Excel ve Access arasında veri değişimi (kopyalama, alma, verme)

Microsoft Office Access ve Microsoft Office Excel arasında veri değişiminde bulunmanın çeşitli yolları vardır.

 • Access'ten Excel'e veri getirmek için, bir Access veri sayfasından veri kopyalayabilir ve bu veriyi Excel çalışma sayfasına yapıştırabilir, Excel çalışma sayfasından Access veritabanına bağlanabilir veya Access verilerini Excel çalışma sayfasına verebilirsiniz.
 • Excel'den Access'e veri getirmek için, bir Excel çalışma sayfasından veri kopyalayabilir ve bu veriyi Access veri sayfasına yapıştırabilir, Excel çalışma sayfasını Access tablosuna alabilir veya Access tablosundan Excel çalışma sayfasına bağlanabilirsiniz.

 Notlar 

 • "Alma" sözcüğü Excel ve Access'te iki farklı anlama gelir. Excel'de, alma işlemi yaptığınızda yenilenebilen verilerle kalıcı bir bağlantı kurarsınız. Access'te ise, alma işlemi yaptığınızda önce verileri Access'e getirirsiniz ancak kalıcı bir veri bağlantı kurmazsınız.
 • Excel çalışma kitabını Access veritabanı olarak kaydedemezsiniz. Ne Excel ne de Access, Excel verilerinden Access veritabanı oluşturma işlevselliği sağlamaz.
Ne yapmak istiyorsunuz?


Excel'de Access verileriyle çalışma

Veri çözümleme ve grafik özelliklerinden, veri düzenleme ve düzendeki esneklikten veya Access'te kullanılamayan pek çok işlevden yararlanmak için Access verileriyle Excel çalışma kitabında çalışmak isteyebilirsiniz.

Access verilerini Excel'e kopyalama

Access'ten, veri sayfası görünümünden veri kopyalayabilir ve ardından veriyi Excel çalışma sayfasına yapıştırabilirsiniz.

 1. Access'i başlatın ve ardından kopyalamak istediğiniz kayıtları içeren tabloyu, sorguyu veya formu açın.
 2. Giriş sekmesindeki Görünüm'ü ve ardından Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.
 3. Kopyalamak istediğiniz kayıtları seçin.

Belirli sütunları seçmek isterseniz, imleci bitişik sütun başlıkları boyunca sürükleyin.

 1. Giriş sekmesindeki Pano grubunda, Kopyala düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın.

Excel Şerit Resmi

Klavye kısayolları  CTRL+C tuşlarına da basabilirsiniz.

 1. Excel'i başlatın ve ardından veriyi yapıştırmak istediğiniz çalışma sayfasını açın.
 2. İlk alan adının görünmesini istediğiniz çalışma sayfası alanının sol üst köşesini tıklatın.

Kopyalanan kayıtların varolan kayıtlarla yer değiştirmemesini garantilemek için, çalışma sayfasının altında veya tıklattığınız hücrenin sağında veri bulunmadığından emin olun.

 1. Giriş sekmesindeki Pano grubunda, Yapıştır düğmesini Düğme Görüntüsü tıklatın.

Klavye kısayolları  CTRL+V tuşlarına da basabilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Access verilerini Excel'e verme

Verme Sihirbazını Access'te kullanarak tablo, sorgu veya form ya da bir görünümdeki seçili kayıtlar gibi bir Access veritabanı nesnesini Excel çalışma sayfasına verebilirsiniz. Verme işlemi gerçekleştirdiğinizde ayrıntıları gelecekte kullanmak için kaydedebilir, hatta verme işlemini belirli aralıklarla otomatik olarak çalışması için zamanlayabilirsiniz.

Aşağıdakiler Access'ten Excel'e veri verme konusunda yaygın senaryolardır:

 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz veriyle çalışmak için hem Access hem de Excel kullanıyor. Veriyi Access veritabanlarında depoluyorsunuz, ama veriyi çözümlemek ve çözümlemenizin sonuçlarını dağıtmak için Excel'i kullanıyorsunuz. Takımınız şu anda gerektiği zaman Excel'e veri veriyor, ama bu işlemi daha etkin hale getirmek istiyorsunuz.
 • Uzun zamandır Access kullanıyorsunuz, ama yöneticiniz raporları Excel'de görüntülemeyi tercih ediyor. Düzenli aralıklarla verileri Excel'e kopyalıyorsunuz, ama zaman kazanmak için bu işlemi otomatik hale getirmek istiyorsunuz.

