Access için klavye kısayolları

Sık kullanılan komut ve işlemlere hızlı bir şekilde erişmek için klavye kısayollarını kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bölümlerde, Microsoft Office Access 2007'de kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir. Ayrıca, fareyi kullanmadan bir menü, komut veya denetime odaklanmak için klavye kısayollarını da kullanabilirsiniz.

Genel kısayol tuşları

GösterGenel Access kısayol tuşları

GösterVeritabanlarını Açma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Yeni bir veritabanı açma CTRL+N
Var olan bir veritabanını açma CTRL+O
Office Access 2007Access'ten çıkma ALT+F4

GösterYazdırma ve kaydetme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Geçerli veya seçili nesneyi yazdırma CTRL+P
Baskı Önizleme'den Yazdır iletişim kutusunu açma P veya CTRL+P
Baskı Önizleme'den Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma S
Baskı Önizleme veya Yerleşim Önizlemeyi iptal etme C veya ESC
Veritabanı nesnesini kaydetme CTRL+S veya ÜSTKRKT+F12
Farklı Kaydet iletişim kutusunu açma F12

GösterBirleşik giriş kutusu veya liste kutusu kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Birleşik giriş kutusunu açma F4 veya ALT+AŞAĞI OK
Arama alanı (Arama alanı: Bir Access veritabanında form veya raporda kullanılan, tablo veya sorgudan alınan verilerin listesini görüntüleyen veya statik bir değer kümesi depolayan alan.) liste kutusunun veya açılan kutusunun içeriğini yenileme F9
Bir satır aşağı gitme AŞAĞI OK
Bir sayfa aşağı gitme PAGE DOWN
Bir satır yukarı gitme YUKARI OK
Bir sayfa yukarı gitme PAGE UP
Birleşik giriş kutusundan veya liste kutusundan çıkma SEKME

GösterMetin veya verileri bulma ve değiştirme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Bul sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde) CTRL+F
Bul ve Değiştir iletişim kutusunda Değiştir sekmesini açma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde) CTRL+H
İletişim kutusu kapalıyken, Bul ve Değiştir iletişim kutusunda belirtilen metnin bir sonraki oluşumunu bulma (yalnızca Veri Sayfası görünümü ve Form görünümünde) ÜSTKARAKTER+F4

GösterTasarım görünümünde çalışma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Veri sayfasında Düzenle modu ile (ekleme noktası görünürken) Gezinme modu (Gezinti modu: Microsoft Access'te alanın tamamının seçildiği ve ekleme noktasının görünür olmadığı mod. Gezinti modundayken, ok tuşlarını kullanarak alanlar arasında hareket edebilirsiniz.) arasında geçiş yapma. Form veya raporda çalışırken, Gezinme modundan çıkmak için ESC tuşuna basın. F2
Özellik sayfasına geçiş yapma (veritabanlarında ve Access projelerindeki form ve raporlarda Tasarım görünümü) F4
Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yapma F5
Bir pencerenin üst ve alt bölümleri (sorguların tasarım görünümü ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi) arasında geçiş yapma F6
Alan kılavuzu, alan özellikleri, Gezinti Bölmesi, Klavye Erişim sistemindeki erişim tuşları, Yakınlaştırma denetimleri ve güvenlik çubuğu (tabloların Tasarım görünümü) arasında geçiş döngüsü F6
Oluşturucu Seç iletişim kutusunu açma (form ve raporların Tasarım görünümü penceresi) F7
Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni açma F7
Visual Basic Düzenleyicisi'nden form veya rapor Tasarım görünümüne geri dönme ÜST KARAKTER+F7 veya ALT+F11

GösterForm ve rapor Tasarım görünümünde denetimleri düzenleme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Seçili denetimi Panoya kopyalama CTRL+C
Seçili denetimi kesip Panoya kopyalama CTRL+X
Pano içeriklerini seçili seçimin sol üst köşesine yapıştırma CTRL+V
Seçili denetimi sağa taşıma (düzenin parçası olan denetimler hariç) SAĞ OK veya CTRL+SAĞ OK
Seçili denetimi sola taşıma (düzenin parçası olan denetimler hariç) SOL OK veya CTRL+SOL OK
Seçili denetimi yukarı taşıma YUKARI OK veya CTRL+YUKARI OK
Seçili denetimi aşağı taşıma AŞAĞI OK veya CTRL+AŞAĞI OK
Seçili denetimin yüksekliğini artırma ÜSTKARAKTER+AŞAĞI OK

Seçili denetimin genişliğini artırma

 Not   Bir düzende bulunan denetimlerle kullanılırsa, tüm düzen yeniden boyutlandırılır

ÜSTKARAKTER+SAĞ OK
Seçili denetimin yüksekliğini azaltma ÜSTKARAKTER+YUKARI OK

Seçili denetimin genişliğini azaltma

 Not   Bir düzende bulunan denetimlerle kullanılırsa, tüm düzen yeniden boyutlandırılır

ÜSTKARAKTER+SOL OK

GösterPencere işlemleri

 Not   Varsayılan olarak, Microsoft Office Access 2007 veritabanları sekmeli belgeler şeklinde görünür. Pencereli belgeler kullanmak için, Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme örüntüsü tıklatın ve sonra Access Seçenekleri'ni tıklatın. Access Seçenekleri iletişim kutusunda, Geçerli Veritabanı'nı tıklatın ve Belge Penceresi Seçenekleri'nin altında, Örtüşen Pencereler'i tıklatın.

Yapılacak iş Basılacak tuş
Gezinti Bölmesi'nde geçiş yapma F11
Açık pencereler arasında geçiş yapma CTRL+F6
Tüm pencereler simge durumuna küçültüldüğünde seçili pencereyi önceki boyuta getirme ENTER
Ekranı kaplamamış durumdayken etkin pencere için Yeniden Boyutlandır modunu açma; pencereyi yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın CTRL+F8
Denetim menüsünü görüntüleme ALT+ARA ÇUBUĞU
Kısayol menüsünü görüntüleme ÜSTKARAKTER+F10
Etkin pencereyi kapatma CTRL+W veya CTRL+F4
Visual Basic Düzenleyici ve önceki etkin pencere arasında geçiş yapma ALT+F11

GösterSihirbazlar ile çalışma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Odağı sihirbazda denetimler arasında ileri doğru taşıma SEKME
Sihirbazın sonraki sayfasına gitme ALT+E
Sihirbazın önceki sayfasına gitme ALT+G
Sihirbazı tamamlama ALT+S

GösterÇeşitli

Yapılacak iş Basılacak tuş
Seçili köprünün tam köprü adresini görüntüleme F2
Yazım denetimi F7
Küçük girdi alanlarına ifade ve diğer metinleri rahat girmek amacıyla Yakınlaştır kutusu'nu açma ÜSTKARAKTER+F2
Tasarım görünümünde bir özellik sayfası görüntüleme ALT+ENTER
Access'ten çıkma veya bir iletişim kutusunu kapatma ALT+F4
Oluşturucu başlatma CTRL+F2
Tablo, sorgu, form, rapor, sayfa, Özet Tablo listesi, Özet Grafik raporu, depolanmış yordam veya Access projesi (.adp) işlevinde görünümler arasında ileriye doğru geçiş yapma. Kullanılabilir ek görünümler varsa, tuşlara yeniden basıldığında kullanılabilir bir sonraki görünüme geçilebilir. CTRL+SAĞ OK veya CTRL+VİRGÜL (,)

Tablo, sorgu, form, rapor, sayfa, Özet Tablo listesi, Özet Grafik raporu, depolanmış yordam veya .adp işlevinde görünümler arasında geriye doğru geçiş yapma. Kullanılabilir ek görünümler varsa, tuşlara yeniden basıldığında önceki görünüme geçilir.

