25 kolay Özet Tablo raporu

Uygulandığı yerler
Microsoft Excel 2002

Bir PivotTable© raporunu, verilerinizi incelemek amacıyla nasıl kullanacağınız konusunda sorunlar mı yaşıyorsunuz? Bu makalede, bir temel veri kaynağıyla çalışmaya başlamak ve verilerinizle ilgili ortak sorulara yanıt veren bir Özet Tablo oluşturulması anlatılmaktadır. Bu teknikleri hemen hemen tüm kaynak veri türleri için kullanabilseniz de, aşağıdaki bölümlerde şu amaçlarla kullanabileceğiniz raporlar gösterilmektedir:

Bu Özet Tablo raporlarıyla doğrudan çalışmak için bu makaleyle birlikte verilen çalışma kitabı olan Excel 2002 Örneği: Özet Tablo Raporları'nı yükleyin. Makaledeki tüm kaynak verilerinin ve rapor kopyalarının yanı sıra, çalışma kitapları da bilgilerin grafik gösterim biçimleriyle ilgili dört Özet tablo içermektedir.

Örneklerin izlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, Raporu Biçimlendir komutu yardımıyla kendi Özet Tablo raporlarınıza uygulayabileceğiniz Rapor 5 biçimiyle biçimlendirilmişlerdir.

Satış temsilcilerini karşılaştırma

Çalışmaya satış temsilcilerinizle ilgili bilgileri içeren kaynak verileriyle başlayın. Bu bölümdeki raporlarda kullanılan kaynak veri kayıtlarından bazıları aşağıda gösterilmektedir. Tüm kaynak aralığını görmek için bu makale ile birlikte verilen çalışma kitaplarını bağlantısından yükleyin.

Örnek satış temsilcisi kaynak verileri

Özet Tablo'nuzu ayarlamak için:

 1. Kaynak verilerinde bir hücreyi tıklatın.
 2. Veri menüsünde, Özet Tablo ve Özet Grafik Raporu'nu tıklatın.
 3. Sihirbazın 1. ile 3. adımları arasında verilen yönergeleri izleyin.

 Not   Özet Tablo raporunu, sihirbazın 3. adımındaki Düzen düğmesini tıklatarak veya doğrudan çalışma sayfasından düzenleyebilirsiniz.

Artık aşağıdaki raporları deneyebilirsiniz:

GösterHer satış temsilcisi için sipariş miktarı ne kadardır?

Satış Temsilcisi alanını Satır alanına, sonra Sipariş Miktarı alanını Veri alanına sürükleyin.

Sipariş miktarı raporunun yerleşim diyagramı Sipariş Miktarı Özet Tablo raporu

GösterBelirli bir ülkedeki satış temsilcileri için sipariş miktarları nedir?

Ülke alanını Sayfa alanına sürükleyin. Böylece, her ülke için verileri görüntülemek amacıyla "sayfalar" arasında geçiş yapabilirsiniz.

Ülke sipariş miktarları raporu için yerleşim diyagramı Ülke sipariş miktarları Özet Tablo raporu

GösterSatış temsilcileri, sipariş miktarına göre nasıl sıralanıyor?

Satış temsilcilerini sıralamak için Satış Temsilcisi alanını tıklatın, Özet Tablo araç çubuğunda Özet Tablo'yu, sonra Sırala ve İlk 10'u Listele'yi tıklatın. Otomatik Sıralama Seçenekleri altında Azalan'ı tıklatın ve sonra da Şu alan kutusunu kullanarak içinde Sipariş Miktarı Toplamı'nı tıklatın.

Sıralanan rapor için Otomatik Sıralama ayarları Sıralanan satış temsilcileri Özet Tablo raporu

Gösterİlk beş satış temsilcisi kim?

Alanın en üstteki öğelerini görüntülemek için Satış Temsilcisi alanını tıklatın, Özet Tablo araç çubuğunda Özet Tablo'yu ve sonra da Sırala ve İlk 10'u Listele'yi tıklatın. İlk 10'u Otomatik Göster altında, Nerede'yi, sonra Göster kutusunda Üst'ü tıklatın ve 5 değerini girin.

İlk beş rapor için Otomatik Gösterme ayarları İlk 5 Satış Temsilcisi için Özet Tablo raporu

GösterSatış temsilcilerinin yılın belirli bir dönemindeki performansları nedir?

