Pasta Pastası ve Pasta Çubuğu grafikleri oluşturma

Uygulama
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 2002

Pasta grafikleri, veri noktalarını (veri noktaları: Bir grafikte çizilen ve veri işaretçileri adı verilen çubuklar, sütunlar, çizgiler, pasta veya çörek dilimleri, noktalar ve diğer çeşitli şekillerle belirtilen değerlerin her biri. Aynı renkteki veri işaretçileri bir veri serisini oluşturur.) bütünün yüzdesi cinsinden gösterme açısından müthiştir. Bununla birlikte, her biri pastanın yüzde 5'inden az olan birkaç veri noktası bulunduğunda, dilimleri ayırt etmek zorlaşır. Örneğin, aşağıdaki satış verilerinin pasta grafiğinde %5'in altında kalan üç dilim vardır.

Satış verilerinin çalışma sayfasındaki resmi.

Satış verilerinin Pasta grafiğindeki resmi.

Pasta grafiğinde küçük dilimlerin daha iyi görünebilmesi için, Excel Pasta Pastası ve Pasta Çubuğu adlı grafik alt türlerini sağlar. Bu grafik alt türlerinden her biri, bir sonraki resimde gösterildiği gibi küçük dilimleri ana pasta grafiğinden ayırır ve bunları ek bir pastada veya yığılmış çubuk grafiğinde gösterir.

Satış verilerinin Pasta Pastası grafiğindeki resmi.

İkincil pasta grafiğindeki yüzde etiketlerinin, normal pasta grafiğindekilerle aynı sayıları gösterdiğine dikkat edin. Sayılar yalnızca ikincil grafiğe taşınan tek tek dilimleri temsil eder; toplamları %100'e eşit değildir.

Verilerinizi ayarlama ve çizelge oluşturma

Bu pasta grafiği alt türlerinden her biri, normal bir pasta grafiği oluşturmak için kullanabileceğiniz verilere dayanır. Pasta grafikleri tek bir veri serisi (veri serisi: Bir grafikte çizilen ilişkili veri noktaları. Grafikteki her veri serisi benzersiz bir renk veya desene sahiptir ve grafiğin göstergesinde gösterilir. Bir grafikte bir veya birden çok veri serisi çizebilirsiniz. Pasta grafiklerinde tek bir veri serisi bulunur.) görüntüleyebilir; şöyle ki, pasta grafiği oluştururken seçiminize tek bir veri sütunu veya satırı ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir kategori satırı veya sütunu da ekleyebilirsiniz. Ancak bunun seçimdeki ilk satır veya sütun olması gerekir. Bu durumda kategoriler, pasta grafiğinin özetinde gösterilir.

Pasta Pastası veya Pasta Çubuğu grafik alt türünü seçtiğinizde, Excel varsayılan olarak son üç veri noktasını ikincil bir grafiğe taşır. Örneğin, dokuz veri noktası varsa, seçiminizdeki son üç nokta ikincil bir grafikte çizilir. Bununla birlikte, ilk grafik oluşturulduktan sonra Veri Serilerini Biçimlendir iletişim kutusunun Seçenekler sekmesindeki ayarlarda değişiklik yapılarak ikincil grafikteki veri noktası sayısı (ve Excel'in veri noktalarını grafikler arasında dağıtma şekli) değiştirilebilir. (Bunun nasıl yapıldığını öğrenmek için, bu makalenin ilerleyen bölümlerindeki Pasta Pastası veya Çubuk Pastası veri serisi seçeneklerini değiştirme konusuna bakın.)

Pasta Pastası veya Pasta Çubuğu grafikleri oluşturma

 1. Pasta Pastası veya Pasta Çubuğu grafiğinde görüntülenmesini istediğiniz verileri seçin.
 2. Ekle menüsünde Grafik'i tıklatın.
 3. Çizelge türü kutusunda Pasta'yı tıklatın.
 4. Grafik alt türü altında Pasta Pastası veya Pasta Çubuğu'nu tıklatın.

Oluşturduğunuz grafiği hızla gözden geçirmek için Örneği Görüntülemek İçin Basılı Tut'u tıklatın..

 1. İleri'yi tıklatın ve Grafik Sihirbazı'nın 2. - 4. adımlarını uygulayın.

Adımlardan birinde yardım gerekirse, Grafik Sihirbazı görev çubuğunda soru işaretini (?) tıklatın.