 Not   CTRL+NOKTA (.) tuş bileşimi tüm nesnelerle her koşulda çalışmaz.

CTRL+SOL OK veya CTRL+NOKTA (.)

GösterGezinti Bölmesi kısayol tuşları

GösterNesne listesini düzenleme ve gezinme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Seçili bir nesneyi yeniden adlandırma F2
Bir satır aşağı gitme AŞAĞI OK
Bir pencere aşağı gitme PAGE DOWN
Son nesneye gitme END
Bir satır yukarı gitme YUKARI OK
Bir pencere yukarı gitme PAGE UP
İlk nesneye gitme HOME

GösterNesneleri gezinme ve açma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Seçili tabloyu veya sorguyu Veri Sayfası görünümünde veya seçili formu Form görünümünde açma ENTER
Seçili form veya raporu açma ENTER
Seçili makroyu çalıştırma ENTER
Seçili tablo, sorgu, form, rapor, veri erişim sayfası, makro veya modülü Tasarım görünümünde açma CTRL+ENTER
Visual Basic Düzenleyicisi'ndeki Anlık penceresini görüntüleme CTRL+G

GösterMenülerle çalışma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Kısayol menüsünü görüntüleme ÜSTKARAKTER+F10
Erişim tuşlarını görüntüleme ALT veya F10
Program simgesi menüsünü görüntüleme (program başlık çubuğunda) ALT+ARA ÇUBUĞU
Menü veya alt menü görünür durumdayken sonraki veya önceki komutu seçme AŞAĞI OK veya YUKARI OK
Soldaki veya sağdaki menüyü seçer veya bir alt menü görünür durumdayken ana menü ile alt menü arasında geçiş yapma SOL OK veya SAĞ OK
Menüde veya alt menüde ilk veya son komutu seçme HOME veya END
Görünen menüyü ve alt menüyü aynı anda kapatma ALT
Görünen menüyü kapatır veya bir alt menü görünür durumdaysa, yalnızca alt menüyü kapatma ESC

GösterPencerelerde ve iletişim kutularında çalışma

GösterProgram penceresi kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Sonraki programa geçme ALT+SEKME
Önceki programa geçme ALT+ÜSTKARAKTER+SEKME
Windows Başlat menüsünü görüntüleme CTRL+ESC
Etkin veritabanı penceresini kapatma CTRL+W
Sonraki veritabanı penceresine geçme CTRL+F6
Önceki veritabanı penceresine geçme CTRL+ÜSTKARAKTER+F6
Tüm pencereler simge durumuna küçültüldüğünde seçili pencereyi önceki boyuta getirme ENTER

Gösterİletişim kutusu kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş
İletişim kutusunda sonraki sekmeye geçme CTRL+SEKME
İletişim kutusunda önceki sekmeye geçme CTRL+ÜST KRKT+SEKME
Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme SEKME
Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme ÜSTKARAKTER+SEKME
Seçili açılır liste kutusundaki seçenekler veya bir seçenekler grubundaki bazı seçenekler arasında geçiş yapma Ok tuşları
Seçili düğmeye atanmış eylemi gerçekleştirme; onay kutusunu seçme veya temizleme ARA ÇUBUĞU
Açılır liste kutusundaki seçenek adının ilk harfine göre seçeneğe gitme İstediğiniz seçeneğin adının ilk harfinin harf tuşu (bir açılır liste kutusu seçiliyken)
Seçeneği seçme veya seçenek adındaki altı çizili harfe göre onay kutusunu seçme veya temizleme ALT+harf tuşu
Seçili açılır liste kutusunu açma ALT+AŞAĞI OK
Seçili açılır liste kutusunu kapma ESC
İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme ENTER
Komutu iptal edip iletişim kutusunu kapatma ESC
İletişim kutusunu kapatma ALT+F4

GösterMetin kutusunda düzenleme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Girişin başına gitme HOME
Girişin sonuna gitme END
Bir karakter sola veya sağa gitme SOL OK veya SAĞ OK
Bir sözcük sola veya sağa gitme CTRL+SOL OK veya CTRL+SAĞ OK
Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme ÜSTKARAKTER+HOME
Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme ÜSTKARAKTER+END
Seçimin boyutunu sola doğru bir karakter değiştirme ÜSTKARAKTER+SOL OK
Seçimin boyutunu sağa doğru bir karakter değiştirme ÜSTKARAKTER+SAĞ OK
Seçimin boyutunu sola doğru bir sözcük değiştirme CTRL+ÜSTKARAKTER+SOL OK
Seçimin boyutunu sağa doğru bir sözcük değiştirme CTRL+ÜSTKARAKTER+SAĞ OK

Göster, Yeni Veritabanı Dosyası ve Farklı Kaydet iletişim kutularıyla çalışma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Önceki klasöre (Düğme görüntüsü ) gitme ALT+1
Açık klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma (Bir Düzey Yukarı düğmesi Düğme görüntüsü ) ALT+2
Seçili klasörü veya dosyayı silme (Sil düğmesi Düğme görüntüsü ) DEL
Açık klasörde yeni alt klasör oluşturma (Yeni Klasör Oluştur düğmesi Düğme görüntüsü ) ALT+4
Küçük Resimler, Döşeme, Simge, Listele, Ayrıntılar, Özellikler ve Önizleme görünümleri arasında geçiş yapma ALT+5
Araçlar menüsünü gösterme (Araçlar düğmesi) ALT+L

GösterÖzelik sayfalarıyla çalışma

GösterForm veya raporla özellik sayfası kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Özellik sayfası sekme geçişi F4
Denetim açılır listesinde bir kerede bir öğe olmak üzere seçenekler arasında ilerleme AŞAĞI OK veya YUKARI OK
Denetim açılır listesinde bir kerede beş öğe olmak üzere seçenekler arasında ilerleme PAGE DOWN veya PAGE UP
Denetim açılır listesinden özellik sayfası sekmelerine gitme SEKME tuşu
Bir sekme seçili olup, seçili özellik yokken özellik sayfası sekmeleri arasında hareket etme SOL OK veya SAĞ OK
Bir özellik seçili durumdayken, sekmede bir özellik aşağı gitme SEKME tuşu
Bir özellik seçiliyken, sekmede bir özellik yukarı gitme veya en baştaysa denetim açılır listesine gitme ÜST KARAKTER+SEKME
Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında ileri doğru geçiş yapma CTRL+SEKME
Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında geri doğru geçiş yapma CTRL+ÜST KRKT+SEKME

GösterTablo veya sorguyla özellik sayfası kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Özellik sayfası sekme geçişi F4
Bir sekme seçili olup, seçili özellik yokken, özellik sayfası sekmeleri arasında hareket etme SOL OK veya SAĞ OK
Bir özellik seçiliyken özellik sayfası sekmelerine gitme CTRL+SEKME
Seçili özellik yokken sekmenin ilk özelliğine gitme SEKME
Sekmede bir özellik aşağı gitme SEKME tuşu
Sekmede bir özellik yukarı gitme veya en baştayken sekmenin kendisini seçme ÜSTKARAKTER+SEKME
Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında ileri doğru geçiş yapma CTRL+SEKME
Bir özellik seçiliyken sekmeler arasında geri doğru geçiş yapma CTRL+ÜST KRKT+SEKME

