BİNOM.TERS işlevi

Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya ölçüt değerine eşit olduğu en küçük değeri verir.

Sözdizimi

BINOM.TERS(denemeler,başarı_olasılığı,alfa)

BİNOM.TERS işlevinin sözdiziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler (bağımsız değişken: Bir eylem, olay, yöntem, özellik, fonksiyon veya yordama bilgi sağlayan bir değer.) bulunur:

  • Denemeler     Gerekli. Bernoulli denemelerinin sayısıdır.
  • Başarı_olasılığı     Gerekli. Her denemedeki başarı olasılığıdır.
  • Alfa     Gerekli. Ölçüt değeridir.

Notlar

  • Sayısal olmayan bir bağımsız değişken varsa, BİNOM.TERS işlevi #DEĞER! hata değerini verir.
  • Denemeler tamsayıya yuvarlanır.
  • Denemeler < 0 ise BİNOM.TERS, #SAYI! hata değeri verir.
  • Başarı_olasılığı,< 0'sa veya başarı_olasılığı > 1 ise, BİNOM.TERS, #SAYI! hata değeri verir.
  • Alfa < 0'sa veya alfa > 1 ise, BİNOM.TERS, #SAYI! hata değeri verir.

Örnek

Aşağıdaki tablodaki yer alan örnek veriyi kopyalayıp yeni Excel çalışma sayfasının A1 hücresine yapıştırın. Formüllerin sonuçları göstermesi için bu formülleri seçip F2'ye basın ve sonra Enter tuşuna basın. Gerek duyarsanız, tüm verileri görmek için sütun genişliklerini ayarlayabilirsiniz.

Veri Açıklama
6 Bernoulli denemelerinin sayısı
0,5 Her denemedeki başarı olasılığı
0,75 Ölçüt değeri
Formül Açıklama Sonuç
=BİNOM.TERS(A2;A3;A4) Kümülatif binom dağılımın bir ölçüt değerinden büyük veya eşit olduğu en küçük değer. 4
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2013, Excel Online