Hücreleri birleştirme veya birleştirilmiş hücreleri bölme

Yatay veya dikey olarak bitişik bir veya daha fazla hücreyi birleştirdiğinizde, hücreler, birden fazla sütun veya satırı kapsayacak şekilde görüntülenen büyük bir hücre oluşturur. Hücrelerden birinin içeriği, aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, birleştirilmiş hücrenin (birleştirilmiş hücre: Seçilmiş iki veya ikiden çok hücrenin birleştirilmesiyle oluşturulmuş tek bir hücre. Birleştirilmiş bir hücrenin hücre başvurusu başlangıçta seçilen aralığın sol üst hücresidir.) ortasında görüntülenir.

Birleştirilmiş hücredeki metin

Birleştirilmiş bir hücreyi yeniden ayrı hücrelere bölebilirsiniz, ancak birleştirilmemiş tek bir hücreyi bölemezsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Bitişik hücreleri birleştirme

  1. Birleştirmek istediğiniz iki veya daha fazla bitişik hücre seçin.

 Not   Birleştirilmiş hücrede görüntülemek istediğiniz verilerin, seçilen aralığın sol üst hücresinde olduğundan emin olun. Birleştirilmiş hücrede, yalnızca sol üst hücrenin içerdiği veriler kalacaktır. Seçilen aralıkta bulunan diğer bütün hücrelerin içerdiği veriler silinecektir.

  1. Giriş sekmesinin Hizalama grubunda Birleştir ve Ortala'yı tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

Hücreler bir satır veya sütunda birleştirilecek ve hücre içeriği birleştirilmiş hücrede ortalanacaktır. Hücreleri ortalamadan birleştirmek için Birleştir ve Ortala düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve ardından Çapraz Birleştir veya Hücreleri Birleştir seçeneklerini tıklatın.

 Not   Birleştir ve Ortala düğmesi kullanılamıyorsa, seçilen hücreler düzenleme modunda olabilir. Düzenleme modunu iptal etmek için ENTER tuşuna basın.

  1. Birleştirilmiş hücredeki metin hizalamasını değiştirmek için hücreyi seçin, Giriş sekmesinde, Hizalama grubunda hizalama düğmelerinden birini tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Birleştirilmiş bir hücreyi bölme

  1. Birleştirilmiş hücreyi seçin.

Birleştirilmiş bir hücre seçtiğinizde, Giriş sekmesinde, Hizalama grubunda Birleştir ve Ortala düğmesi Düğme görüntüsü de seçili olarak görüntülenir.

Excel Şerit Görüntüsü

  1. Birleştirilmiş hücreyi bölmek için Birleştir ve Ortala Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın.

Birleştirilmiş hücrenin içeriği, bölünmüş hücrelerin aralığında sol üst hücrede görüntülenecektir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007