GösterAlan Listesi bölmesiyle çalışma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Alan Listesi bölmesi geçişi ALT+F8
Seçili alanı form veya raporun ayrıntılar bölümüne ekleme ENTER
Alan Listesi bölmesini yukarı veya aşağı taşıma YUKARI OK veya AŞAĞI OK
Alt bölmeden üst Alan Listesi bölmesine gitme ÜST KARAKTER+SEKME
Üst bölmeden alt Alan Listesi bölmesine gitme SEKME

GösterYardım penceresini kullanmak için kısayol tuşları

Yapılacak iş Basılacak tuş
Bir konunun başında bir sonraki gizli metni veya köprüyü ya da Tümünü Göster veya Tümünü Gizle'yi seçme SEKME tuşu
Microsoft Office Web sitesi makalesinin başında önceki gizli metni veya köprüyü ya da Tarayıcı Görünümü düğmesini seçme ÜSTKARAKTER+SEKME
Seçili olan Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü için ilgili eylemi gerçekleştirme ENTER
Önceki Yardım konusuna geri dönme ALT+SOL OK
Sonraki Yardım konusuna gitme ALT+SAĞ OK
Yazdır iletişim kutusunu açma CTRL+P
Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde, sırasıyla yukarı ve aşağı doğru az miktarda ilerleme. YUKARI OK VE AŞAĞI OK
Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde, sırasıyla yukarı ve aşağı doğru çok miktarda ilerleme. PAGE UP VE PAGE DOWN
Yardım penceresi için bir komut menüsü görüntüleme; Yardım penceresinde odağın etkin olması gerekir (Yardım penceresinde bir öğeyi tıklatın). ÜSTKARAKTER+F10

GösterE-posta iletileri gönderme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Etkin veritabanı nesnesini (Gezinti Bölmesi'nde seçili olan nesne) e-posta iletisi olarak gönderme ALT+F+E
Outlook'ta Adres Defteri'ni açma CTRL+ÜSTKARAKTER+B
Kime, Bilgi ve Gizli Bilgi kutularındaki bilgileri Adres Defteri'yle karşılaştırarak denetleme ALT+K veya CTRL+K
E-posta üstbilgisinde son kutu etkinken e-posta üstbilgisinde veya ileti gövdesinde sonraki kutuyu seçme SEKME
E-posta üstbilgisinde önceki alanı veya düğmeyi seçme ÜSTKARAKTER+SEKME

Metin ve verilerle çalışma tuşları

GösterMetin ve veri seçme

GösterAlandaki metni seçme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Seçimin boyutunu sağa doğru bir karakter değiştirme ÜSTKARAKTER+SAĞ OK
Seçimin boyutunu sağa doğru bir sözcük değiştirme CTRL+ÜSTKARAKTER+SAĞ OK
Seçimin boyutunu sola doğru bir karakter değiştirme ÜSTKARAKTER+SOL OK
Seçimin boyutunu sola doğru bir sözcük değiştirme CTRL+ÜSTKARAKTER+SOL OK

GösterAlan veya kayıt seçme

 Not   Bir seçimi iptal etmek için ters yöndeki ok tuşunu kullanın.

Yapılacak iş Basılacak tuş
Sonraki alanı seçme SEKME
Veri sayfasında Düzenle modu ile (ekleme noktası görünürken) Gezinme modu (Gezinti modu: Microsoft Access'te alanın tamamının seçildiği ve ekleme noktasının görünür olmadığı mod. Gezinti modundayken, ok tuşlarını kullanarak alanlar arasında hareket edebilirsiniz.) arasında geçiş yapma. Form veya rapor kullanırken, Gezinme modundan çıkmak için ESC tuşuna basın. F2
Gezinti modunda, geçerli kaydı ve geçerli kaydın ilk alanını seçme arasında geçiş yapma ÜSTKARAKTER+ARA ÇUBUĞU
Geçerli kayıt seçiliyse, seçimi bir önceki kayda genişletme ÜSTKARAKTER+YUKARI OK
Geçerli kayıt seçiliyse, seçimi bir sonraki kayda genişletme ÜSTKARAKTER+AŞAĞI OK
Tüm kayıtları seçme CTRL+A veya CTRL+ÜSTKARAKTER+ARA ÇUBUĞU

GösterSeçimi genişletme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Genişletme modunu açma (Veri Sayfası görünümünde pencerenin sağ alt köşesinde Genişletilmiş Seçim görünür); F8 üst üste basılması, seçimi sözcüğe, alana, kayda (yalnızca ) ve tüm kayıtlara doğru genişletir F8
Seçimi, Veri Sayfası görünümünde, aynı satırdaki bitişik alanlara genişletme SOL OK veya SAĞ OK
Seçimi, Veri Sayfası görünümünde, bitişik satırlara genişletme YUKARI OK veya AŞAĞI OK
Bir önceki genişletmeyi geri alma ÜSTKARAKTER+F8
Genişletme modunu iptal etme ESC

GösterVeri sayfası görünümünde bir sütunu seçme ve taşıma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Yalnızca Gezinti modunda (Gezinti modu: Microsoft Access'te alanın tamamının seçildiği ve ekleme noktasının görünür olmadığı mod. Gezinti modundayken, ok tuşlarını kullanarak alanlar arasında hareket edebilirsiniz.), Geçerli sütunu seçme veya sütun seçimini iptal etme CTRL+ARA ÇUBUĞU
Geçerli sütun seçiliyse, sağdaki sütunu seçme ÜSTKARAKTER+SAĞ OK
Geçerli sütun seçiliyse, soldaki sütunu seçme ÜSTKARAKTER+SOL OK
Taşıma modunu (Taşıma modu: Veri Sayfası görünümündeki sütunu sol ve sağ ok tuşlarını kullanarak taşıyabileceğiniz mod.) açma; ardından seçili sütunu veya sütunları sağa ya da sola taşımak için SAĞ OK veya SOL OK tuşuna basın CTRL+ÜSTKARAKTER+F8

GösterMetin ve veri düzenleme

 Not   Ekleme noktası görüntülenmiyorsa, görüntülenmesi için F2 tuşuna basın.

