Yeni dosya adı uzantılarına ve Office XML Biçimleri'ne giriş

2007 Microsoft Office sistemi, XML'yi temel alan yeni bir dosya biçimi kullanmaya başlamıştır. Adı Microsoft Office Açık XML Biçimleri'dir ve Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007ve Microsoft Office PowerPoint 2007programlarında uygulanmaktadır. Bu makale yeni biçimin önemli avantajlarını özetlemekte, yeni dosya adı uzantılarının ne olduğunu anlatmakta ve 2007 Office sürümüdosyalarını Office'in önceki sürümlerini kullananlarla nasıl paylaşabileceğinizi açıklamaktadır.

Dosya uzantılarının adları  Office XML Biçimlerinin yararları nelerdir?

  Yeni dosya adı uzantıları nelerdir?

  Farklı Office sürümleri aynı dosyaları paylaşabilir mi?


  Office XML Biçimleri'nin avantajları nelerdir?

  Office XML Biçimleri  yalnızca geliştiriciler ve onların ürettiği çözümler için değil, bireysel kullanıcılar ve tüm büyüklükteki kuruluşlar için de birçok avantaj sunar:

  • Küçük boyutlu dosyalar    Dosyalar otomatik olarak sıkıştırılarak, bazı durumlarda % 75'e kadar küçülebilir. Office XML Biçimleri, dosyaları depolamak için gereken alanı ve ağ üzerinden ve Internet'te e-posta yoluyla dosya göndermek için gereken bant genişliğini azalttığından, belgeleri depolamak için maliyeti düşürebilecek zip sıkıştırma teknolojisini kullanır. Bir dosyayı açtığınızda, otomatik olarak sıkıştırması kaldırılır. Dosyayı kaydettiğinizde, tekrar otomatik olarak sıkıştırılır. 2007 Office sürümüuygulamasında dosyaları açmak ve kapatmak için özel bir yardımcı sıkıştırma programı yüklemenize gerek kalmaz.
  • Gelişmiş bozulmuş dosya kurtarımı    Dosyalar, farklı veri bileşenlerini dosyada birbirinden ayrı olarak saklayan modüler biçimde yapılandırılmıştır. Bu şekilde, dosya içindeki bir bileşen (grafik veya tablo gibi) zarar görse veya bozulsa da, dosya açılır.
  • Makro içeren dosyaların daha kolay saptanması    Varsayılan "x" soneki (.docx ve .pptx gibi) kullanılarak kaydedilen dosyalar, Visual Basic for Applications (VBA) makroları veya ActiveX denetimleri içeremez. Bu nedenle, bu türden katıştırılmış kodlarla ilişkili güvenlik riski oluşturmazlar. Yalnızca dosya adı uzantısı "m" ile biten dosyalar (.docm ve .xlsm gibi) dosyanın ayrı bir bölümünde saklanan VBA makroları ve ActiveX denetimleri içerir. Farklı dosya adı uzantıları, makro içeren dosyalarla içermeyen dosyaların ayırt edilmesini kolaylaştırır ve virüse karşı koruma yazılımlarının kötü niyetli kodlar içerebilecek dosyaları saptamasını daha da kolaylaştırır. Ayrıca BT yöneticileri, istenmeyen makrolar ve denetimler içeren belgeleri engelleyerek belgelerin açılmasını daha güvenli hale getirebilir.
  • Daha çok gizlilik ve kişisel bilgilerin daha iyi denetimi    Yazar adları, açıklamalar, izlenen değişiklikler ve dosya yolları gibi kişisel olarak tanımlanabilecek ve kurumsal hassasiyeti bulunan bilgiler Belge Denetimcisi kullanılarak kolayca tanımlanıp silinebileceğinden, belgeler güvenli bir şekilde paylaşılabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Office belgelerinden gizli verileri ve kişisel bilgileri silme.
  • Kurumsal verilerin daha iyi tümleşimi ve birlikte çalışabilirliği    2007 Office sürümüürünlerinde verilerin birlikte çalışma çerçevesi olarak Office XML Biçimleri'ni kullanmak, belgelerin, çalışma sayfalarının, sunumların ve formların herkes tarafından özgürce kullanılabilen, lisanslanmayan ve telif hakkı ücreti gerektirmeyen bir XML dosyasına kaydedilebileceği anlamına gelir. Office, ayrıca, varolan Office belge türlerini geliştiren kullanıcı tanımlı XML Şemalarını destekler. Bu da varolan sistemlerdeki bilgilerin kolayca açılıp bilinen Office programlarında bu bilgilerle çalışılabilmesini sağlamaktadır. Office programlarında oluşturulan bilgiler diğer kurumsal uygulamalar tarafından kullanılabilir. Bir Office dosyasını açmak ve düzenlemek için yalnızca bir ZIP yardımcı programı ve XML düzenleyicisi gerekmektedir.

   Not   Bazen dosyaları Office'in önceki sürümlerinde kullanılan ikili dosya biçimiyle kaydetmeniz gerekebilir. Örneğin, Office'in önceki sürümüne sahip biriyle bir belge üzerinde çalışabilirsiniz. Bu nedenle, 2007 Office sürümüdosyaları ikili biçimde kaydetme seçeneğini sunmaya devam etmektedir.

