Karmaşık ölçüt örnekleri

Gelişmiş bir filtre oluştururken veya VSEÇTOPLA gibi bir veritabanı ve liste yönetim işlevi kullanırken, karmaşık ölçütleri (ölçütler: Sorgunun veya filtrenin sonuç kümesinde kapsanan kayıtları sınırlamak için belirttiğiniz koşullar.) kullanın.

 Önemli   

  • Hücreye metin veya değer yazdığınızda eşittir işareti formülü göstermek için kullanıldığından, Microsoft Excel yazdıklarınızı değerlendirir; bununla birlikte, bu beklenmeyen filtre sonuçlarına neden olabilir. Metin veya değer için eşitlik karşılaştırması işlecini göstermek için, ölçüt aralığında uygun hücreye ölçütü bir dize ifadesi olarak yazın:

=''=girdi''

Burada girdi , bulmak istediğiniz metin veya değerdir. Örneğin:

Hücreye yazdığınız Excel'in değerlendirip görüntülediği
="=Doğan" =Doğan
="=3000" =3000

Aşağıdaki bölümlerde, karmaşık ölçütlerin örnekleri gösterilir.

Tek bir sütunda birden çok ölçüt

Boole mantığı:     (Satış Elemanı= "Doğan" VEYA Satış Elemanı= "Özkan")

Bir sütun için birden çok ölçütle eşleşen satırları bulmak için, ölçütleri doğrudan ölçüt aralığında ayrı satırlara alt alta yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (B1:B3) Satış Elemanı sütununda "Doğan" veya "Özkan" içeren satırları görüntüler (A8:C10).

  A B C
1 Tür Satış Elemanı Satış
2   =Doğan  
3   =Özkan  
4      
5      
6 Tür Satış Elemanı Satış
7 İçecekler Şeker $5122
8 Et ürünleri Doğan $450
9 ürün Özkan $6328
10 Ürün Doğan $6544

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Birden çok sütunda tümünün doğru olması gereken birden çok ölçüt

Boole mantığı:     (Tür = "Ürün" VE Satış > 1000)

Birden çok sütunda birden çok ölçüte uyan satırları bulmak için, ölçütlerin tümünü ölçüt aralığında aynı satıra yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (A1:C2) Tür sütununda "Ürün" içeren ve Satış sütunundaki değeri $1.000'den büyük olan tüm satırları görüntüler (A9:C10).

  A B C
1 Tür Satış Elemanı Satış
2 =Ürün   >1.000
3      
4      
5      
6 Tür Satış Elemanı Satış
7 İçecekler Şeker $5122
8 Et ürünleri Doğan $450
9 ürün Özkan $6328
10 Ürün Doğan $6544

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Birden çok sütunda herhangi birinin doğru olabileceği birden çok ölçüt

Boole mantığı:     (Tür = "Ürün" VEYA Satış Elemanı = "Doğan")

Birden çok sütunda herhangi birinin doğru olabileceği birden çok ölçüte uyan satırları bulmak için, ölçütleri ölçüt aralığında farklı satırlara yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (A1:B3) Tür sütununda "Ürün" veya Satış Elemanı sütununda "Doğan" içeren tüm satırları görüntüler (A8:C10).

  A B C
1 Tür Satış Elemanı Satış
2 =Ürün  
3   =Doğan  
4      
5      
6 Tür Satış Elemanı Satış
7 İçecekler Şeker $5122
8 Et ürünleri Doğan $450
9 ürün Özkan $6328
10 Ürün Doğan $6544

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Her biri birden çok sütun için ölçüt içeren birden çok ölçüt kümesi

Boole mantığı:     ( (Satış Elemanı = "Doğan" VE Satış >3000) VEYA (Satış Elemanı = "Doğan" VE Satış > 1500) )

Her birinde birden çok sütun için ölçütün yer aldığı birden çok ölçüt kümesine uyan satırları bulmak için, her ölçüt kümesini ayrı bir satıra yazın.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (B1:C3) hem Satış Elemanı sütununda "Doğan" hem de Satış sütununda $3.000'den büyük bir değer içeren satırları veya Satış Elemanı sütununda "Özkan" ve Satış sütununda $1.500'den büyük bir değer içeren satırları görüntüler (A9:C10).

  A B C
1 Tür Satış Elemanı Satış
2   =Doğan >3.000
3   =Özkan >1.500
4      
5      
6 Tür Satış Elemanı Satış
7 İçecekler Şeker $5122
8 Et ürünleri Doğan $450
9 ürün Özkan $6328
10 Ürün Doğan $6544

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Her biri tek bir sütun için ölçüt içeren birden çok ölçüt kümesi

Boole mantığı:     ( (Satış > 6000 VE Satış < 6500 ) VEYA (Satış < 500) )

Her birinde tek bir sütun için ölçütün yer aldığı birden çok ölçüt kümesine uyan satırları bulmak için, sütun başlığı aynı olan birden çok sütunu ekleyin.

