettiğiniz bir öğede saklanmaz.

 Önemli   Sayfa arka planı yazdırılmadığından, filigran olarak kullanılamaz. Ancak, üstbilgiye veya altbilgiye grafik ekleyerek bir filigranı taklit edebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Sayfa arka planı ekleme

 1. Sayfa arka planıyla görüntülemek istediğiniz sayfayı tıklatın. Tek bir çalışma sayfasının seçilmiş olmasına dikkat edin.
 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Arka Plan'ı tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Sayfa arka planı olarak kullanmak istediğiniz resmi seçin ve ardından Ekle komutunu tıklatın.

Seçili resim, sayfayı dolduracak biçimde yinelenir.

 Notlar 

 • Okunabilirliğini artırmak için hücre kılavuz çizgilerini gizleyebilir ve veri içeren hücrelere düz renk gölgelendirmesi uygulayabilirsiniz.
 • Çalışma kitabını kaydettiğinizde, çalışma sayfasıyla birlikte bir sayfa arka planı kaydedilir.

 İpucu   Sayfa arka planı olarak düz bir renk kullanmak için, tüm hücrelere hücre gölgelendirmesi uygulayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: Hücre gölgelendirmesini uygulama veya kaldırma.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa arka planını kaldırma

 1. Sayfa arka planıyla görüntülenen çalışma sayfasını tıklatın. Tek bir çalışma sayfasının seçilmiş olmasına dikkat edin.
 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda Arka Planı Sil'i tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 Not   Arka Planı Sil seçeneği yalnızca çalışma sayfası korumalı olduğunda kullanılabilir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Excel'de filigran taklit etme

Microsoft Office Excel'de filigran işlevi kullanılamaz. Bununla birlikte, iki yoldan birini kullanarak filigranın taklidini yapabilirsiniz.

Örneğin, çalışma sayfası verilerinin gizli veya taslak kopya olduğunu belirtmek için, üstbilgi veya altbilgiye filigran bilgilerini içeren bir resim ekleyerek tüm basılı sayfalarda filigran bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bu resim, her sayfanın en üstünden veya en altından başlayarak çalışma sayfası verilerinin geri planında gösterilir. Tüm sayfayı doldurması için resmi yeniden boyutlandırabilir veya ölçeklendirebilirsiniz.  

Ayrıca, verilerin gizli veya taslak kopya olduğunu belirtmek için çalışma sayfası verilerinin en üstünde WordArt da kullanabilirsiniz.

Filigranı taklit etmek için üstbilgi veya altbilgide bir resim kullanma

 1. Paintbrush gibi bir çizim programında, filigran olarak kullanmak istediğiniz resmi oluşturun.
 2. Excel'de, filigranın görüntülenmesini istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.

 Not   Tek bir çalışma sayfasının seçilmiş olmasına dikkat edin.

 1. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Üstbilgi'nin altında sol, orta veya sağ üstbilgi seçim kutusunu tıklatın.
 2. Üstbilgi ve Altbilgi Araçları'nın Tasarım sekmesindeki Üstbilgi ve Altbilgi öğeleri grubunda, Resim öğesini Düğme resmi tıklatın ve ardından eklemek istediğiniz resmi bulun.

Excel Şerit Resmi

 1. Üzerinde çift tıklatarak resmi üstbilgi veya altbilgi kısmı kutusuna ekleyin.
 2. Resmi yeniden boyutlandırmak veya ölçeklendirmek için Üstbilgi ve Altbilgi öğeleri grubunda Resim Biçimlendir Düğme resmi seçeneğini tıklatın ve daha sonra Resim Biçimlendir iletişim kutusunda, Boyut sekmesinde istediğiniz seçenekleri belirleyin.