Access'ten Excel'e veri verme konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Excel'den Access verilerine bağlanma

Yenilenebilir Access verilerini Excel'e getirmek için Access veritabanına genellikle bir Office Veri Bağlantısı dosyasında (.odc) depolanan bir bağlantı oluşturabilir ve bir tablo veya sorgudan verilerin tümünü getirebilirsiniz. Access verilerini almak yerine bu verilere bağlanmanın en önemli yararı verileri tekrar tekrar Access'ten kopyalamak veya vermek zorunda kalmadan dönemsel olarak Excel'de çözümleyebilme olanağı sağlamasıdır. Verilere bağlandıktan sonra veritabanı yeni bilgilerle her güncelleştirildiğinde özgün Access veritabanından Excel çalışma kitaplarınızı da otomatik olarak yenileyebilir veya güncelleştirebilirsiniz. Örneğin, her ay dağıttığınız bir Excel özet bütçe raporunu geçerli ayın verilerini içermesi için güncelleştirmek isteyebilirsiniz.

 1. Access veritabanından gelen verileri yerleştirmek istediğiniz hücreyi tıklatın.
 2. Veri sekmesinde, Dış Veri Al grubunda, Access'ten seçeneğini tıklatın.

Excel Şerit Resmi

 1. Konum listesinde, almak istediğiniz Access veritabanını bulun ve çift tıklatın.

Tablo Seç iletişim kutusunda almak istediğiniz tabloyu veya sorguyu tıklatın ve ardından Tamam'ı tıklatın.

 1. Veri Al iletişim kutusunda şunu yapın:
 2. Tamam'ı tıklatın.

Excel dış veri aralığını belirttiğiniz konuma yerleştirir.

Veriye bağlanma konusunda daha fazla bilgi için bkz. Dış veri alma veya dış verilere bağlanma.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Access'te Excel verileriyle çalışma

Access veri yönetimi, güvenliği veya çok kullanıcı özelliklerinden yararlanmak için Access veritabanında Excel verileriyle çalışmak isteyebilirsiniz. Access'te pek çok yararlı özelik olsa da kullanıcılar Excel verileri için özellikle iki özelliğin çok işlerine yaradığını görürler:

 • Raporlar    Access raporları tasarlama konusunda bilgi sahibiyseniz ve Excel verilerinizi bu rapor türünde özetlemek ve düzenlemek istiyorsanız, Access raporu oluşturabilirsiniz. Örneğin grup ve özet raporları, yazdırılan etiketler ve grafik raporlar gibi daha esnek raporlar oluşturabilirsiniz.
 • Formlar    Excel'de veri bulmak veya görüntülemek için form kullanmak isterseniz bir Access formu oluşturabilirsiniz. Örneğin alanları çalışma sayfanızdaki sütun sırasından farklı bir sırada görüntülemek veya uzun bir veri satırını tek ekranda daha kolay görüntülemek için bir Access formu oluşturabilirsiniz.

Access form ve raporlarıyla çalışma konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Excel verilerini Access'e kopyalama

Excel'den, çalışma sayfası görünümünde veri kopyalayabilir ve ardından veriyi Access veri sayfasına yapıştırabilirsiniz.

 Not   Çalışma sayfasındaki birden çok alandan veri sayfasına veri yapıştırırsanız sütunların kopyalamak istediğiniz verilerin sırasıyla eşleştiğinden emin olun. Birden çok alandan forma veri yapıştırdığınızda Access formdaki sıralarına bakmaksızın verileri kaynak alanlarıyla aynı addaki alanlara yapıştırır. Kopyalamak istediğiniz veriler hedef formda olmayan alanlar içeriyorsa Access yalnızca adları eşleşen alanları mı yapıştırmak istediğinizi sorar. Eşleşen alan adı yoksa Access alanları hedef formunun sekme sırasına göre yapıştırır ve bu sizin istediğiniz sıra olamayabilir. Kaynaktaki alan adları hedefteki alan adlarından farklıysa veriyi form yerine bir veri sayfasına yapıştırmak isteyebilirsiniz.

