SmartArt grafiklerinde klavye kısayolları

Bu Yardım konusu kapsamında açıklanan klavye kısayollarından ABD klavye düzeni kastedilmektedir. Diğer düzenlerdeki tuşlar tam anlamıyla ABD klavye tuşlarına karşılık gelmemektedir.

 Not   Bu konuyu yazdırmak için, Tümünü Göster öğesini seçmek için sırasıyla SEKME, ENTER ve CTRL+P tuşlarına basın.

GösterBir 2007 Microsoft Office sistemi belgesine SmartArt grafiği ekleme

  1. Grafiği eklemek istediğiniz Microsoft Office programında sırasıyla ALT ve N tuşlarının ardından SmartArt Grafiği iletişim kutusunu açmak üzere M tuşuna basın.
  2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşuna basın.
  3. Düzen görev bölmesini taşımak için SEKME tuşuna basın.
  4. İstediğiniz düzeni seçmek için ok tuşlarına basın.
  5. Seçili düzeni eklemek için ENTER tuşuna basın.

GösterBir SmartArt grafiğinde şekillerle çalışma

İşlem Basılacak Tuş
Bir SmartArt grafiğinde bir sonraki öğeyi seçme. SEKME
Bir SmartArt grafiğinde bir önceki öğeyi seçme. ÜSTKRKT+SEKME
Tüm şekilleri seçme. CTRL+A
Seçili şekildeki odağı kaldırma. ESC
Seçili şekli yukarıya iteleyin. YUKARI OK
Seçili şekli aşağıya iteleme. AŞAĞI OK
Seçili şekli sola iteleme. SOL OK
Seçili şekli sağa iteleme. SAĞ OK
Seçili şekil içindeki metni düzenleme. ENTER veya F2
Seçilen şekli silme. DELETE veya GERİ TUŞU
Seçili şekli kesme. CTRL+X veya ÜSTKRKT+DELETE
Seçili şekli kopyalama. CTRL+C
Pano içindekileri yapıştırma. CTRL+V
Son eylemi geri alma. CTRL+Z

GösterBir SmartArt grafiği içindeki şekilleri taşımak ve yeniden boyutlandırmak

İşlem Basılacak Tuş
Seçili şekli yatay olarak büyütme. ÜSTKRKT+SAĞ OK
Seçili şekli yatay olarak küçültme. ÜSTKRKT+SOL OK
Seçili şekli dikey olarak büyütme. ÜSTKRKT+YUKARI OK
Seçili şekli dikey olarak küçültme. ÜSTKRKT+ALT OK
Seçili şekli sağ tarafa döndürme. ALT+SAĞ OK
Seçili şekli sol tarafa döndürme. ALT+SOL OK

 Notlar 

  • Seçili şekiller üzerinde daha hassas ayarlamalar yapmak için yukarıdaki klavye kısayollarından herhangi birine ek olarak CTRL tuşuna basın.
  • Bu klavye kısayolları her öğeyi ayrı ayrı seçmişsiniz gibi çoklu seçimlere uygulanırlar.

GösterBir SmartArt grafiğinde metinlerle çalışma

İşlem Basılacak Tuş
Sola doğru bir karakter ilerleme. SOL OK
Sağa doğru bir karakter ilerleme. SAĞ OK
Bir üst satıra geçme. YUKARI OK
Bir alt satıra geçme. AŞAĞI OK
Sola doğru bir sözcük ilerleme. CTRL+SOL OK
Sağa doğru bir sözcük ilerleme. CTRL+SAĞ OK
Yukarı doğru bir paragraf ilerleme. CTRL+YUKARI OK
Aşağı doğru bir paragraf ilerleme. CTRL+AŞAĞI OK
Satır sonuna ilerleme. END
Satır başına ilerleme. HOME
Metin kutusunun sonuna ilerleme. CTRL+END
Metin kutusunun başına ilerleme. CTRL+HOME
Seçili metni kesme. CTRL+X
Seçili metni kopyalama. CTRL+C
Seçili metni yapıştırma. CTRL+V
Son eylemi geri alma. CTRL+Z
Sola doğru bir karakter silme. Geri tuşu
Sola doğru bir sözcük silme. CTRL+Geri tuşu
Sağa doğru bir karakter silme. DELETE
Sağa doğru bir sözcük silme. CTRL+DELETE
Seçili metni yükseltme. ALT+ÜSTKRKT+SAĞ OK
Seçili metni indirgeme. ALT+ÜSTKRKT+SOL OK
Yazım denetimi yapma (Microsoft Office Word 2007 uygulamasında bulunmamaktadır). F7

GösterKarakter biçimlendirmesi uygulama

İşlem Basılacak Tuş
Yazı Tipi iletişim kutusunu açma. CTRL+ÜSTKRKT+F veya CTRL+ÜSTKRKT+P
Seçili metnin yazı tipi boyutunu artırma. CTRL+ÜSTKRKT+>
Seçili metnin yazı tipi boyutunu azaltma. CTRL+ÜSTKRKT+<
Seçili metnin büyük/küçük harf durumunu değiştirme (küçük harf, Yalnızca İlk Harf Büyük, BÜYÜK HARF). ÜSTKRKT+F3
Seçili metne kalın biçimlendirme uygulama. CTRL+B
Seçili metne bir alt çizgi uygulama (Office Word 2007 uygulamasında bulunmamaktadır). CTRL+U
Seçili metne italik biçimlendirme uygulama. CTRL+I
Seçili metne üst indis biçimlendirmesi uygulama. CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ
Seçili metne alt indis biçimlendirmesi uygulama. CTRL+ÜSTKRKT+ARTI İŞARETİ
Alt indis/ üst indis uzaklığını yukarı ayarlama. CTRL+ALT+ÜSTKRKT+>
Alt indis/ üst indis uzaklığını aşağı ayarlama. CTRL+ALT+ÜSTKRKT+<
Seçili metindeki tüm karakter biçimlendirmelerini kaldırma. CTRL+Geri tuşu

GösterMetin biçimlendirmesini kopyalama

İşlem Basılacak Tuş
Seçili metindeki biçimlendirmeyi kopyalama. CTRL+ÜSTKRKT+C
Seçili metne biçimlendirmeyi yapıştırma. CTRL+ÜSTKRKT+V

 Not   Office Word 2007 uygulamasında bu işlev yoktur.

GösterParagraf uygulama

İşlem Basılacak Tuş
Paragrafı ortalama. CTRL+E
Paragrafı yaslama. CTRL+J
Paragrafı sola doğru hizalama. CTRL+L
Paragrafı sağa doğru hizalama. CTRL+R
Madde işaretini azaltma. SEKME veya ALT+ÜSTKRKT+SAĞ OK
Madde işaretini artırma. ÜSTKRKT+SEKME veya ALT+ÜSTKRKT+SOL OK

GösterMetin bölmesini kullanma

İşlem Basılacak Tuş
İki metin satırını birleştirme. Metnin ilk satırının sonunda DELETE
Kısayol menüsünü görüntüleme. ÜSTKRKT+F10
Metin bölmesi ve çizim tuvali arasında geçiş yapma. CTRL+ÜSTKRKT+F2
Metin bölmesini kapatma. ALT+F4
Odağı Metin bölmesinden SmartArt grafiğinin kenarlığına geçirme. ESC
SmartArt grafikleri Yardım konusunu açma. CTRL+ÜSTKRKT+F1
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007