 Notlar 

 • Resimde veya resmin biçiminde yapılan değişiklikler hemen etkinleştirilir ve geri alınamaz.
 • Resmin üstüne ve altına boş alan eklemek isterseniz, resmi içeren üstbilgi seçim kutusunda &[Resim] öğesinin öncesine veya sonrasına tıklatın ve ardından yeni bir satır başlatmak için ENTER tuşuna basın.
 • Resmin yerine yenisini koymak için, &[Resim] öğesini seçin, Resim'i Düğme resmi tıklatın ve sonra da Değiştir'i tıklatın.
 • Yazdırmadan önce, üstbilgi veya altbilgi kenar boşluklarında özel üstbilgi veya altbilgi için yeterli alan bulunduğundan emin olun.
 • Resmi silmek için &[Resim] öğesini seçin ve DELETE tuşuna basın.
 • Sayfa Düzeni görünümünden Normal görünüme geçmek için hücreyi seçin, Görünüm sekmesini tıklatın ve ardından Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda Normal'i tıklatın.

Filigranı taklit etmek için WordArt kullanma

 1. Çalışma sayfasında filigranın gösterilmesini istediğiniz konumu tıklatın.
 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda WordArt seçeneğini tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Kullanmak istediğiniz WordArt stilini tıklatın.

 İpucu   Örneğin, Dolgu - Beyaz, Gölge, Dolgu - Metin 1, İç Gölge veya Dolgu - Beyaz, Sıcak Mat Eğimli Çerçeve stilini kullanın.

 1. Filigran olarak kullanmak istediğiniz metni yazın.
 2. WordArt'ın boyutunu değiştirmek için, WordArt'ı tıklatın ve ardından Biçim sekmesinin Boyut grubundaki Şekil Yüksekliği ve Şekil Genişliği kutularına istediğiniz boyutu girin.

Excel Şerit Resmi

 İpucu   Ayrıca, boyutlandırma tutamaçlarını istediğiniz boyuta sürükleyebilirsiniz.

 1. WordArt'ın altından çalışma sayfası verilerinin daha rahat görünmesini sağlamak amacıyla saydamlık eklemek için aşağıdakileri yapın:
  1. WordArt'ı sağ tıklatın ve Şekil Biçimlendir'i tıklatın.
  2. Dolgu kategorisinde, Dolgu'nun altında Düz Dolgu'yu tıklatın.
  3. Saydamlık kaydırıcısını kullanmak istediğiniz saydamlık yüzdesine kaydırın veya istediğiniz yüzdeyi Saydamlık kutusuna girin.
 2. WordArt'ı döndürmek istiyorsanız aşağıdakileri yapın:
 1. WordArt'ı tıklatın.
 2. Biçim sekmesinin Yerleştir grubunda Döndür'ü tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Tüm Döndürme Seçenekleri'ni tıklatın.
 2. Boyut sekmesinde, Boyutlandır ve döndür'ün altındaki Döndürme kutusuna istediğiniz döndürme açısını girin.
 3. Kapat'ı tıklatın.

 İpucu   Bunun yanı sıra, Döndürme tutamacını (döndürme tutamacı: Seçili şeklin üstünde görüntülenen ve şekli döndürmek için kullanabileceğiniz yuvarlak ok.) WordArt'ı döndürmek istediğiniz yöne sürükleyebilirsiniz.

 Not   WordArt'ı arka planda görüntülemek üzere üstbilgi veya altbilgide kullanamazsınız. Bununla birlikte, kılavuz çizgilerinin gösterilmediği (Görünüm sekmesinin Göster/Gizle grubunda Kılavuz çizgileri onay kutusunu temizleyin) boş bir çalışma sayfasında WordArt oluşturursanız, PRINT SCREEN tuşuna basarak WordArt'ı yakalayabilir ve sonra bu yakalanan WordArt'ı çizim programına yapıştırabilirsiniz. Ardından, çizim programında oluşturduğunuz resmi Filigranı taklit etmek için üstbilgi veya altbilgide bir resim kullanma bölümünde açıklandığı gibi üstbilgi ve altbilgiye ekleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007