Yüzey grafiği oluşturma

Uygulama
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 2002

Yüzey grafiği, bir veri noktaları (veri noktaları: Bir grafikte çizilen ve veri işaretçileri adı verilen çubuklar, sütunlar, çizgiler, pasta veya çörek dilimleri, noktalar ve diğer çeşitli şekillerle belirtilen değerlerin her biri. Aynı renkteki veri işaretçileri bir veri serisini oluşturur.) kümesini bağlayan üç boyutlu yüzey gösterir. Yüzey grafiği, iki veri kümesi arasında en uygun bileşimi bulmak istediğinizde kullanışlıdır. Topografya haritası gibi, Yüzey grafiğindeki renk ve desenler aynı değer aralığını içeren alanları belirtir. Diğer grafik türlerinden farklı olarak, yüzey grafiğindeki renkler veri serilerini (veri serisi: Bir grafikte çizilen ilişkili veri noktaları. Grafikteki her veri serisi benzersiz bir renk veya desene sahiptir ve grafiğin göstergesinde gösterilir. Bir grafikte bir veya birden çok veri serisi çizebilirsiniz. Pasta grafiklerinde tek bir veri serisi bulunur.) ayırmak için kullanılmaz. Bunun yerine, renkler değerleri ayırmak için kullanılır.

Çalışma sayfanızdaki verileri aşağıdaki resimde gösterilen verilere benzer biçimde düzenlemek önemlidir. Sıcaklıkların sütun başlığı, saniyelerin de satır başlığı olarak girildiğine dikkat edin.

Yüzey grafiği çalışma sayfası verileri

Yüzey grafiği oluşturmak için bu verileri kullandığınızda grafik aşağıdaki gibi çizilir:

Yüzey grafiği resmi

Çağrı 3 Çalışma sayfasının merkezindeki veriler (gerilme direnci) değer ekseni (değer ekseni: Ölçeklendirilmiş sayısal değerleri görüntüleyen grafik ekseni.) (z ekseni) boyunca çizilir.

Yüzey grafik türleri

Aşağıdaki alt grafik türleri seçilerek yüzey grafiği farklı yollardan görüntülenir:

 • 3B Yüzey    Bu grafik, verilerin 3B Sütun grafiğinin üzerine gerilmiş kauçuk bir örtü gibi düşünülebilecek 3B görünümünü gösterir. Genellikle, başka biçimlerde görülmesi zor olabilecek büyük miktarlarda veriler arasındaki ilişkiyi göstermek için kullanılır.
 • Tel Çerçeve 3B Yüzey    3B yüzeyin siyah beyaz görüntülenen çeşidi. Tel çerçeve grafik, yüzeyde renk olmadan yalnızca çizgileri gösterir.
 • Kontur    Kontur grafik, 2B topografya haritasına benzer biçimde, Yüzey grafiğinin kuş bakışı 2B görünümünü sağlar. Kontur grafiğindeki çizgiler eşit değerlerin ara değer olarak eklenmiş noktalarını bağlar.
 • Tel Çerçeve Kontur    Konturun siyah beyaz görüntülenen çeşidi. Tel çerçeve grafik, yüzeyde renk olmadan yalnızca çizgileri gösterir.

Yüzey grafiği oluşturma

 1. Yüzey veya Kontur grafiğinde görüntülemek istediğiniz verileri seçin.
 2. Ekle menüsünde Grafik'i tıklatın.
 3. Grafik türü kutusunda Yüzey'i tıklatın.
 4. Grafik alt türü altında, kullanmak istediğiniz türü tıklatın.

Oluşturduğunuz grafiğin hızlı önizlemesi için Örneği Görüntülemek İçin Basılı Tut'u tıklatın.

 1. İleri'yi tıklatın ve Grafik Sihirbazı'nın 2. adımından 4. adımına kadar devam edin.

Adımlar hakkında yardım için, Grafik Sihirbazı başlık çubuğundaki soru işaretini (?) tıklatın.

Yüzey grafiğinin biçimini değiştirme

Yüzey grafiğindeki renkler veri serilerini değil, değerleri temel aldığından, bunları grafiğin içinde seçemezsiniz. Ancak, grafik göstergesindeki ilişkili renk anahtarlarını seçebilir ve Gösterge Anahtarını Biçimlendir iletişim kutusunda istediğiniz biçimlendirme değişikliklerini yapabilirsiniz. Bu iletişim kutusunu kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Grafikte kullanılan renk ve desenleri değiştirme.
 • Veri serisini yeniden sıralama.
 • Grafik derinliğini değiştirme.
 • 3B gölge ekleme.

Örneğin, aşağıdaki resimde görüldüğü gibi, yukarıdaki grafiğin renklerinin ve derinliğinin değiştirilmesi Yüzey grafiğinin okunmasını kolaylaştırabilir.

Biçimlendirilmiş yüzey grafiği resmi

Yüzey grafiğini biçimlendirme

 1. Yüzey grafiğinde göstergenin görüntülendiğinden emin olun.

GösterNasıl?

Göstergeyi görüntülemek için Grafik menüsünde Grafik Seçenekleri'ni tıklatıp, Gösterge sekmesinden Grafik açıklamasını göster onay kutusunu seçin.

 Not   Yerleştir altında gösterge konumunu değiştirdiğinizde, çizim alanı otomatik olarak yeni konuma göre düzenlenir.

 1. Göstergede, biçimini değiştirmek istediğiniz anahtarı tıklatın.
 2. Biçim menüsünde Seçili Gösterge Anahtarı'nı tıklatın.
 3. Desenler sekmesinde istediğiniz renk, kenarlık veya dolgu efektleri değişikliklerini yapın.
 4. Eklemek istediğiniz her değer için 2'den 4'e kadarki adımları yineleyin.
 5. Grafikteki veri serisinin sırasını değiştirmek için Seri Sırası sekmesini, Seri sırası kutusunda seri adını ve Yukarı Taşı veya Aşağı Taşı düğmesini tıklatın.
 6. Yüzey grafiğinin derinliğini değiştirmek için, Seçenekler sekmesini tıklatıp, Grafik derinliği kutusuna 20 - 2000 arasında bir değer yazın.

 Not   Yüzey grafiği derinliği varsayılan değeri 100'dür.

 1. Yüzey grafiğine 3B gölge efekti eklemek için, Seçenekler sekmesinde 3B gölgelendirme onay kutusunu seçin.

 Notlar 

 • Yaptığınız değişikliklerin etkisini Seri Sırası sekmesindeki veya Seçenekler sekmesindeki önizleme kutusunda görebilirsiniz.
 • Yüzey grafiğinde gösterilen renk sayısı, değer eksenine ait ölçek ayarlarına bağlıdır. Yüzey grafiğinde yaptığınız değişiklikler grafik boyutlarını ve ölçek ayarlarını daha çok veya daha az renk göstererek etkileyebilir.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003