Dosyanın salt okunur olarak açılmasını isteme

İçeriği gözden geçirenlerin bir dosyayı yanlışlıkla değiştirmelerini istemiyorsanız, dosya açılırken, gözden geçirenlerin dosyayı salt okunur olarak açmalarını öneren, ancak bunu gerektirmeyen bir uyarının görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Salt okunur bir dosya okunabilir ve kopyalanabilir. Salt okunur dosyada değişiklik yapılırsa, değişiklikler ancak dosyaya yeni bir ad verilerek kaydedilebilir.

  1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme görüntüsü tıklatın ve sonra Farklı Kaydet'i tıklatın.
  2. Araçlar'ı ve ardından Genel Seçenekler'i tıklatın.
  3. Salt okunur önerilir onay kutusunu seçin.
  4. Tamam'ı tıklatın.
  5. Kaydet'i tıklatın.
  6. İstenirse, varolan dosyayı yeni salt okunur ayarla güncelleştirmek için Evet'i tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Word 2007