Yüzdeleri hesaplama

Yüzdeler şu denklem kullanılarak hesaplanır:

tutar/toplam = yüzde

Burada yüzde değeri ondalık biçimdedir. Excel'de bu değişkenlerin tümünü kolayca hesaplayabilirsiniz. Ayrıca, Biçimlendirme araç çubuğunda Yüzde Stili'ni Düğme resmi tıklatarak sonucu hemen yüzde olarak görüntüleyebilirsiniz.

GösterToplam ve yüzde bilindiğinde tutarı hesaplama

Örneğin, 800 ABD Doları tutarında bir bilgisayar satın alıyorsanız ve %8,9 satış vergisi varsa, satış vergisi olarak ne kadar ödemeniz gerekiyor? Bu örnekte, 800'ün %8,9'unu bulmak istiyorsunuz.

Bu sonucu hesaplamak için, aşağıdaki gibi bir çalışma sayfası ayarlayın veya örneği boş bir çalışma sayfasına kopyalayın.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A B
Satın alma fiyatı Satış vergisi (ondalık biçimde)
800 0,089
Formül Açıklama (Sonuç)
=A2*B2 800 ile 0,089'u çarparak satış vergisini bulur (71,20 ABD Doları)

 Not   Sayıyı yüzde biçiminden ondalık biçime dönüştürmek için 100'e bölün. Örneğin, bu örnekteki satış vergisi (8,9) 100'e bölündüğünde 0,089 elde edilir.

GösterToplam ve tutar bilindiğinde yüzdeyi hesaplama

Örneğin, 50 üzerinden 42 puanlık doğru yanıt verdiyseniz, doğru yanıtların yüzdesi kaçtır?

Bu sonucu hesaplamak için, aşağıdaki gibi bir çalışma sayfası ayarlayın veya örneği boş bir çalışma sayfasına kopyalayın.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A B
Doğru yanıtların puanı Olası toplam puan
42 50
Formül Açıklama (Sonuç)
=A2/B2 42'yi 50'ye bölerek doğru yanıtların yüzdesini bulur (0,84 veya %84)

 Not   Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için, hücreyi seçin ve Biçimlendirme araç çubuğunda Yüzde Stili'ni Düğme resmi tıklatın.

GösterTutar ve yüzde bilindiğinde toplamı hesaplama

Örneğin, bir bluzun indirimli satış fiyatı 15 ABD Dolarıdır ve özgün fiyat üzerinden %25 indirim yapılmıştır. Özgün fiyatı ne kadardır? Bu örnekte, %75'i 15'e eşit olan sayıyı bulmak istiyorsunuz.

Bu sonucu hesaplamak için, aşağıdaki gibi bir çalışma sayfası ayarlayın veya örneği boş bir çalışma sayfasına kopyalayın.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A B
İndirimli fiyat %100 eksi indirim (ondalık biçimde)
15 0,75
Formül Açıklama (Sonuç)
=A2/B2 15'i 0,75'e bölerek özgün fiyatı bulur (20)

Gösterİki sayı arasındaki farkı yüzde olarak hesaplama

Örneğin, Kasım ayında 2.342 ABD Doları ve Aralık ayında 2.500 ABD Doları kazandığınızı varsayalım. İki ayda gelirinizde yüzde kaç değişiklik olmuştur. Bu görevi gerçekleştirmek için MUTLAK fonksiyonunu, çıkartma (-) ve bölme (/) işleçlerini kullanın.

Sonucu hesaplamak için, aşağıdaki gibi bir çalışma sayfası ayarlayın veya örneği boş bir çalışma sayfasına kopyalayın.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A B
Kasım kazancı Aralık kazancı
2342 2500
Formül Açıklama (Sonuç)
=(B2-A2)/MUTLAK(A2) İkinci ve ilk sayılar arasındaki farkı ilk sayının mutlak değerine bölerek yüzde değişikliğini bulur (0,06746 veya %6,75)

 Not   Sayıyı yüzde olarak görüntülemek için, hücreyi seçin ve Biçimlendirme araç çubuğunda Yüzde Stili'ni Düğme resmi tıklatın.

Fonksiyon ayrıntıları

Daha fazla bilgi için, MUTLAK fonksiyonuna bakın.

GösterBir sayıyı belirli bir yüzdede artırma veya eksiltme

Örneğin, her hafta yiyecek için ortalama 25 ABD Doları harcıyorsunuz ve haftalık yiyecek giderlerinizi %25 oranında azaltmak istiyorsunuz. Öte yandan, yiyeceğe ayırdığınız 25 ABD Dolarını %25 artırmak istiyor da olabilirsiniz. Yeni haftalık yiyecek harcamalarınız ne kadardır?

Sonucu hesaplamak için, aşağıdaki gibi bir çalışma sayfası ayarlayın veya örneği boş bir çalışma sayfasına kopyalayın.

GösterNasıl Yapılır?

 1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.
 2. Yardım konusundaki örneği seçin. Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin. 

Yardım'dan bir örnek seçme

Yardım'dan bir örnek seçme
 1. CTRL+C tuşlarına basın.
 2. Çalışma sayfasında A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.
 3. Sonuçları görüntüleme ve sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için, CTRL+` (kesme işareti) tuşlarına basın veya Araçlar menüsündeki Formül İzleme'yi seçin ve Formül İzleme Modu'nu tıklatın.
 
1
2
A B
Sayı Yüzde
25 %25
Formül Açıklama (Sonuç)
=A2*(1-B2) 25'i %25 oranında azaltır (18,75)
=A2*(1+B2) 25'i %25 oranında artırır (31,75)
=A2*(1+35%) 25'i %35 oranında artırır (33,75)

 Not   Yazdığınız sayının başına yüzde işareti (%) eklerseniz, sayı, değerinin yüzde biri olarak yorumlanır. Örneğin %5 değeri 0,05 olarak işlem görür.

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003