GösterAlanda ekleme noktasını taşıma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Ekleme noktasını bir karakter sağa taşıma SAĞ OK
Ekleme noktasını bir sözcük sağa taşıma CTRL+SAĞ OK
Ekleme noktasını bir karakter sola taşıma SOL OK
Ekleme noktasını bir sözcük sola taşıma CTRL+SOL OK
Ekleme noktasını, tek satırlı alanlarda alanın sonuna taşıma veya çok satırlı alanlarda satırın sonuna taşıma END
Ekleme noktasını birden çok satırlı alanlarda, alanın sonuna taşıma CTRL+END
Ekleme noktasını, tek satırlı alanlarda alanın başına taşıma veya çok satırlı alanlarda satırın başına taşıma HOME
Ekleme noktasını birden çok satırlı alanlarda, alanın başına taşıma CTRL+HOME

GösterMetin kopyalama, taşıma veya silme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Seçimi Pano'ya kopyalama CTRL+C
Seçimi kesip Pano'ya kopyalama CTRL+X
Pano içeriğini ekleme noktasına yapıştırma CTRL+V
Seçimi veya ekleme noktasının solundaki karakteri silme GERİ AL
Seçimi veya ekleme noktasının sağındaki karakteri silme DELETE
Ekleme noktasının sağındaki tüm karakterleri silme CTRL+DELETE

GösterDeğişiklikleri geri alma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Yazmayı geri alma CTRL+Z veya ALT+GERİ AL
Geçerli alandaki veya geçerli kayıttaki değişiklikleri geri alma; her ikisi de değiştirildiyse, değişiklikleri geri almak için önce geçerli alanda sonra geçerli kayıtta olmak üzere ESC tuşuna iki kez basın. ESC

GösterVeri sayfası veya Form görünümünde veri girme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Geçerli tarihi ekleme CTRL+NOKTALI VİRGÜL (;)
Geçerli saati ekleme CTRL+ÜSTKARAKTER+İKİ NOKTA (:)
Bir alan için varsayılan değeri ekleme CTRL+ALT+ARA ÇUBUĞU
Bir önceki kayıttaki aynı alandan değer ekleme CTRL+ÜSTTEN VİRGÜL (')
Yeni kayıt ekleme CTRL+ARTI (+)
Bir veri sayfasında, geçerli kaydı silme CTRL+EKSİ (-)
Geçerli kayıttaki değişiklikleri kaydetme ÜSTKARAKTER+ENTER
Onay kutusu veya seçenek düğmesindeki değerler arasında geçiş yapma ARA ÇUBUĞU
Yeni satır ekleme CTRL+ENTER

GösterAlanları geçerli veri ile yenileme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Penceredeki alanları yeniden hesaplama F9
Temel tabloları yeniden sorgulama; bir alt form içinde, bu komut yalnızca alt formun temel tablosunu yeniden sorgulama ÜSTKARAKTER+F9
Arama alanı (Arama alanı: Bir Access veritabanında form veya raporda kullanılan, tablo veya sorgudan alınan verilerin listesini görüntüleyen veya statik bir değer kümesi depolayan alan.) liste kutusunun veya açılan kutusunun içeriğini yenileme F9

Kayıtlarda gezinme tuşları

GösterTasarım görünümünde gezinme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Düzenle modu ile (ekleme noktası görüntülenerek) Gezinme modu arasında geçiş yapma F2
Özellik sayfası geçişi F4
Form Tasarım görünümünden Form görünümüne geçiş yapma F5
Bir pencerenin üst ve alt bölümleri (makroların, sorguların Tasarım görünümü ve Gelişmiş Filtre/Sıralama penceresi) arasında geçiş yapma. SEKME tuşu sizi ekranın istediğiniz yerine götürmezse F6 tuşunu kullanın. F6
Tasarım bölmesi, özellikler, Gezinti Bölmesi, erişim tuşları ve Yakınlaştırma denetimleri (tablo, form ve raporların Tasarım görünümü) arasında ileri doğru geçiş yapma F6
Bir form veya raporun özellik sayfasında seçili bir özellikten Visual Basic Düzenleyicisi'ni açma F7
Form, rapor veya veri erişim sayfasında Alan Listesi bölmesini çağırma. Alan Listesi bölmesi açıksa, odak Alan Listesi bölmesine geçer. ALT+F8
Bir kod modülü açıkken, Visual Basic Düzenleyicisi'nden form veya rapor Tasarım görünümüne geçme ÜSTKARAKTER+F7
Form veya rapor Tasarım görünümünde bir denetimin özellik sayfasından, denetimin odağını değiştirmeden tasarım yüzeyine geçiş yapma ÜSTKARAKTER+F7
Özellik sayfası görüntüleme ALT+ENTER
Seçili denetimi Panoya kopyalama CTRL+C
Seçili denetimi kesip Panoya kopyalama CTRL+X
Pano içeriğini seçili seçimin sol üst köşesine yapıştırma CTRL+V
Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel sağa taşıma SAĞ OK
Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel sola taşıma SOL OK

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel yukarıya taşıma

 Not   Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en üstündeki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen üzerindeki denetimle değiştirir.

YUKARI OK

Seçili denetimi, sayfa kılavuzu boyunca bir piksel aşağıya taşıma

 Not   Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en altındaki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen altındaki denetimle değiştirir.

AŞAĞI OK
Seçili denetimi, bir piksel sağa taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak) CTRL+SAĞ OK
Seçili denetimi, bir piksel sola taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak) CTRL+SOL OK

Seçili denetimi, bir piksel yukarıya taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

 Not   Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en üstündeki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen üzerindeki denetimle değiştirir.

CTRL+YUKARI OK

Seçili denetimi, bir piksel aşağıya taşıma (sayfa kılavuzundan bağımsız olarak)

 Not   Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, düzenin en altındaki denetim değilse, seçili denetimin konumunu hemen altındaki denetimle değiştirir.

CTRL+AŞAĞI OK

Seçili denetimin genişliğini bir piksel (sağa) artırma

 Not   Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, tüm düzenin genişliğini artırır.

ÜSTKARAKTER+SAĞ OK

Seçili denetimin genişliğini bir piksel (sola) azaltma

 Not   Yığınlanmış bir düzendeki denetimler için, tüm düzenin genişliğini azaltır.

ÜSTKARAKTER+SOL OK
Seçili denetimin yüksekliğini bir piksel (aşağıdan) azaltma ÜSTKARAKTER+YUKARI OK
Seçili denetimin yüksekliğini bir piksel (aşağıdan) artırma ÜSTKARAKTER+AŞAĞI OK

GösterVeri Sayfası görünümünde gezinme

GösterBelirli bir kayda gitme

GösterAlanlar ve kayıtlar arasında gezinme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Bir sonraki alana gitme SEKME veya SAĞ OK
Gezinti modunda, geçerli kayıttaki son alana gitme END
Bir önceki alana gitme ÜSTKARAKTER+SEKME veya SOL OK
Gezinti modunda, geçerli kayıttaki ilk alana gitme HOME
Bir sonraki kayıttaki geçerli alana gitme AŞAĞI OK
Gezinti modunda, son kayıttaki geçerli alana gitme CTRL+AŞAĞI OK
Gezinti modunda, son kayıttaki son alana gitme CTRL+END
Bir önceki kayıttaki geçerli alana gitme YUKARI OK
Gezinti modunda, ilk kayıttaki geçerli alana gitme CTRL+YUKARI OK
Gezinti modunda, ilk kayıttaki ilk alana gitme CTRL+HOME

GösterBaşka bir veri ekranına gezinti

Yapılacak iş Basılacak tuş
Bir ekran aşağı gitme PAGE DOWN
Bir ekran yukarı gitme PAGE UP
Bir ekran sağa gitme CTRL+PAGE DOWN
Bir ekran sola gitme CTRL+PAGE UP

GösterAlt veri sayfalarında gezinme

GösterBelirli bir kayda gider

Yapılacak iş Basılacak tuş
Alt veri sayfasından, kayıt numarası kutusuna gitme, daha sonra kayıt numarasını yazıp ENTER tuşuna basın ALT+F5

GösterAlt veri sayfasını genişletme ve daraltma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Kaydın alt veri sayfasını genişletmek için veri sayfasından gitme CTRL+ÜSTKARAKTER+AŞAĞI OK
Alt veri sayfasını daraltma CTRL+ÜSTKARAKTER+YUKARI OK