  Tür listesi olarak kaydet

  Dosyanızı ikili bir biçimde kaydetmeye karar vermeden önce, bu makalenin Farklı Office sürümleri aynı dosyayı paylaşabilir mi?bölümünü okuyun.

  Sayfanın Başı Sayfanın Başı

  Yeni dosya adı uzantıları nelerdir?

  Varsayılan olarak, 2007 Office sürümüile oluşturduğunuz belgeler, çalışma sayfaları ve sunumlar daha önceden bildiğiniz dosya adı uzantılarına "x" veya "m" ekleyen dosya adı uzantısına sahip XML biçiminde kaydedilir. "X" içinde makro bulunmayan XML dosyasını belirtirken, "m" içinde makro bulunan XML dosyasını belirtir. Örneğin, Word'de bir belge kaydettiğinizde dosya artık varsayılan olarak .doc dosya adı uzantısı yerine .docx dosya adı uzantısını kullanır.

  Dosyayı .docx olarak kaydetme

  Bir belgeyi şablon olarak kaydettiğinizde, aynı tür değişiklikleri görürsünüz. Önceki sürümlerde kullanılan şablon uzantısı hala vardır, ancak bu defa şablonların sonunda "x" veya "m" eklenmektedir. Dosyanız kod veya makro içeriyorsa, dosya uzantısına "m" ekleyen, makronun etkinleştirildiği XML dosya biçimini kullanarak kaydetmeniz gerekmektedir.

  Aşağıdaki tablo Office Word 2007, Office Excel 2007ve Office PowerPoint 2007programında varsayılan dosya uzantılarının tümünü listelemektedir.

  Word

  XML dosya türü Uzantı
  Belge .docx
  Makroların etkinleştirildiği belge .docm
  Şablon .dotx
  Makroların etkinleştirildiği şablon .dotm

  Excel

  XML dosya türü Uzantı
  Çalışma kitabı .xlsx
  Makroların etkinleştirildiği çalışma kitabı .xlsm
  Şablon .xltx
  Makroların etkinleştirildiği şablon .xltm
  XML olmayan ikili çalışma kitabı .xlsb
  Makroların etkinleştirildiği eklenti .xlam

  PowerPoint

  XML dosya türü Uzantı
  Sunum .pptx
  Makroların etkinleştirildiği sunum .pptm
  Şablon .potx
  Makroların etkinleştirildiği şablon .potm
  Makroların etkinleştirildiği eklenti .ppam
  Gösteri .ppsx
  Makroların etkinleştirildiği gösteri .ppsm
  Slayt .sldx
  Makroların etkinleştirildiği slayt .sldm
  Office teması .thmx
  Sayfanın Başı Sayfanın Başı

  Farklı Office sürümleri aynı dosyaları paylaşabilir mi?

  2007 Office sürümü, dosyaları Office XML Biçimleri'nde ve Office'in önceki sürümlerindeki ikili dosya biçiminde kaydetmenize olanak verir. 2007 Office sürümü, farklı Office sürümleri arasında dosya paylaşımını sağlamak için uyumluluk denetleyicileri ve dosya dönüştürücüleri içerir.

  Varolan dosyaları 2007 Office sürümü'de açma    Office'in daha önceki bir sürümünde oluşturulmuş bir dosyayı açıp üzerinde çalışabilir ve varolan biçimiyle kaydedebilirsiniz. Office'in daha önceki bir sürümünü kullanan birisiyle bir belge üzerinde çalışabileceğinizden, yalnızca 2007 Office sürümütarafından desteklenen bir özelliği kullanmak istemezsiniz. 2007 Office sürümü, Office'in daha önceki sürümünün desteklemediği bir özelliği kullanmadığınızdan emin olmak için bir uyumluluk denetleyicisi kullanır. Bir dosya kaydettiğinizde, uyumluluk denetleyicisi size bu özellikleri bildirir ve ardından kaydetmeden önce bunları silmenizi sağlar.

  Word, Excel ve PowerPoint'in önceki sürümlerinde oluşturulmuş belge, çalışma kitabı ve sunumları açmak için 2007 Office sürümükullanma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkzbölümündeki bağlantılara bakın.

  Office'in önceki sürümlerinde 2007 Office sürümüdosyalarını açma    İlgili dosya dönüştürücüleri yükleyerek Word, Excel veya PowerPoint'in önceki sürümlerindeki bir 2007 Office sürümüdosyasını açıp düzenleyebilirsiniz. Office'in önceki sürümünün yüklü olduğu bilgisayarda Download Center (İngilizc)'a gidin ve 2007 Office Word, Excel ve PowerPoint Dosya Biçimleri için Microsoft Office Uyumluluk Paketi'ni yükleyin.

   Önemli   çalışacak dönüştürücüler için Microsoft Office sürümünüzün öncelikle burada listelenen paketlerden birine güncelleştirilmiş olması gerekir. Office sürümünüzle ilgili hizmet paketini yükledikten sonra dönüştürücüyü yükleyin.

  Word, Excel ve PowerPoint'in önceki sürümlerinde oluşturulmuş belge, çalışma kitabı ve sunumları 2007 Office sürümüaçma hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca Bkzbölümündeki bağlantılara bakın.

  Sayfanın Başı Sayfanın Başı
   
   
  Uygulandığı uygulamalar:
  Excel 2007, PowerPoint 2007, Word 2007