Yazdırmadan önce sayfalara ince ayar yapmak için Sayfa Düzeni görünümünü kullanma

Çok miktarda veri veya grafik içeren bir Microsoft Office Excel çalışma sayfasını yazdırmadan önce, profesyonel görünümlü sonuçlar elde etmek için Sayfa Düzeni görünümünde hızlı şekilde ince ayar yapabilirsiniz. Normal görünümde olduğu gibi verilerin düzen ve biçimini değiştirebilir ve bunun yanı sıra cetvelleri kullanarak verilerin genişlik ve yüksekliğini ölçebilir, sayfa yönlendirmesini değiştirebilir, sayfa üstbilgisi ve altbilgisi ekleyebilir veya değiştirebilir, yazdırma için kenar boşluklarını ayarlayabilir, kılavuz çizgilerini gizleyebilir veya görüntüleyebilir, satır ve sütun başlıklarını gizleyebilir veya görüntüleyebilir ve ölçeklendirme seçenekleri belirtebilirsiniz. Sayfa Düzeni görünümünde çalışmayı tamamladığınızda, Normal görünüme dönebilirsiniz.

 Not   Sayfa Düzeni görünümü verilerinizi yazdırmaya hazırlamaya yönelik birçok düzen görevi için vazgeçilmez olsa da, sayfa sonlarını ayarlamak için Sayfa Sonu Önizleme görünümünü ve verilerinizin yazdırıldığında nasıl görüneceğini saptamak için de Baskı Önizleme görünümünü kullanmalısınız. Daha fazla bilgi için bkz: Çalışma sayfasında sayfa sonlarını ekleme, taşıma veya silme ve Yazdırmadan önce çalışma sayfasına önizlemede bakma.

Ne yapmak istiyorsunuz?


Sayfa Düzeni görünümünde cetvelleri kullanma

Sayfa Düzeni görünümünde, hücrelerin, aralıkların, nesnelerin ve sayfa kenar boşluklarının ölçülerini hassas şekilde belirleyebilmeniz için Excel yatay ve dikey birer cetvel sunar. Cetveller çalışma sayfası içinde nesneleri konumlamanıza ve doğrudan sayfa kenar boşluklarını görüntülemenize veya düzenlemenize yardımcı olur.

Varsayılan olarak, cetvel, Denetim Masası'nda belirtilen varsayılan birimlerle görüntülenir, ancak birimleri inç, santimetre veya milimetre olarak değiştirebilirsiniz. Cetveller varsayılan olarak görüntülenir, ancak isterseniz kolayca gizleyebilirsiniz.

Ölçü birimlerini değiştirme

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Görünüm sekmesinde, Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Sayfa Düzeni Görünümü'nü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni GörünümüDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme resmi ve sonra da Excel Seçenekleri'ni tıklatın.
 1. Gelişmiş kategorisinde, Görüntüle altında, Cetvel Birimleri listesinde kullanmak istediğiniz birimleri seçin.

Cetvelleri gizleme veya görüntüleme

 1. Görünüm sekmesinde, Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Sayfa Düzeni Görünümü'nü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni GörünümüDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 1. Görünüm sekmesinde, Göster/Gizle grubunda, cetvelleri gizlemek için Cetvel onay kutusunu temizleyin, cetvelleri görüntülemek için ise onay kutusunu seçin.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Cetveller görüntülendiğinde, Sayfa Seçenekleri grubunda Cetveli Görüntüle öğesi vurgulanır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde sayfa yönlendirmesini değiştirme

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Görünüm sekmesinde, Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Sayfa Düzeni Görünümü'nü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni GörünümüDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda, Yönlendirme'yi tıklatın ve sonra da Dikey veya Yatay'ı tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde sayfa üstbilgileri ve altbilgilerini ekleme veya değiştirme

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Görünüm sekmesinde, Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Sayfa Düzeni Görünümü'nü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni GörünümüDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:
  • Üstbilgi veya altbilgi eklemek için, çalışma sayfasının en başındaki Üstbilgi eklemek için tıklatın öğesini veya çalışma sayfasının en sonundaki Altbilgi eklemek için tıklatın öğesini tıklatın ve sonra soldaki, ortadaki veya sağdaki üstbilgi veya altbilgi metin kutusunu tıklatın.
  • Üstbilgi veya altbilgi metnini değiştirmek için, sırasıyla çalışma sayfasının en üstündeki veya en altındaki üstbilgi veya altbilgi metin kutusunu tıklatın ve değiştirmek istediğiniz metni seçin.

 İpucu   Üstbilgileri ve altbilgileri Normal görünümde de görüntüleyebilirsiniz. Ekle sekmesinde, Metin grubunda, Üstbilgi ve Altbilgi öğesini tıklatın. Excel Sayfa Düzeni görünümünü görüntüler ve işaretçiyi çalışma sayfasının üstündeki üstbilgi kutusuna konumlandırır.