GösterVeri sayfası ve alt veri sayfası arasında gezinme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Veri sayfasında bir önceki kaydın son alanından alt veri sayfasına girme SEKME
Veri sayfasında izleyen kaydın ilk alanından alt veri sayfasına girme ÜSTKARAKTER+SEKME
Alt veri sayfasından çıkma ve veri sayfasında bir sonraki kaydın ilk alanına gitme CTRL+SEKME
Alt veri sayfasından çıkma ve veri sayfasında bir önceki kaydın son alanına gitme CTRL+ÜSTKARAKTER+SEKME
Alt veri sayfasındaki son alandan veri sayfasında sonraki alana girer SEKME
Veri sayfasından, alt veri sayfasını atlar ve veri sayfasındaki bir sonraki kayda gider AŞAĞI OK
Veri sayfasından, alt veri sayfasını atlar ve veri sayfasındaki bir önceki kayda gider YUKARI OK

 Not   Alt veri sayfasındaki alanlar ve kayıtlar arasında, Veri sayfası görünümünde kullanılan kısayol tuşlarının aynılarını kullanarak gezinebilirsiniz.

GösterForm görünümünde gezinme

GösterBelirli bir kayda gitme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Kayıt numarası kutusuna gitme; daha sonra kayıt numarasını yazın ve ENTER'a basın F5

GösterAlanlar ve kayıtlar arasında gezinme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Bir sonraki alana gitme SEKME
Bir önceki alana gitme ÜSTKARAKTER+SEKME
Gezinti modunda, formdaki son denetime gitme ve geçerli kayıtta kalma END
Gezinti modunda, formdaki son denetime gitme ve odağı son kayda ayarlama CTRL+END
Gezinti modunda, formdaki ilk denetime gitme ve geçerli kayıtta kalma HOME
Gezinti modunda, formdaki ilk denetime gitme ve odağı ilk kayda ayarlama CTRL+HOME
Bir sonraki kayıttaki geçerli alana gitme CTRL+PAGE DOWN
Bir önceki kayıttaki geçerli alana gitme CTRL+PAGE UP

GösterBirden fazla sayfadan oluşan formlarda dolaşma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Bir sayfa aşağı gitme; kaydın sonunda, sonraki kayıtta eşdeğer sayfaya gitme PAGE DOWN
Bir sayfa yukarı gitme; kaydın sonunda, önceki kayıtta eşdeğer sayfaya gitme PAGE UP

GösterAna form ile alt form arasında gezinme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Ana formdaki önceki alandan alt forma girme SEKME
Ana formdaki sonraki alandan alt forma girme ÜSTKARAKTER+SEKME
Alt formdan çıkma ve asıl formdaki veya bir sonraki kayıttaki bir sonraki alana gitme CTRL+SEKME
Alt formdan çıkma ve ana formdaki veya bir önceki kayıttaki bir önceki alana gitme CTRL+ÜSTKARAKTER+SEKME

GösterBaskı Önizleme ve Yerleşim Önizleme'de gezinme

Gösterİletişim kutusu ve pencere işlemleri

Yapılacak iş Basılacak tuş
Yazdır iletişim kutusunu açma P (form ve raporlar için) veya CTRL+P (veri sayfaları, formlar ve raporlar için)
Sayfa Yapısı iletişim kutusunu açma (yalnızca form ve raporlar) S
Sayfanın bir kısmını yaklaştırma veya uzaklaştırma Z
Baskı Önizleme veya Yerleşim Önizlemeyi iptal etme C veya ESC

GösterFarklı sayfalar görüntüleme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Sayfa numarası kutusuna gitme; sonra sayfa numarasını yazın ve ENTER'a basın ALT+F5
Sonraki sayfayı görüntüleme (Pencereye Sığdır seçili olduğunda) PAGE DOWN veya AŞAĞI OK
Önceki sayfayı görüntüleme (Pencereye Sığdır seçili olduğunda) PAGE UP veya YUKARI OK

GösterBaskı ve Yerleşim Önizleme'de gezinme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Küçük adımlarla aşağı kaydırma AŞAĞI OK
Tam bir ekran aşağı kaydırma PAGE DOWN
Sayfanın sonuna gitme CTRL+AŞAĞI OK
Küçük adımlarla yukarı kaydırma YUKARI OK
Tam bir ekran yukarı kaydırma PAGE UP
Sayfanın başına gitme CTRL+YUKARI OK
Küçük adımlarla sağa kaydırma SAĞ OK
Sayfanın sağ kenarına gitme END
Sayfanın sağ alt köşesine gitme CTRL+END
Küçük aralıklarla sola kaydırma SOL OK
Sayfanın sol kenarına gitme HOME
Sayfanın sol alt köşesine gitme CTRL+HOME

GösterAccess projesinde Veritabanı Çizimi penceresinde gezinme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Tablo hücresinden tablonun başlık çubuğuna gitme ESC
Tablonun başlık çubuğundan düzenlediğiniz son hücreye gitme ENTER
Tablo başlık çubuğundan, tablo başlık çubuğuna veya
tablo içinde hücreden hücreye gitme
SEKME
Tablo içindeki listeyi genişletir ALT + AŞAĞI OK
Açılır listedeki öğelerde yukarıdan aşağıya kaydırma yapar AŞAĞI OK
Listede bir önceki öğeye gider YUKARI OK
Listeden bir öğe seçer ve bir sonraki hücreye gider ENTER
Onay kutusundaki ayarı değiştirir ARA ÇUBUĞU
Satırdaki ilk hücreye veya
geçerli hücrenin başına gitme
HOME
Satırdaki son hücreye veya
geçerli hücrenin sonuna gitme
END
Tablo içinde bir sonraki "sayfaya" veya
çizimin bir sonraki "sayfasına" kaydırma
PAGE DOWN
Tablo içinde bir önceki "sayfaya" veya
çizimin bir önceki "sayfasına" kaydırma
PAGE UP

GösterAccess projesinde Sorgu Tasarımcısı'nda gezinme

GösterHerhangi Bir Bölme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Sorgu Tasarımcısı bölmeleri arasında geçiş yapar F6, ÜSTKARAKTER+F6

GösterÇizim Bölmesi

Yapılacak iş Basılacak tuş
Tablolar, görünümler ve işlevler arasında gezer (kullanılabiliyorsa, çizgileri birleştirir) SEKME veya ÜSTKARAKTER+SEKME
Tablo, görünüm veya işlevdeki sütunlar arasında geçiş yapar Ok tuşları
Çıktı için seçili veri sütununu seçer ARA ÇUBUĞU veya ARTI tuşu
Seçili veri sütununu sorgu çıktısından kaldırır ARA ÇUBUĞU veya EKSİ tuşu
Seçilen tablo, görünüm veya işlevi kaldırır veya sorgudan çizgi birleştirir DELETE

 Not   Birden çok öğe seçili ise, ARA ÇUBUĞU'na basmak tüm seçili öğeleri etkiler. Birden çok öğe seçmek için ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak öğeleri tıklatın. Tek bir öğenin seçim durumunu değiştirmek için CTRL tuşunu basılı tutarak öğeyi tıklatın.

