En kullanışlı Excel ipuçları: Çizimler ve grafikler

Aşağıdakiler için geçerlidir:
Microsoft Office Excel 2003
Microsoft Excel 2000 ve 2002

Çalışırken yanı başınızda duracak ve size ipuçları ve püf noktalarını gösterecek bir Excel uzmanına gereksinim duyuyor musunuz? Öyleyse bu makale tam sizin için. Çizimler, grafikler ve diğer nesnelerle çalışmanın yeni veya daha hızlı yollarını öğrenmek için aşağıdaki bölümlere bakın.

Çizelge oluşturma

 • Bir grafiği aynı anda hem oluşturmak hem de özelleştirmek için, grafikte sunmak istediğiniz verileri seçin ve Standart araç çubuğundaki Grafik Sihirbazı'nı tıklatın.
 • Hemen bir grafik oluşturmak için, grafikte sunmak istediğiniz verileri seçin ve F11 veya ALT+F1'i tıklatın.
 • Grafiğinizin grafik türünü değiştirmek kolaydır. Grafiği sağ tıklatın ve Grafik Türü'nü tıklatın.
 • Grafik türünü değiştirdiğinizde, Standart Türler sekmesindeki Varsayılan Biçimlendirme onay kutusunu temizleyerek özel biçimlendirmeyi koruyun.
 • Yalnızca tek bir veri dizisinin grafik türünü diziyi seçip Grafik menüsündeki Grafik Türü'nü tıklatarak değiştirebilirsiniz. Seçime Uygula onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

Grafik görüntüsü

 • Bir grafiğin Biçim iletişim kutusunu açmak için, söz konusu grafiğin bir parçasını çift tıklatın.
 • Kategori ve değer eksenlerinin kesiştiği noktayı kategori (ya da değer) eksenini çift tıklatarak değiştirin. Ölçek sekmesinde, Kategori (X) ekseni kesişim yeri (ya da Değer (Y) ekseninin kesiştiği kategori sayısı ) kutusundaki sayıyı değiştirin.
 • Bir grafiğin çizim alanını taşıyabilir ya da yeniden boyutlandırabilirsiniz. Taşımak için kenarlığını sürükleyin ya da boyutunu değiştirmek için seçim tutamacını sürükleyin.
 • Çubuklar ya da sütunlar arasındaki çakışmayı çubuk ya da sütunları seçip Biçim menüsündeki Seçili Veri Serileri'ni tıklatarak değiştirin. Seçenekler sekmesindeki Çakışma kutusundaki yüzdeyi değiştirin.
 • Grafik araç çubuğundaki Grafik Nesneleri kutusunu kaydırmak için ok tuşlarını kullandığınız sırada , grafikteki ilgili öğe seçilir.

Veri İşaretçileri, veri etiketleri ve metin

 • Çoğu grafikte, bağımsız bir veri işaretçisi biçimlendirebilirsiniz. Sadece biri seçili olana dek işaretçiyi tıklatın ve Biçim menüsünde Seçili Veri Noktası 'nı tıklatın.
 • Bir kez veri dizisini tıklatıp, daha sonra veri işaretçisini seçmek için tıklatarak tek bir veri işaretçisi seçin.
 • Bir veri dizisindeki tüm noktaları etiketleyebilirsiniz. Veri dizisini seçin ve Biçim menüsünde Seçili Veri Dizisi'ni tıklatın, sonra Veri Etiketleri sekmesinde etiket seçeneklerini seçin.
 • Seçili veri etiketlerini otomatik olarak yeniden konumlandırabilirsiniz. Biçim menüsünde Seçili Veri Etiketleri'ni tıklatın ve Hizalama sekmesinde istediğiniz seçenekleri seçin.
 • Veri etiketleri çakışırsa, bunları başka bir yere sürükleyebilir ya da yazı tipi boyutunu Biçimlendirme araç çubuğundaki Yazı Tipi Boyutu kutusunda, bu etiketler için daha küçük bir yazı tipi boyutu seçebilirsiniz.
 • Bir eksendeki kesilmiş etiketleri çift tıklatarak ve Hizalama sekmesindeki döndürme açısını değiştirerek sabitleyin. Açı 0, 90 ya da -90 dereceyse, metin kaydırılır.
 • Biçim menüsündeki Seçili Veri Dizisi'ni tıklatarak seçili bir veri dizisindeki her işaretçi için farklı renkler kullanın. Seçenekler sekmesinde, Noktalarda renk değiştir onay kutusunu seçin.
 • Bir grafikteki yazımı denetlemek için Yazım Denetimi düğmesini tıklattığınızda, çalışma sayfasına bağlantılı olmayan tüm metin denetlenir.

Çizimler ve Diyagramlar

 • Bir nesne için yararlı komutları olan bir kısayol menüsü görüntülemek için herhangi bir nesneyi sağ tıklatın.
 • Kolayca bir nesneyi ön plana getirin ya da arka plana gönderin. Nesneyi sağ tıklatın, kısayol menüsündeki Sıra'ya gidin ve Öne Getir ya da Arkaya Gönder'i tıklatın.
 • Nesneleri daha rahat çalışmak için gruplandırın ya da nesne gruplarını kaldırın. Seçili nesneleri sağ tıklatın, Gruplandırma'ya gidin ve Gruplandır, Grubu Çöz ya da Yeniden Gruplandır'ı tıklatın.
 • Çizim araç çubuğundaki düğmeleri kullanarak bir çalışma sayfasına ya da grafiğe çizgiler, dikdörtgenler, yaylar ve çokgenler çizebilirsiniz.
 • Çizim araç çubuğundaki bir çizim düğmesini çift tıklatarak birden fazla nesneyi ard arda çizebilirsiniz. Nesneleri çizmeyi tamamladığınızda, ESC tuşuna basın.
 • Bir nesneyi çizerken ya da yeniden boyutlandırırken orantılarını sabit tutmak için, bir köşesini sürüklerken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.
 • Tam olarak yatay, dikey ya da 45 derecelik açıda bir ok ya da çizgi çizmek için, çizerken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.
 • Tam bir kare çizmek için, bir dikdörtgen çizerken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.
 • Mükemmel daireler ya da daire parçaları çizmek için, oval ya da yay çizerken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.
 • Bir hücrenin, grafiğin ya da grafik nesnesinin resmini başka bir uygulamaya yapıştırabilirsiniz. Seçiminizi yapın ve Düzen menüsünde Resmi Kopyala'yı tıklatırken ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutun.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Excel 2003