Excel'de XML Dosyası Görüntüleme

İlgili Uygulama:
Microsoft Excel 2002

Microsoft Excel programında, iyi biçimlendirilmiş herhangi bir XML (Genişletilebilir Biçimlendirme Dili) dosyasıyla çalışabilirsiniz. (İyi biçimlendirilmiş XML dosyası, dosyanın XML standardına göre doğru yapılandırıldığı anlamına gelir.) Microsoft ayrıca, özellikle Excel çalışma sayfaları için tasarlanmış olan XML Elektronik Tablo (XMLSS) biçimini de tanımlamıştır. Bu, aşağıdakileri yapabileceğiniz anlamına gelir:

 • Düzgün biçimlendirilmiş herhangi bir XML dosyasını açma.
 • Düzgün biçimlendirilmiş XML veri kaynaklarına yönelik Web sorguları oluşturma.
 • Çalışma kitabının tamamını XML Elektronik Tablosu (XMLSS) biçiminde kaydetme.

Bu makalede, Excel'de açılan bir XML dosyasının nasıl görüntüleneceği anlatılmıştır.

XML nedir?

XML, yapılandırılmış verileri (örneğin, bir çalışma sayfasındaki verileri) standart yönergeleri izleyen ve çeşitli uygulamalar tarafından okunabilen bir metin dosyasına koyma yöntemidir. XML'de verileri tanımlamak, iletmek, doğrulamak ve uygulamalarla kuruluşlar arasında uyarlamak için özelleştirilmiş etiketler oluşturabilirsiniz.

XML etiketleri, metin dosyasındaki verileri tanımlar (örneğin, aşağıdaki örnekte yer alan üniversite adları gibi özel metin dizeleri "ad" olarak tanımlanabilir). XML etiketleri, HTML (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) etiketlerinin aksine, biçimlendirmeyi veya verilerin ekranda görüntülenme şeklini belirlemez. XML bir Web belgesinin içeriğini tanımlarken, HTML etiketleri belgelerin görüntülenme şeklini tanımlar. XML'de sınırsız sayıda etiket kümesi tanımlayabilirsiniz.

XML Örneği

Aşağıdaki XML örneğinde, adları ve yerleriyle birlikte bazı üniversiteler listelenmiştir. Bu örnekte, bir XML dosyasını metin düzenleyicisiyle açtığınızda XML kodlarının nasıl görüntüleneceği görülebilir:

<?xml version="1.0" ?>
<universities>
 <university>
  <name>ODTÜ</name>
  <location>Ankara</location>
 </university>
 <university>
  <name>Boğaziçi Üniversitesi</name>
  <location>İstanbul</location>
 </university>
 <university>
  <name>İstanbul Üniversitesi</name>
  <location>İstanbul</location>
 </university>
</universities>

Stil sayfası nedir?

Stil sayfası, XML dosyasındaki bilgileri dönüştürmek için belirli yönerge kümelerini kullanan, iyi biçimlendirilmiş bir XML belgesidir. XML dosyasına stil sayfası uygulandığında, stil sayfası biçimlendirmeyi veya XML dosyasının görüntülenme şeklini belirler. XML stil sayfası standardına XSL (Genişletilebilir Stil Dili) denir.

XML dosyası Excel'de nasıl görünür?

Excel'de bir XML dosyası açtığınızda, bağlantılı stil sayfalarından hiçbiri uygulanmadıysa XML dosyası "düzleştirilir", başka bir deyişle satır ve sütunlardan oluşan iki boyutlu bir çalışma sayfasına dönüştürülür. XML etiketleri sütun başlıkları olarak, veriler de uygun sütun başlıklarının altındaki satırlarda görüntülenir. XML dosyaları Excel'de yalnızca salt okunur açıldığından, kaynak dosyanızı XML Elektronik Tablo (XMLSS) biçiminde kaydetmeniz gerekmez.

Stil sayfasına bağlanmış bir XML dosyasını açarken, stil sayfası uygulamadan veya (dosya birden fazla sayfaya bağlanmışsa) belirli bir stil sayfasını uygulayarak açabilirsiniz. Bağlı bir XSL'yi uygularsanız, verilerin görünümünü bu XSL belirler ve aşağıdaki örnek geçerliliğini yitirir.

Bağlı bir XSL yoksa veya uygulamadıysanız, ilk öğe (kök düğüm) başlık olarak kullanılır ve A1 hücresinde görüntülenir (aşağıdaki örnekte yer alan /üniversiteler). Diğer etiketler, ikinci satırda alfabetik olarak sıralanır. Yukarıdaki XML örneği, Excel'de açıldığında bu şekilde görünür:

/üniversiteler
/üniversite/yer /üniversite/ad
Ankara Ankara Üniversitesi
İstanbul Boğaziçi Üniversitesi
İstanbul İstanbul Üniversitesi

Her etiketin verileri, elektronik tablonun üçüncü ve onu izleyen satırlarında görüntülenir. Her satır benzersiz bir veri kümesi içerir.

Karşılaşılan hata iletileri

XML, yapılandırılmış bir dildir. İyi biçimlendirilmiş XML'lerde bir başlangıç ve bir bitiş etiketi olmalı ve uygun sözdizimi kullanılarak yazılmalıdır. Excel'in Excel dışı bir kaynaktaki bir XML dosyasını tanıması ve açması için dosyanın <?xml version="1.0"?> etiketini içermesi ve iyi biçimlendirilmiş bir XML belgesi olması gerekir. Bu etiket yoksa, dosya XML olarak tanınmaz ve Excel'de bir metin dosyası olarak açılır.

Excel'de iyi biçimlendirilmemiş bir XML dosyasını açmaya çalışırken dosyanın neden açılamadığını bildiren bir hata iletisi ile karşılaşabilirsiniz; bu ileti bazen bulunan hatanın satırını ve konumunu içerebilir. Örneğin:

 • Dosya açılamama nedeni:
  Şu etiketler kapatılmadı: etiketadı
 • Dosya açılamama nedeni:
  Düz dize bekleniyordu, ancak tırnak açma karakteri bulunamadı.
  Satır x, Konum y.
  <etiketadı öznitelikadı=değer1>değer2</etiketadı>

Hata düzeltilince dosya hiçbir sorunla karşılaşmadan Excel'de açılabilir.

Ek bilgiler

XML Elektronik Tablo biçiminin özellikleri ve sınırlamaları

Excel'de Web'den veri alma

MSDN (Microsoft Developer Network) üzerinde XML

BİLGİ: Microsoft Excel 2002 ve XML (Q288215)

XML Dosyalarını Microsoft Excel 2002'ye Alırken XSLT İle Dönüştür

XL2002: XML Dosyaları Excel Tarafından XML Elektronik Tablosu Biçiminde Kaydediliyor