GösterKılavuz Bölmesi

Yapılacak iş Basılacak tuş
Hücreler arasında geçiş yapar Ok tuşları veya SEKME veya ÜSTKARAKTER+SEKME
Geçerli sütundaki son satıra gider CTRL+AŞAĞI OK
Geçerli sütundaki ilk satıra gider CTRL+YUKARI OK
Kılavuzun görünür kısmında, sol üstteki hücreye gider CTRL+HOME
Sağ alttaki hücreye gider CTRL+END
Açılır listede hareket eder YUKARI OK veya AŞAĞI OK
Kılavuz sütununun tamamını seçer CTRL+ARA ÇUBUĞU
Düzenleme modu ile hücre seçimi modu arasında geçiş yapar F2
Hücredeki seçili metni Pano'ya kopyalar (düzenleme modunda) CTRL+C
Hücredeki seçili metni keser ve Pano'ya yerleştirir (düzenleme modunda) CTRL+X
Metni Pano'dan yapıştırır (düzenleme modunda) CTRL+V
Hücre içinde düzenleme sırasında, ekleme ve üzerine yerleştirme modları arasında geçiş yapar INS
Çıktı sütununda onay kutusu geçişi yapmaNot    Birden çok öğe seçili ise, bu tuşa basmak tüm seçili öğeleri etkiler. ARA ÇUBUĞU
Hücrenin seçili içeriğini siler DELETE
Seçili veri sütununu içeren satırı sorgudan kaldırma Not    Birden çok öğe seçili ise, bu tuşa basmak tüm seçili öğeleri etkiler. DELETE
Seçili bir kılavuz sütununun tüm değerlerini siler DELETE
Varolan satırların arasına satır ekler INS (kılavuz satırını seçtikten sonra)
Bir Or … sütunu ekler INS (herhangi bir Or ... sütununu seçtikten sonra)

GösterSQL Bölmesi

SQL bölmesinde çalışırken sözcükler arasında ve Düzen menüsündeki Kes, Kopyala ve Yapıştır komutları arasında hareket etmek için, CTRL+ok tuşları gibi standart Windows düzenleme tuşlarını kullanabilirsiniz.

 Not    Yalnızca metin ekleyebilirsiniz; üzerine yazma modu yoktur.

GösterÖzet Tablo görünümleriyle çalışma

GösterÖzet Tablo görünümü

GösterÖzet Tablo görünümünde öğe seçme tuşları

Yapılacak iş Basılacak tuş
Seçimi önce soldan sağa, sonra da aşağı taşır SEKME tuşu
Seçimi önce yukarıdan aşağı, sonra da sağa taşır ENTER
Soldaki hücreyi seçer. Geçerli hücre en soldaki hücreyse, ÜSTKARAKTER+SEKME tuşları, bir önceki satırın en son hücresini seçer. ÜSTKARAKTER+SEKME
Geçerli hücrenin üstündeki hücreyi seçer. Geçerli hücre en üstteki hücreyse, ÜSTKARAKTER+ENTER tuşları, bir önceki sütunun en son hücresini seçer. ÜSTKARAKTER+ENTER
Satır alanında bir sonraki öğenin ayrıntı hücrelerini seçer CTRL+ENTER
Satır alanında bir önceki öğenin ayrıntı hücrelerini seçer ÜSTKARAKTER+CTRL+ENTER tuşları
Seçimi ok tuşu yönünde taşır. Satır veya sütun alanı seçiliyse, alandaki ilk veri öğesini taşımak için AŞAĞI OK'a basın ve sonraki veya önceki öğeye taşımak veya alana geri dönmek için bir ok tuşuna basın. Ayrıntı alanı seçiliyse, ayrıntı alanındaki ilk hücreyi taşımak için AŞAĞI OK veya SAĞ OK tuşuna basın. Ok tuşları
Seçimi ok tuşunun yönünde genişletir veya daraltır ÜSTKRKT+ok tuşları
Seçimi ok tuşu yönündeki en son hücreye taşır CTRL+ok tuşları
Seçili öğeyi ok tuşu yönünde taşır ÜSTKRKT+ALT+ok tuşları
Geçerli satırın en soldaki hücresini seçer HOME
Geçerli satırın en sağdaki hücresini seçer END
İlk satırın en soldaki hücresini seçer CTRL+HOME
Son satırın son hücresini seçer CTRL+END
Seçimi ilk satırın en soldaki hücresine genişletir ÜSTKARAKTER+CTRL+HOME
Seçimi son satırın son hücresine genişletir ÜSTKARAKTER+CTRL+END
Seçili durumdaki veri öğesi, toplam veya hücrenin alanını seçer CTRL+ARA ÇUBUĞU
Seçili durumdaki hücreleri" içeren tüm satırı seçer ÜSTKARAKTER+ARA ÇUBUĞU
Tüm Özet tablo görünümünü (Özet Tablo görünümü: Veri sayfası veya formdaki verileri özetleyen ve çözümleyen bir görünüm. Farklı ayrıntı düzeyleri kullanabilir veya alan ve öğeleri sürükleyerek ya da alanların aşağı açılır listelerindeki öğeleri gösterip gizleyerek verileri düzenleyebilirsiniz.) seçme CTRL+A
Bir sonraki ekranı görüntüler PAGE DOWN
Bir önceki ekranı görüntüler PAGE UP
Seçimi bir ekran aşağı doğru genişletme ÜSTKARAKTER+PAGE DOWN
Seçimi bir ekran küçültme ÜSTKARAKTER+PAGE UP
Sağa doğru bir sonraki ekranı görüntüler ALT+PAGE DOWN
Sola doğru bir önceki ekranı görüntüler ALT+PAGE UP
Seçimi sağdaki sayfaya doğru genişletme ÜSTKARAKTER+ALT+PAGE DOWN
Seçimi soldaki sayfaya genişletme ÜSTKARAKTER+ALT+PAGE UP

GösterKomutları yürütme tuşları

Yapılacak iş Basılacak tuş
Yardım konularını görüntüleme F1
Özet Tablo görünümünün kısayol menüsünü görüntüleme. Özet Tablo görünümünde komutları çalıştırmak için kısayol menülerini kullanın. ÜSTKARAKTER+F10
Kısayol menüsündeki komutu yürütür Altı çizili harf
Komutu yürütmeden kısayol menüsünü kapatır ESC
Özellikler iletişim kutusunu görüntüler ALT+ENTER
Özellikler iletişim kutusunu kapatır ALT+F4
Sürmekte olan yenileme işlemini iptal eder ESC
Seçili verileri Özet Tablo görünümünden Pano'ya kopyalar CTRL+C
Özet Tablo görünümünün içeriğini Microsoft Office Excel 2007Office Excel 2007 uygulamasına verme CTRL+E