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (C1:D3) Satış sütununda 5.000 ile 8.000 arasındaki bir değer veya 500'den küçük bir değer içeren satırları görüntüler (A8:C10).

  A B C D
1 Tür Satış Elemanı Satış Satış
2     >6000 <6500
3     <500  
4        
5        
6 Tür Satış Elemanı Satış  
7 İçecekler Şeker $5122  
8 Et ürünleri Doğan $450  
9 ürün Özkan $6328  
10 Ürün Doğan $6544  

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Bazı özellikleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için ölçütler

Bazı karakterleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sütunda bu karakterlerle başlayan bir metin değeri içeren satırları bulmak için eşittir işareti (=) eklemeden bir veya birden çok karakter yazın. Örneğin, ölçüt olarak Doğ metnini yazarsanız, Excel "Doğan," "Doğa" ve "Doğal"ı bulur.
  • Joker karakter kullanın.

GösterNasıl?

Aşağıdaki joker karakterler karşılaştırma ölçütü olarak kullanılabilir.

Bunu kullanın Bulmak için
? (soru işareti) Tek bir karakter
Örneğin, ali?e yazıldığında "aliye" ve "alize" bulunur
* (yıldız işareti) Herhangi bir sayıdaki karakter
Örneğin, *doğu yazıldığında "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" bulunur
~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~ Soru işareti, yıldız işareti veya tilde simgesi
Örneğin, fy91~? yazıldığında "fy91?" bulunur

Aşağıdaki veri aralığında (A6:C10), ölçüt aralığı (A1:B3) Tür sütununda ilk karakterleri "Et" olan satırları veya Satış Elemanı sütununda ikinci karakteri "u" olan satırları görüntüler (A7:C9).

  A B C
1 Tür Satış Elemanı Satış
2 Et    
3   =?u*  
4      
5      
6 Tür Satış Elemanı Satış
7 İçecekler Şeker $5122
8 Et ürünleri Doğan $450
9 ürün Özkan $6328
10 Ürün Doğan $6544

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Formülün sonucunda oluşturulan ölçütler

Ölçüt olarak, formülle (formül: Hücrede, bir araya geldiklerinde yeni bir değer üreten bir dizi değer, hücre başvurusu, ad, fonksiyon veya işleç. Bir formül her zaman eşittir işaretiyle (=) başlar.) elde edilen bir hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki önemli noktaları aklınızda tutun:

  • Formül DOĞRU veya YANLIŞ değerlendirmesi yapmalıdır.
  • Formül kullandığınızdan, formülü normalde yaptığınız gibi girin ve şu şekilde ifade yazmayın:

=''=girdi''

  • Ölçüt etiketleri için sütun etiketi kullanmayın; ölçüt etiketlerini boş bırakın veya aralıktaki bir sütunun etiketi olmayan bir etiket kullanın (aşağıdaki örneklerde, Hesaplanan Ortalama ve Tam Eşleşme).

Formülde, göreli bir hücre başvurusu veya aralık adı yerine sütun etiketi kullanırsanız, Excel ölçütü içeren hücrede #AD? veya #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Bu hata aralığın filtresini etkilemeyeceğinden, bu hatayı göz ardı edebilirsiniz.

Aşağıdaki alt bölümlerde, formülün sonucu olarak oluşturulan belirli ölçüt örnekleri verilmektedir.

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Veri aralığındaki tüm değerlerin ortalamasından büyük olan değerler için filtre uygulama

Aşağıdaki veri aralığında (A6:D10), ölçüt aralığı (D1:D2) Satış sütununda tüm Satış değerlerinin ortalamasından büyük bir değer içeren satırları görüntüler (C7:C10). Formülde, "C7" veri aralığının ilk satırının (7) filtre uygulanan sütununu (C) gösterir.

A B C D
1 Tür Satış Elemanı Satış Hesaplanan Ortalama
2       =C7>ORTALAMA($C$7:$C$10)
3        
4        
5        
6 Tür Satış Elemanı Satış  
7 İçecekler Şeker $5122  
8 Et ürünleri Doğan $450  
9 ürün Özkan $6328  
10 Ürün Doğan $6544  

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

Büyük/küçük harfe duyarlı arama kullanarak metne filtre uygulama

Aşağıdaki veri aralığında (A6:D10), ölçüt aralığı (D1:D2) büyük/küçük harfe duyarlı bir arama yapmak üzere ÖZDEŞ işlevini kullanarak Tür sütununda "Ürün" içeren satırları görüntüler (A10:C10). Formülde, "A7" veri aralığının ilk satırının (7) filtre uygulanan sütununu (A) gösterir.

A B C D
1 Tür Satış Elemanı Satış Tam Eşleşme
2       =ÖZDEŞ(A7, "Ürün")
3        
4        
5        
6 Tür Satış Elemanı Satış  
7 İçecekler Şeker $5122  
8 Et ürünleri Doğan $450  
9 ürün Özkan $6328  
10 Ürün Doğan $6544  

Sayfanın Başı Sayfanın Başı

 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003