 1. Yeni üstbilgi veya altbilgi metnini yazın.

 Notlar 

 • Kısım kutusunda yeni bir satır başlatmak için ENTER tuşuna basın.
 • Üstbilgi veya altbilginin bir bölümünü silmek için, kısım kutusunda silmek istediğiniz bölümü seçin ve DELETE veya GERİ AL tuşuna basın. Ayrıca, metni tıklatıp GERİ AL tuşuna basarak baştaki karakterleri de silebilirsiniz.
 • Üstbilgi veya altbilgi metnine tek bir VE işareti (&) eklemek için iki VE işareti kullanın. Örneğin, üstbilgiye "Yükleniciler & Hizmetler" eklemek için, Yükleniciler && Hizmetler yazın.
 • Üstbilgi veya altbilgiyi kapatmak için, çalışma sayfasında herhangi bir yeri tıklatın veya ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde sayfa kenar boşluklarını ayarlama

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Görünüm sekmesinde, Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Sayfa Düzeni Görünümü'nü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni GörünümüDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinin Sayfa Yapısı grubunda, Kenar Boşluğu'nu tıklatın ve sonra da Normal, Dar veya Geniş'i tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Diğer seçenekler için, Özel Kenar Boşlukları'nı tıklatın ve ardından Kenar boşlukları sekmesinde istediğiniz kenar boşluğu boyutlarını belirtin.

 1. Kenar boşluklarını fareyi kullanarak değiştirmek için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Alt kenar boşluğunu değiştirmek için, cetvelde kenar boşluğu bölümünün üst veya alt kenarlığını tıklatın. Dikey, çift başlı bir ok görüntülendiğinde kenar boşluğunu istediğiniz boyuta sürükleyin.
  • Sağ veya sol kenar boşluklarını değiştirmek için, cetvelde kenar boşluğu bölümünün sağ veya sol kenarlığını tıklatın. Yatay, çift başlı bir ok görüntülendiğinde kenar boşluğunu istediğiniz boyuta sürükleyin.

 İpucu   Kenar boşluğunu istediğiniz boyuta sürüklerken bir Ekran İpucu kenar boşluğunu görüntüler.

 Not   Sayfa kenar boşluklarını değiştirdiğinizde üstbilgi ve altbilgi kenar boşlukları otomatik olarak ayarlanır. Üstbilgi ve altbilgi kenar boşluklarını fareyle de değiştirebilirsiniz. Sırasıyla sayfanın en üstünde veya en altında yer alan üstbilgi veya altbilgi alanının içini tıklatın ve çift başlı ok görünene kadar cetveli tıklatın. Kenar boşluğunu istediğiniz boyuta sürükleyin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde üstbilgileri, altbilgileri ve kenar boşluklarını gizleme veya görüntüleme

Üstbilgiler, altbilgiler ve kenar boşlukları varsayılan olarak Sayfa Düzeni görünümünde gösterilir. Daha fazla çalışma alanına gerek duyduğunuzda bunları gizlemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Görünüm sekmesinde, Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Sayfa Düzeni Görünümü'nü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni GörünümüDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 1. Hücrelerin çevresindeki beyaz boşlukları gizlemek veya göstermek için çalışma sayfasının herhangi bir kenarlığının kıyısını tıklatın.

 İpucu   Hücrelerin etrafındaki beyaz alanı gizlemek veya göstermek için sayfaların arasında da tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde kılavuz çizgileri, satır ve sütun başlıklarını gizleme veya görüntüleme

Kılavuz çizgileri, satır ve sütun başlıkları Sayfa Düzeni görünümünde varsayılan olarak görüntülenir, ancak bunlar otomatik olarak yazdırılmaz.

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Görünüm sekmesinde, Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Sayfa Düzeni Görünümü'nü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni GörünümüDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinde, Sayfa Seçenekleri grubunda, aşağıdakilerden bir veya birkaçını yapın:
  • Kılavuz çizgileri gizlemek veya göstermek için, Kılavuz çizgileri öğesinin altında Görünüm onay kutusunu temizleyin veya seçin.
  • Kılavuz çizgileri yazdırmak için, Kılavuz çizgileri altında, Yazdır onay kutusunu seçin.
  • Satır ve sütun başlıklarını gizlemek veya göstermek için, Başlıklar'ın altında Görünüm onay kutusunu temizleyin veya seçin.

Outlook Şerit Görüntüsü

 • Satır ve sütun başlıklarını yazdırmak için, Başlıklar öğesinin altında, Yazdır onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Sayfa Düzeni görünümünde ölçeklendirme seçeneklerini belirleme

 1. Sayfa Düzeni görünümünde değiştirmek istediğiniz çalışma sayfasını tıklatın.
 2. Görünüm sekmesinde, Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Sayfa Düzeni Görünümü'nü tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Durum çubuğundaki Sayfa Düzeni GörünümüDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

 1. Sayfa Düzeni sekmesinde, Sayfaya sığdır grubunda, aşağıdakilerden birini yapın:
  • Mümkün olduğunca çok sayfa sığdırmak üzere yazdırılan çalışma sayfasının genişliğini daraltmak için, Genişlik kutusunda istediğiniz sayfa sayısını seçin.
  • Mümkün olduğunca çok sayfa sığdırmak üzere yazdırılan çalışma sayfasının yüksekliğini azaltmak için, Yükseklik listesinde istediğiniz sayfa sayısını tıklatın.
  • Yazdırılan çalışma sayfasını gerçek boyutunun belirli bir yüzdesi kadar küçültmek veya büyütmek için Ölçek kutusunda istediğiniz yüzdeyi seçin.

Excel Şerit Görüntüsü

 Not   Yazdırılan çalışma sayfasını gerçek boyutunun belirli bir yüzde oranında ölçeklendirmek için, en fazla genişlik ve yükseklik Otomatik olarak ayarlanmalıdır.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Normal görünüme dönme

 • Görünüm sekmesinde, Çalışma Kitabı Görünümleri grubunda, Normal'i tıklatın.

Excel Şerit Görüntüsü

 İpucu   Durum çubuğundaki NormalDüğme resmi düğmesini de tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2007