 1. Excel'i başlatın ve ardından kopyalamak istediğiniz verileri içeren çalışma sayfasını açın.
 2. Kopyalamak istediğiniz satırları seçin.
 3. Giriş sekmesindeki Pano grubunda, Kopyala düğmesini Düğme görüntüsü tıklatın.

Excel Şerit Resmi

Klavye kısayolları  CTRL+C tuşlarına da basabilirsiniz.

 1. Access'i başlatın ve ardından satırları yapıştırmak istediğiniz tabloyu, sorguyu veya formu açın.
 2. Veri Sayfası sekmesinin Görünümler grubundaki Görünüm'ü ve ardından Veri Sayfası Görünümü'nü tıklatın.

Access Şeridi Resmi

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Kayıtları değiştirmek için söz konusu kayıtları seçin ve ardından Giriş sekmesindeki Pano grubunda, Yapıştır düğmesini Düğme Görüntüsü tıklatın.

Access Şeridi Resmi

Klavye kısayolları  CTRL+V tuşlarına da basabilirsiniz.

 • Verileri yeni kayıtlar olarak eklemek için Giriş sekmesindeki Pano grubunda yer alan Düzenle menüsünde Ekleyerek Yapıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Excel verilerini Access'e alma

Excel verilerini Access veritabanında depolamak ve artık verileri Access'te kullanmak ve saklamak için verileri alabilirsiniz. Veri aldığınızda Access bu verileri Excel'deki verileri değiştirmede yeni veya varolan bir tabloda depolar. Alma işlemi sırasında bir kerede yalnızca bir çalışma sayfası alabilirsiniz. Birden çok çalışma sayfasından veri almak için her çalışma sayfası için alma işlemini yineleyin.

Aşağıdakiler Excel verilerini Access'e alma konusunda yaygın senaryolardır:

 • Uzun zamandır Excel kullanıyorsunuz ama biraz daha ileri giderek bu verilerle çalışmak için Access'i kullanmak istiyorsunuz. Excel çalışma sayfalarınızdaki verileri bir veya daha çok yeni Access veritabanına taşımak istiyorsunuz.
 • Bölümünüz ve çalışma grubunuz Access kullanıyor ama ara sıra Access veritabanınızla birleştirilmesi gereken Excel biçiminde veriler alıyorsunuz. Bu Excel çalışma sayfaları elinize ulaştığında bunları bunları veritabanınıza almak istiyorsunuz.
 • Verilerinizi yönetmek için Access kullanmak istiyorsunuz ama takımınızın geri kalanından aldığınız haftalık raporlar Excel çalışma kitabı biçiminde. Verilerin her hafta belirli bir zamanda veritabanınıza alınmasını sağlamak için alma işlemini daha elverişli hale getirmek isteyebilirsiniz.

Excel'den Access'e veri alma konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Access'ten Excel verilerine bağlanma

Bir Excel aralığını Access veritabanına tablo olarak bağlayabilirsiniz. Aralığı Excel'de korumaya devam etmeyi planlıyor, ancak Access içinden de kullanılabilir olmasını istiyorsanız bu yöntemi kullanın. Bu tür bağlantıları Excel'den değil, Access veritabanından kurun.

Bir Excel çalışma sayfasına veya adlandırılmış aralığa bağlandığınızda, Access kaynak hücrelere bağlı yeni bir tablo oluşturur. Excel'deki kaynak hücrelerde yaptığınız herhangi bir değişiklik bağlı tabloda yansır. Ancak, ilgili tablonun içeriğini Access'te düzenleyemezsiniz. Veri eklemek, düzenlemek veya silmek istiyorsanız değişiklikleri kaynak dosyada yapmanız gerekir.

Aşağıdakiler Access'in içinden bir Excel çalışma sayfasına bağlanma konusunda yaygın senaryolardır:

 • Verilerinizi Excel çalışma sayfalarında tutmaya devam etmek ama ama Access'in güçlü sorgulama ve raporlama özelliklerini de kullanabilmek istiyorsunuz.
 • Bölümünüz veya çalışma grubunuz Access kullanıyor ama çalışmanızda kullandığınız dış kaynaklardan gelen veri Excel çalışma sayfası şeklinde. Dış veri kopyalarını saklamak istemiyorsunuz ama Access'te bunlarla çalışabilmek istiyorsunuz.

Access'ten Excel'e veri bağlama konusunda daha fazla bilgi için Access Yardım sistemine bakın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007