Sipariş Tarihi alanını Satır alanına sürükleyin. Kaynak verilerinin asıl sipariş tarihlerini içerdiğini, ancak tarihleri üç aylık dönemlere göre gruplandırmanın daha kullanışlı olabileceğini unutmayın. Bunu yapmak için Sipariş Tarihi alanını sağ tıklatın, Ayrıntıları Gruplandır ve Göster'i işaret edin, sonra Gruplandır'ı tıklatın. Gruplandırma Ölçütü kutusunda, Üç Aylık Dönem'i tıklatın. Aşağıdaki örnekte, Sipariş Tarihi alan adının Üç Aylık olarak değiştirildiğine dikkat edin.

Satış temsilcisine göre üç aylık raporun yerleşim diyagramı Satış temsilcisine göre üç aylık raporun grup ayarları

Satış temsilcisine göre üç aylık dönemin Özet Tablo raporu

GösterÜç aylık dönemlerde her satış temsilcisinin performansı nasıl değişiyor?

Satış Temsilcisi alanını, Sipariş Tarihi alanının soluna sürükleyin. Aşağıdaki örnekte, Sipariş Tarihi alan adının Üç Aylık olarak değiştirildiğine dikkat edin.

Üç aylık döneme göre satış temsilcileri raporunun yerleşim diyagramı Üç aylık döneme göre satış temsilcilerinin Özet Tablo raporu

GösterBelirli bir sipariş miktarının ayrıntıları nelerdir?

Özet Tablo raporunda bir hücreyi çift tıklatıp "arka plandaki" verileri görebilirsiniz. Buchanan'ın ilk üç aylık satışları için C5 hücresindeki ayrıntılar şunlardır:

Özet Tablo raporundaki veri hücresinin ayrıntıları

GösterBelirli bir siparişin toplam sipariş miktarına oranı nedir?

Bu durumda, yeni bir veri alanı oluşturarak, özel bir hesaplama kullanmanız gerekir. Böylece özgün veri alanıyla (Özet), yeni hesaplanan veri alanını (Toplam Yüzdesi) karşılaştırabilirsiniz. Öncelikle, Sipariş Miktarı alanını Veri alanına sürükleyin. Yeni Sipariş Miktarı alanını çift tıklatın, Seçenekler'i tıklatın ve Verileri göster altından Toplam yüzdesi'ni tıklatın.

Ülke toplamı yüzdesi raporunun yerleşim diyagramı Ülke toplamı yüzdesinin Özet Tablo raporu

GösterHer satış temsilcisi ne kadar ikramiye almalıdır?

Tüm satış temsilcileri %10 oranında prim alır, ancak üç aylık dönemlerde sipariş tutarı olarak 20,000 USD değerini aştıklarında %15 prim vermeyi düşünebilirsiniz. Özet Tablo verilerini kullanan bir formül oluşturmak için hesaplanan alan kullanabilirsiniz. Raporu tıklatın, Özet Tablo araç çubuğunda Özet Tablo'yu tıklatın, Formüller'i işaret edin, sonra Hesaplanan Alan'ı tıklatın. Ad kutusuna Prim Miktarı yazın. Formül kutusuna, kullanmak istediğiniz formülü girin. Varolan bir alandaki verileri formülünüzde kullanmak isterseniz, Alanlar kutusunda bu alanı tıklatın, sonra Alanı Ekle'yi tıklatın.

Prim miktarı raporunun formülü ve ayarları Prim miktarı Özet Tablo raporu

Ürünlerinizi karşılaştırma

Çalışmaya ürünlerinizle ilgili bilgileri içeren kaynak verileriyle başlayın. Bu bölümdeki raporlarda kullanılan kaynak veri kayıtlarından bazıları aşağıda gösterilmektedir. Tüm kaynak aralığını görmek için bu makale ile birlikte sunulan çalışma kitaplarını bağlantısından yükleyin.

Ürün kaynak verilerinin Özet Tablo raporları

Özet Tablo'nuzu ayarlamak için:

 1. Kaynak verilerinde bir hücreyi tıklatın.
 2. Veri menüsünde, Özet Tablo ve Özet Grafik Raporu'nu tıklatın.
 3. Sihirbazın 1. ile 3. adımları arasında verilen yönergeleri izleyin.

 Not   Özet Tablo raporunu, sihirbazın 3. adımındaki Düzen düğmesini tıklatarak veya doğrudan çalışma sayfasından düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki raporlardan birini denemeye artık hazırsınız:

GösterHer ürün kategorisi için satış toplamları nedir?

Kategori alanını Satır alanına, sonra Satış alanını Veri alanına sürükleyin.

Kategori satış raporunun yerleşim diyagramı Kategori satışları Özet Tablo raporu

GösterHer ürün için satış toplamı nedir?

Ürün alanını Satır alanına sürükleyin.