 Not   Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunun (Biçim menüsü, Hücreler komutu) Sayı sekmesinde belirttiğiniz ondalık konum sayısına bağlı olarak veri etiketlerinde (veri etiketi: Bir veri sayfası hücresinden kaynaklanan tek bir veri noktasını veya değeri temsil eden veri işaretleyici hakkında ek bilgiler sağlayan bir etiket.) görüntülenecek yüzde değerleri yuvarlanabilir ve bu nedenle de toplamları tam olmayabilir.

Veri noktalarını görüntüleme şeklini özelleştirme

Pasta Pastası veya Pasta Çubuğu grafiğindeki tek tek grafik öğelerini normal bir pasta grafiğinde yaptığınız gibi biçimlendirebilirsiniz. Öte yandan, Pasta Pastası ve Pasta Çubuğu grafiklerine özgü olan birkaç nokta vardır:

 • Birincil ve ikincil grafiklerin konumu     Birincil ve ikincil grafikler her zaman yatay olarak yan yana konumlandırılır. Bunlar birbirinden ayrı olarak taşınamaz. Birincil grafik her zaman soldadır ama her zaman diğerinden büyük olmayabilir;  ikincil grafik birincil grafikten daha büyük olabilir.
 • Birincil ve ikincil grafiklerin seçimi     Tek tek grafikleri seçemez veya birbirinden ayrı olarak biçimlendiremezsiniz. Hem birincil hem de ikincil grafikler tek bir veri serisinin parçalarıdır. Veri serisini ancak bir bütün olarak seçebilir veya serinin tek tek veri noktalarını seçebilir, sonra da seçiminize biçimlendirme uygularsınız.
 • Bağlayıcı çizgiler     Bağlayıcı çizgiler, iki grafik arasındaki ilişkiyi vurgulamak üzere otomatik olarak eklenir. Farklı çizgi stilleri uygulayarak bunları biçimlendirebilirsiniz. Ayrıca, gerekirse bu çizgileri kaldırabilirsiniz.

Pasta Pastası veya Çubuk Pastası veri serisi seçeneklerini değiştirme

 1. Grafikte, bütün veri serisini seçin.

 Not   Bütün veri serisini seçmek için, başka hiçbir öğenin seçilmediğinden emin olun ve sonra grafiklerden birini bir kez tıklatın.

 1. Biçim menüsünde Seçili Veri Serisi'ni tıklatın.
 2. Seçenekler sekmesini tıklatın.
 3. İkincil grafikte yer almasını istediğiniz veri türünü belirtmek için, Seri ayırma ölçütü kutusundaki seçeneklerden birini tıklatın.
 4. İkincil grafikte görüntülenecek veri noktalarının sayısını ayarlamak için aşağıdakilerden birini yapın:
  • Seriyi konumuna göre bölmeyi seçtiyseniz, İkinci çizimin içerdiği son değer: [ ] değer kutusundaki sayıyı değiştirin.
  • Seriyi değere veya yüzde değerine göre bölmeyi seçerseniz, İkinci çizimin kapsam eşik değeri kutusundaki değeri değiştirin.
  • Verileri bölme şeklini özelleştirmek isterseniz, iletişim kutusunu kapatın ve sonra parçaları iki çizelge arasında fareyle sürükleyin.

 Not   İkincil grafikteki verileri temsil eden birincil grafik dilimi diğer grafiğe taşınamaz. Bir dilimi grafiklerden birinden sürükler ancak diğer grafiğe yerleştirmezseniz, dilimler arasına boşluk eklenir.

 1. İkincil grafiğin boyutunu değiştirmek için, İkinci çizimin boyutu kutusundaki sayıyı artırın veya azaltın (Bu sayı, ikincil grafiğin boyutunu birincil grafiğin boyutunun yüzdesi olarak gösterir.)
 2. Bağlayıcı çizgileri kaldırmak için, Seri çizgileri onay kutusunu temizleyin.
 3. Tüm veri noktalarında aynı rengi kullanmak için, Dilimlerde renk değiştir onay kutusunu temizleyin.

Gösterİpucu

Tek tek veri noktalarının renklerini değiştirebilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz parçayı seçin ve Biçim menüsünde Seçili Veri Noktası'nı tıklatın. Desenler sekmesinde, Alan'ın altında istediğiniz rengi tıklatın.

 1. Grafikler arasındaki boşluğu değiştirmek için, Boşluk genişliği kutusundaki sayıyı artırın veya azaltın. (Bu sayı, boşluk genişliğini ikincil grafiğin genişliğinin yüzdesi olarak gösterir.)
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003