GösterVeri görüntüleme, gizleme, süzme veya sıralama tuşları

Yapılacak iş Basılacak tuş
Öğelerin yanındaki genişletme göstergelerini (Artı kutusu ve Eksi kutusu kutuları) gösterir veya gizler CTRL+8
Seçili öğeyi genişletir CTRL+ARTI İŞARETİ (sayısal tuş takımdaki)
Seçili öğeyi gizler CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımdaki)
Seçili alanla ilgili listeyi açar ALT+AŞAĞI OK
Alana ilişkin açılır listede sırasıyla en son seçilen öğeye, Tamam düğmesine ve İptal düğmesine geçer SEKME tuşu
Alana ilişkin açılır listede bir sonraki öğeye gider Ok tuşları
Alana ilişkin açılır listede geçerli öğenin onay kutusunu işaretler veya temizler ARA ÇUBUĞU
Alana ilişkin açılır listeyi kapatır ve yaptığınız değişiklikleri uygular ENTER
Alana ilişkin açılır listeyi, yaptığınız değişiklikleri uygulamadan kapatır ESC
Otomatik Filtre'yi açar veya kapatır CTRL+T
Seçili alan veya toplamda verileri artan sırada sıralar (A - Z 0 - 9). CTRL+ÜSTKARAKTER+A
Seçili alan veya toplamda verileri azalan sırada sıralar (Z - A 9 - 0). CTRL+ÜSTKARAKTER+Z
Seçili üyeyi yukarıya veya sola taşır ALT+ÜSTKARAKTER+YUKARI OK veya ALT+ÜSTKARAKTER+SOL OK
Seçili üyeyi aşağıya veya sağa taşır ALT+ÜSTKARAKTER+AŞAĞI OK veya ALT+ÜSTKARAKTER+SAĞ OK

GösterAlan ve toplam ekleme, Özet Tablo görünümünün düzenini değiştirme tuşları

GösterAlan Listesi bölmesiyle ile çalışma tuşları

Yapılacak iş Basılacak tuş
Alan Listesi bölmesini görüntüleme veya görüntüleniyorsa, etkinleştirme CTRL+L
Alan Listesi bölmesindeki bir sonraki öğeye gitme Ok tuşları
Bir önceki öğeye gider ve onu seçime ekler ÜSTKARAKTER+YUKARI OK
Bir sonraki öğeye gider ve onu seçime ekler ÜSTKARAKTER+AŞAĞI OK
Bir önceki öğeye gider, ancak öğeyi seçime eklemez CTRL+YUKARI OK
Bir sonraki öğeye gider, ancak öğeyi seçime eklemez CTRL+AŞAĞI OK
Odaklanılan öğe seçime eklenmişse, öğeyi seçimden kaldırır, eklenmemişse seçime ekler CTRL+ARA ÇUBUĞU
İçeriğini görüntülemek için Alan Listesi bölmesindeki geçerli öğeyi genişletme. Veya kullanılabilir toplam alanlarını görüntülemek için Toplamlar'ı genişletme. ARTI İŞARETİ  (sayısal tuş takımı)
İçeriğini gizlemek için Alan Listesi bölmesindeki geçerli öğeyi daraltma veya kullanılabilir toplam alanlarını gizlemek için Toplamlar'ı daraltma. EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımı)
Alternatif olarak Ekle düğmesini ve the list next to the Alan Listesi bölmesindeki Ekle düğmesinin en seçilen öğenin yanına taşıyın. SEKME tuşu
Alan Listesi bölmesindeki Ekle düğmesinin yanındaki açılan listeyi açın. Listedeki bir sonraki öğeye gitmek için ok tuşlarını kullanın ve daha sonra öğeyi seçmek için ENTER tuşuna basın. ALT+AŞAĞI OK
Alan Listesi bölmesindeki vurgulu alanı, Ekle listesinde görüntülenen Özet Tablo görünümündeki alana ekleme ENTER
Alan Listesi bölmesini kapatma ALT+F4

GösterAlan ve toplam ekleme tuşları

Yapılacak iş Basılacak tuş
Topla özet işlevini kullanarak, Özet Tablo görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekleme CTRL+ÜSTKARAKTER+S
Say özet işlevini kullanarak, Özet Tablo görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler CTRL+ÜSTKARAKTER+C
En Küçük özet işlevini kullanarak, Özet Tablo görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler CTRL+ÜSTKARAKTER+M
En Büyük özet işlevini kullanarak, Özet Tablo görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler CTRL+ÜSTKARAKTER+X
Ortalama özet işlevini kullanarak, Özet Tablo görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler CTRL+ÜSTKARAKTER+E
Standart Sapma özet işlevini kullanarak, Özet Tablo görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler CTRL+ÜSTKARAKTER+D
Standart Sapma Popülasyonu özet işlevini kullanarak, Özet Tablo görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler CTRL+ÜSTKARAKTER+T
Varyans özet işlevini kullanarak, Özet Tablo görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler CTRL+ÜSTKARAKTER+V
Varyans Popülasyonu özet işlevini kullanarak, Özet Tablo görünümündeki seçili alana yeni bir toplam alanı ekler CTRL+ÜSTKARAKTER+R
Özet Tablo görünümündeki seçili alan için alt toplamları ve genel toplamları açar ve kapatır CTRL+ÜSTKARAKTER+B
Hesaplanmış ayrıntı alanı ekler CTRL+F

GösterYerleşim değiştirme tuşları

 Not   Aşağıdaki dört kısayol, 1, 2, 3 veya 4 tuşlarına klavyenizin sayısal tuş takımından basarsanız, çalışmaz.

Yapılacak iş Basılacak tuş
Özet Tablo görünümünde seçili alanı satır alanına taşıma CTRL+1
Özet Tablo görünümündeki seçili alanı sütun alanına taşır CTRL+2
Özet Tablo görünümündeki seçili alanı filtre alanına taşır CTRL+3
Özet Tablo görünümündeki seçili alanı ayrıntı alanına taşır CTRL+4
Özet Tablo görünümündeki seçili satır veya sütun alanını daha yüksek bir düzeye taşır CTRL+SOL OK
Özet Tablo görünümündeki seçili satır veya sütun alanını daha düşük bir düzeye taşır CTRL+SAĞ OK

GösterÖzet Tablo görünümünde öğe biçimlendirme tuşları

Aşağıdaki kısayolları kullanmak için önce bir ayrıntı alanı veya toplam alanı veri hücresi seçin.

İlk yedi klavye kısayolu, seçili alanın sayı biçimini değiştirir.

Yapılacak iş Basılacak tuş
Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere genel sayı biçimini uygular CTRL+ÜSTKARAKTER+~ (tilde)
Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere iki ondalık basamaklı ve negatif değerler ayraç içinde olmak üzere para birimi biçimini uygular CTRL+ÜSTKARAKTER+$
Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere ondalık basamaksız yüzde biçimini uygular CTRL+ÜSTKARAKTER+%
Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere iki ondalık basamaklı üslü sayı biçimini uygular CTRL+ÜSTKARAKTER+^
Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere, gün, ay ve yıl biçimindeki tarih biçimini uygular CTRL+ÜSTKARAKTER+#
Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere saat, dakika ve AM veya PM biçimindeki saat biçimini uygular CTRL+ÜSTKARAKTER+@
Seçili toplam veya ayrıntı alanındaki değerlere, iki ondalık basamaklı, binler basamağı ayraçlı, negatif değerleri eksi işareti ile belirten sayısal biçimi uygular CTRL+ÜSTKARAKTER+!
Özet Tablo görünümünün seçili alanında metni kalınlaştırma CTRL+B
Özet Tablo görünümünün seçili alanında metni altı çizili hale getirir CTRL+U
Özet Tablo görünümünün seçili alanında metni italik hale getirir CTRL+I

GösterÖzet Grafik görünümü

GösterGrafikteki öğeleri seçmek için kullanılacak tuşlar

Yapılacak iş Basılacak tuş
Grafikte bir sonraki öğeyi seçer SAĞ OK
Grafikte bir önceki öğeyi seçer SOL OK
Sonraki öğe grubunu seçer AŞAĞI OK
Önceki öğe grubunu seçer YUKARI OK