Ürün satış raporunun yerleşim diyagramı Ürün satışları Özet Tablo raporu

GösterHer kategorideki en çok satan üç ürün hangileridir?

Alanın en üstteki öğelerini görüntülemek için Ürün alanını tıklatın, Özet Tablo araç çubuğunda Özet Tablo'yu, sonra Sırala ve İlk 10'u Listele'yi tıklatın. İlk 10'u Otomatik Göster altından Nerede'yi tıklatın. Göster kutusunda Üst'ü tıklatın ve 3 değerini girin.

İlk 3 ürün raporu için Otomatik Gösterme ayarları İlk 3 ürün için Özet Tablo raporu

GösterÜrüne göre üç aylık satış değerleri nedir?

Üç Aylık alanını Sütun alanına sürükleyin.

Tüm üç aylık dönemler raporunun yerleşim diyagramı Tüm üç aylık dönemler Özet Tablo raporu

Gösterİlk üç aylık dönemdeki satışların sonraki üç aylık değerlerle karşılaştırması nedir?

Üç aylık dönemlerin yalnızca ilk ikisine odaklanmak için Üç Aylık alanında aşağı açılan oku tıklatın. Yalnızca ilk iki dönem için onay kutularını işaretleyin.

Ç1 ve Ç2 raporu için üç aylık dönem öğelerinin ayarları Ç1 ve Ç2 Özet Tablo raporu

GösterMeşrubat satışları alt toplamının ortalama, en yüksek ve en düşük değerleri nelerdir?

Alt toplamlar için birden fazla özet işlevi kullanabilirsiniz. Kategori alanını çift tıklatın, sonra Alt toplamlar altında bir veya birkaç seçeneği tıklatın.

Birden çok alt toplam raporu için alan ayarları Birden çok alt toplam Özet Tablo raporu

GösterOrtalama ve en düşük satış değerleri nelerdir?

Bu durumda, iki yeni veri alanı oluşturarak, her veri alanı için özet işlevini değiştirmeniz gerekir. Böylece, özgün veri alanıyla (Toplam), iki yeni veri alanını (Ortalama ve En Düşük) karşılaştırabilirsiniz. Öncelikle, Satış alanını Veri alanına ikinci kez sürükleyin, sonra bir üçüncü kez sürükleyin. İkinci veri alanını çift tıklatın, ardından Özetleme ölçütü altında Ortalama'yı tıklatın. Üçüncü veri alanını çift tıklatın, sonra Özetleme ölçütü altında En Düşük'ü tıklatın.

Ortalama satış raporunun yerleşim diyagramı Ortalama satışlar Özet Tablo raporu

Siparişlerinizi karşılaştırma

Çalışmaya siparişlerinizle ilgili bilgileri içeren kaynak verileriyle başlayın. Bu bölümdeki raporlarda kullanılan kaynak veri kayıtlarından bazıları aşağıda gösterilmektedir. Tüm kaynak aralığını görmek için bu makale ile birlikte verilen çalışma kitaplarını bağlantısından yükleyin.

Siparişler için kaynak verileri Özet Tablo raporları

Özet Tablo'nuzu ayarlamak için:

 1. Kaynak verilerinde bir hücreyi tıklatın.
 2. Veri menüsünde, Özet Tablo ve Özet Grafik Raporu'nu tıklatın.
 3. Sihirbazın 1. ile 3. adımları arasında verilen yönergeleri izleyin.

 Not   Özet Tablo raporunu, sihirbazın 3. adımındaki Düzen düğmesini tıklatarak veya doğrudan çalışma sayfasından düzene koyabilirsiniz.

Aşağıdaki raporları denemeye artık hazırsınız:

GösterSiparişleri tek başına nasıl görüntülüyorsunuz?

Ürün, Birim Fiyat, Miktar ve İndirim alanlarını Satır alanına sürükleyin. Genişletilmiş Fiyat alanını Veri alanına sürükleyin. Ardından, Sipariş No alanını Sayfa alanına sürükleyin. Böylece, her sipariş için verileri görüntülemek amacıyla "sayfalar" arasında geçiş yapabilirsiniz.

Özet Tablo raporları, alt toplamlardaki gizli bilgileri içerebilir veya dışarıda bırakabilir. Örneğin, aşağıdaki siparişlerin toplam değerleri, vergiler ve nakliye ücretlerini içermemektedir. Tüm öğelerin toplama dahil edilmesini isterseniz, Özet Tablo araç çubuğunda Toplamlara Gizli Öğeleri Ekleme düğmesini kullanabilirsiniz.

Sipariş raporunun yerleşim diyagramı Sipariş Özet Tablo raporu

GösterHer üründen kaç adet satılmış?

