Çalışma sayfalarına sayfa numaraları ekleme

Çalışma sayfası (çalışma sayfası: Excel'de verileri depolamak ve verilerle çalışmak için kullandığınız birincil belge. Elektronik tablo adı da verilir. Çalışma sayfası sütunlar ve satırlar halinde düzenlenmiş hücrelerden oluşur; bir çalışma sayfası her zaman bir çalışma kitabının içinde depolanır.)nı yazdırırken sayfaları numaralandırmak isterseniz, çalışma sayfalarının üstbilgi veya altbilgilerine sayfa numaraları ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz sayfa numaraları Normal görünümdeyken çalışma sayfasında görüntülenmez; bu numaralar yalnızca Sayfa Düzeni görünümünde ve yazdırılan sayfalarda görünür.

Bir çalışma sayfası için sayfa numaralarını, bu numaraları ekranda görebildiğiniz Safya Düzeni görünümünde ekleyebilir veya aynı anda birden çok çalışma sayfasına sayfa numaraları eklemek isterseniz Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Grafik sayfaları (grafik sayfası: Çalışma kitabında, yalnızca bir grafik içeren sayfa. Grafik sayfası bir grafik veya PivotChart raporunu çalışma sayfası verilerinden veya bir Özet Tablo raporundan ayrı olarak görüntülemek istediğinizde yararlıdır) gibi diğer sayfa türleri için, sayfa numaralarını yalnızca Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanarak ekleyebilirsiniz.

Varsayılan olarak, sayfalar 1'den başlayarak ardışık sırayla numaralandırılır, ancak isterseniz sıralamaya farklı bir numara ile başlayabilirsiniz. Ayrıca, sayfaları numaralandırma sırasını da değiştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Sayfa Düzeni görünümünde sayfa numaraları ekleme

 1. Sayfa numaraları eklemek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Ekle sekmesinin Metin grubunda Üstbilgi ve Altbilgi'yi tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 Not   Excel, çalışma sayfasını Sayfa Düzeni görünümünde görüntüler. Bu görünümü açmak için, durum çubuğundan Sayfa DüzeniDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 1. Çalışma sayfasında, Üstbilgi eklemek için tıklatın veya Altbilgi eklemek için tıklatın yazan yeri tıklatın.
 2. Böylece, Üstbilgi ve Altbilgi Araçları görüntülenir ve Tasarım sekmesi eklenir.
 3. Üstbilgi veya altbilgide sayfa numarasının görünmesini istediğiniz konumu belirtmek için, üstbilgi veya altbilginin Sol kısım, Orta kısım veya Sağ kısım kutusunun içini tıklatın.
 4. Tasarım sekmesinin Üstbilgi ve Altbilgi Öğeleri grubundan Sayfa Numarası'nı tıklatın.

Excel Şerit Resmi

Seçilen kısımda &[Sayfa] yer tutucusu belirir.

 1. Toplam sayfa sayısını eklemek için, &[Sayfa] yer tutucusundan sonra bir boşluk girin, / yazın ve ardından bir boşluk daha bırakın ve sonra, Üstbilgi ve Altbilgi Öğeleri grubundan Sayfa Sayısı'nı tıklatın.

Seçilen kısımda &[Sayfa] / &[ToplamSayfa] yer tutucusu belirir.

 1. Sayfa Düzeni görünümünde gerçek sayfa numaralarını görüntülemek için, üstbilgi veya altbilgi alanı dışında bir yeri tıklatın.
 2. Sayfa Düzeni görünümünde çalışmayı tamamladıktan sonra, Görünüm sekmesinin Çalışma Kitabı Görünümleri grubundan Normal'i tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 İpucu   Durum çubuğundan NormalDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa Yapısı iletişim kutusunu kullanarak sayfa numaraları ekleme

 1. Sayfa numaraları eklemek istediğiniz çalışma sayfalarını veya grafik sayfalarını tıklatın.

GösterBirden çok çalışma sayfasını seçme

Seçmek için Bunu yapın
Tek bir sayfa

Sayfa sekmesini tıklatın.

Etkin sayfa sekmesi

İstediğiniz sekmeyi görmezseniz, ilgili sekmeyi görüntülemek için sekme kaydırma düğmelerini, ardından da sekmeyi tıklatın.

Sekme kaydırma düğmeleri

İki veya daha fazla bitişik sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Sonra, SHIFT tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz son sayfanın sekmesini tıklatın.
İki veya daha fazla bitişik olmayan sayfa İlk sayfanın sekmesini tıklatın. Sonra, CTRL tuşunu basılı tutarak seçmek istediğiniz diğer sayfaların sekmelerini tıklatın.
Çalışma kitabındaki tüm sayfalar Bir sayfa sekmesini farenin sağ düğmesiyle tıklatın, sonra kısayol menüsünde (kısayol menüsü: Belirli bir öğeyle ilgili komut listesi gösteren menü. Kısayol menüsünü görüntülemek için, bir öğeyi sağ tıklatın veya SHIFT+F10 tuşlarına basın.) Tüm Sayfaları Seç'i tıklatın.

İpucu    Birden çok çalışma sayfası seçildiğinde, çalışma sayfasının en üstündeki başlık çubuğunda [Grup] sözcüğü gösterilir. Çalışma kitabında birden çok çalışma sayfasının seçimini iptal etmek için, seçili olmayan çalışma sayfalarından birini tıklatın. Görünürde seçili olmayan sayfa yoksa, seçili bir sayfanın sekmesini sağ tıklatıp kısayol menüsünde Sayfaları Çöz'ü tıklatın.


 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme resmi düğmesini (Sayfa Yapısı'nın yanında) tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Sayfa Yapısı iletişim kutusunun Üstbilgi/Altbilgi sekmesinde, Özel Üstbilgi veya Özel Altbilgi seçeneğini tıklatın.
 2. Üstbilgi veya altbilgide sayfa numarasının görünmesini istediğiniz konumu belirtmek için, Sol kısım, Orta kısım veya Sağ kısım kutusunun içini tıklatın.
 3. Numaraları eklemek için, Sayfa Numarası Ekle düğmesini Düğme resmi tıklatın.

Seçilen kısımda &[Sayfa] yer tutucusu belirir.

 1. Toplam sayfa sayısını eklemek için, &[Sayfa] yer tutucusundan sonra bir boşluk girin, / yazın ve ardından bir boşluk daha bırakın ve sonra, Sayfa Sayısı Ekle düğmesini Düğme resmi tıklatın.

Seçilen kısımda &[Sayfa] / &[ToplamSayfa] yer tutucusu belirir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Farklı bir numara kullanarak sayfaları numaralandırmaya başlama

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme resmi düğmesini (Sayfa Yapısı'nın yanında) tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Sayfa sekmesinde, İlk sayfa numarası kutusuna ilk sayfa için kullanmak istediğiniz numarayı yazın.

 İpucu   Varsayılan numaralandırma sistemini kullanmak için, İlk sayfa numarası kutusuna Otomatik yazın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfaları numaralandırma sırasını değiştirme

Varsayılan olarak, Excel sayfaları çalışma sayfası üzerinde yukarıdan aşağıya ve sonra da soldan sağa doğru numaralandırır ve yazdırır, ancak sayfaları numaralandırma ve yazdırma yönünü önce soldan sağa, sonra yukarıdan aşağı olacak şekilde değiştirebilirsiniz.

 1. Numaralandırma sırasını değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda İletişim Kutusu Başlatıcısı Düğme resmi düğmesini (Sayfa Yapısı'nın yanında) tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Sayfa sekmesinde, Sayfa sırası altında Önce aşağı, sonra yana veya Önce yana, sonra aşağı seçeneğini tıklatın.

 İpucu   Her bir seçeneğin yönü önizleme kutusunda görüntülenir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007