Ürün alanını Satır alanına ve sonra da Miktar alanını Veri alanına sürükleyin.

Miktar raporunun yerleşim diyagramı Miktar Özet Tablo raporu

GösterHer ürünün ortalama birim fiyatı nedir?

Ürün alanını Satır alanına ve sonra da Birim Fiyat alanını Veri alanına sürükleyin. Birim Fiyat veri alanının Toplam olan özet işlevini artık Ortalama olarak değiştirebilirsiniz. Birim Fiyat alanını çift tıklatın ve sonra da Özetleme ölçütü altında Ortalama'yı tıklatın.

Ortalama raporunun yerleşim diyagramı Ortalama birim fiyat Özet Tablo raporu

GösterEn pahalı on ürün hangileridir?

Öncelikle, Birim Fiyat veri alanının özet işlevini En Fazla olarak değiştirmelisiniz. Birim Fiyat alanını çift tıklatın, sonra Özetleme ölçütü altında En Fazla'yı tıklatın. Ardından, ilk on öğeyi Ürün alanında görüntüleyin. Ürün alanını tıklatın, Özet Tablo araç çubuğunda Özet Tablo'yu tıklatın, sonra Sırala ve İlk 10'u Listele'yi tıklatın. İlk 10'u Otomatik Göster altında, Nerede'yi tıklatın. Göster kutusunda Üst'ü tıklatın ve 10 değerini girin.

İlk 10 raporunu Otomatik Gösterme ayarları İlk 10 ürün fiyatlarının Özet Tablo raporu

Müşterilerinizi karşılaştırma

Çalışmaya müşterilerinizle ilgili bilgileri içeren kaynak verileriyle başlayın. Bu bölümdeki raporlarda kullanılan kaynak veri kayıtlarından bazıları aşağıda gösterilmektedir. Tüm kaynak aralığını görmek için bu makale ile birlikte verilen çalışma kitaplarını bağlantısından yükleyin.

Müşteri kaynak verileri Özet Tablo raporları

Özet Tablo'nuzu ayarlamak için:

 1. Kaynak verilerinde bir hücreyi tıklatın.
 2. Veri menüsünde, Özet Tablo ve Özet Grafik Raporu'nu tıklatın.
 3. Sihirbazın 1. ile 3. adımları arasında verilen yönergeleri izleyin.

 Not   Özet Tablo raporunu, sihirbazın 3. adımındaki Düzen düğmesini tıklatarak veya doğrudan çalışma sayfasında düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki raporları denemeye artık hazırsınız:

GösterMüşterileriniz üç aylık dönemlerde hangi ürünleri satın alıyor?

Müşteri ve Ürün alanlarını Satır alanına sürükleyin. Ardından Qtr 1, Qtr 2, Qtr 3 ve Qtr 4 alanlarını Veri alanına sürükleyin.

Müşteri raporunun yerleşim diyagramı Müşteriler Özet Tablo raporu

GösterÜçüncü üç aylık dönemde her müşterinin en fazla satın aldığı iki ürün hangileridir?

Ürün alanını tıklatın, Özet Tablo araç çubuğunda Özet Tablo'yu, sonra Sırala ve İlk 10'u Listele'yi tıklatın. İlk 10'u Otomatik Göster altından Nerede'yi tıklatın. Göster kutusunda Üst'ü tıklatın ve 2 değerini girin.

İlk 2 ürün raporunu Otomatik Gösterme ayarları İlk 2 ürün için Özet Tablo raporu

Gösterİlk üç aylık dönemde en çok ürün satın alan müşteriniz hangisidir?

Müşteri alanını tıklatın, Özet Tablo araç çubuğunda Özet Tablo'yu, sonra Sırala ve İlk 10'u Listele'yi tıklatın. İlk 10'u Otomatik Göster altından Nerede'yi tıklatın. Göster kutusunda Üst'ü tıklatın ve 1 değerini girin.

Q1 Birincisi müşteri raporunu Otomatik Gösterme ayarları Q1 Birincisi müşteri Özet Tablo raporu

GösterHer ürünü en fazla satın alan ilk iki müşteriniz hangileridir?

Ürün alanını, Müşteri alanının soluna sürükleyin. Müşteri alanını tıklatın, Özet Tablo araç çubuğunda Özet Tablo'yu, sonra Sırala ve İlk 10'u Listele'yi tıklatın. İlk 10'u Otomatik Göster altından Nerede'yi tıklatın. Göster kutusunda Üst'ü tıklatın ve 2 değerini girin.

İlk 2 müşteri raporunun yerleşim diyagramı İlk 2 müşteri Özet Tablo raporu