GösterÖzellikler ve seçeneklerle çalışma tuşları

Yapılacak iş Basılacak tuş
Özellikler iletişim kutusunu görüntüler ALT+ENTER
Özellikler iletişim kutusunu kapatır ALT+F4
Özellikler iletişim kutusu etkin olduğunda, etkin sekmede bir sonraki öğeyi seçer SEKME tuşu
Özellikler iletişim kutusundaki bir sekme etkin olduğunda, bir sonraki sekmeyi seçer SAĞ OK
Özellikler iletişim kutusundaki bir sekme etkin olduğunda, bir önceki sekmeyi seçer SOL OK
Liste veya palet içeren düğme seçili olduğunda, liste veya palet görüntüler AŞAĞI OK
Kısayol menüsünü görüntüler ÜSTKARAKTER+F10
Kısayol menüsündeki komutu yürütür Altı çizili harf
Komutu yürütmeden kısayol menüsünü kapatır ESC

GösterAlanlarla çalışma tuşları

Yapılacak iş Basılacak tuş
Seçili alanla ilgili listeyi açar ALT+AŞAĞI OK
Alanın açılır listesinde, en son seçilen öğeye, Tamam düğmesine ve İptal düğmesine dönüşümlü olarak geçer SEKME tuşu
Alanın açılır listesinde bir sonraki öğeye geçer Ok tuşları
Alanın açılır listesinde, geçerli öğenin onay kutusunu seçer veya temizler ARA ÇUBUĞU
Alana ilişkin aşağı açılır listeyi kapatır ve yaptığınız değişiklikleri uygular ENTER
Alana ilişkin aşağı açılır listeyi, yaptığınız değişiklikleri uygulamadan kapatır ESC

GösterAlan Listesi bölmesiyle çalışan tuşlar

Yapılacak iş Basılacak tuş
Alan Listesi bölmesini görüntüler veya görüntüleniyorsa da etkinleştirir CTRL+L
Alan Listesi bölmesindeki öğenin yanına taşır Ok tuşları
Bir önceki öğeye gider ve onu seçime ekler ÜSTKARAKTER+YUKARI OK
Bir sonraki öğeye gider ve onu seçime ekler ÜSTKARAKTER+AŞAĞI OK
Bir önceki öğeye gider, ancak öğeyi seçime eklemez CTRL+YUKARI OK
Bir sonraki öğeye gider, ancak öğeyi seçime eklemez CTRL+AŞAĞI OK
Odaklanılan öğe seçime eklenmişse öğeyi seçimden kaldırır, eklenmemişse ekler CTRL+ARA ÇUBUĞU
İçeriğini görüntülemek için Alan Listesi bölmesinde geçerli öğeyi genişletme veya kullanılabilir toplam alanlarını görüntülemek için Toplamlar'ı genişletme ARTI İŞARETİ  (sayısal tuş takımı)
İçeriğini gizlemek için Alan Listesi bölmesindeki geçerli öğeyi daraltma veya kullanılabilir toplam alanlarını gizlemek için Toplamlar'ı daraltma. EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımı)
Alan Listesi bölmesindeki en son seçili öğeye, Ekle düğmesine ve Ekle düğmesinin yanındaki listeye, dönüşümlü olarak gitme SEKME tuşu
Alan Listesi bölmesindeki Ekle düğmesinin yanındaki açılan listeyi açın. Listedeki bir sonraki öğeye gitmek için ok tuşlarını kullanın ve daha sonra öğeyi seçmek için ENTER tuşuna basın. ALT+AŞAĞI OK
Alan Listesi bölmesindeki vurgulu alanı, Ekle listesinde görüntülenen bırakma alanına ekleme ENTER
Alan Listesi bölmesini kapatma ALT+F4

Microsoft Office Fluent Şeridi

GösterOffice Fluent Şeridi

 1. ALT tuşuna basın.

Geçerli görünümde kullanılabilecek her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir. Aşağıdaki örnek Office Word 2007 uygulamasındandır.

 1. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucunda gösterilen harf tuşuna basın.
 2. Hangi harf tuşuna bastığınıza bağlı olarak, ek Tuş İpuçları da görebilirsiniz. Örneğin, Giriş sekmesi etkinse ve I tuşuna basarsanız, Ekle sekmesiyle birlikte, bu sekmede bulunan gruplarla ilgili Tuş İpuçları görüntülenir.
 3. Kullanmak istediğiniz komut veya denetimle ilgili harf tuşuna basana kadar harf tuşlarına basmaya devam edin. Bazı durumlarsa, önce komutun bulunduğu grubun harf tuşuna basmanız gerekir.

 Not   Gerçekleştireceğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için, ALT tuşuna basın.

Çevrimiçi Yardım

GösterYardım penceresini kullanmak için kısayol tuşları

Yardım penceresi, tüm Office Yardımı içeriğine erişim sağlar. Yardım penceresi konuları ve diğer Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Yapılacak iş Basılacak tuş
Yardım penceresini açma. F1
Yardım penceresini kapatma ALT+F4
Yardım penceresiyle etkin program arasında geçiş yapma. ALT+SEKME
Program Adı Giriş'e gitme. ALT+HOME
Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme. SEKME
Yardım penceresinde önceki öğeyi seçme. ÜSTKRKT+SEKME
Seçili öğeyle ilgili eylemi gerçekleştirme. ENTER
Yardım penceresinin Program Adı Yardımı'na Gözat bölümünde, sırasıyla sonraki veya önceki öğeyi seçme. SEKME veya ÜSTKRKT+SEKME
Yardım penceresinin Program Adı Yardımı'na Gözat bölümünde, sırasıyla, seçili öğeyi genişletme veya daraltma. ENTER
Bir konunun başında yer alan Tümünü Göster veya Tümünü Gizle dahil olmak üzere, bir sonraki gizli metni veya köprüyü seçme. SEKME
Önceki gizli metni veya köprüyü seçme. ÜSTKRKT+SEKME
Seçili olan Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprü ile ilgili eylemi gerçekleştirme. ENTER
Önceki Yardım konusuna doğru geri gitme (Geri düğmesi). ALT+SOL OK veya GERİ AL
Sonraki Yardım konusuna doğru ileri gitme (İleri düğmesi). ALT+SAĞ OK
Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde, sırasıyla yukarı veya aşağı doğru az miktarda ilerleme. YUKARI OK, AŞAĞI OK
Görüntülenmekte olan Yardım konusu içinde, sırasıyla yukarı veya aşağı doğru büyük miktarda ilerleme. PAGE UP, PAGE DOWN
Yardım penceresi için bir komut menüsü görüntüleme. Etkin odağın Yardım penceresinde olması gerekir (Yardım penceresinin içini tıklatın). ÜSTKRKT+F10
Son eylemi durdurma (Dur düğmesi). ESC
Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi). F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

 Not   İmleç geçerli Yardım konusunda değilse, önce F6 tuşuna ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P
Bağlantı durumunu değiştirme. F6 ve sonra seçenek listesini açmak için ENTER tuşuna basın
Yardım penceresinin bölümleri arasında geçiş yapma; örneğin, araç çubuğu ile Ara listesi arasında geçiş. F6
Ağaç görünümünde bir İçindekiler tablosunda, sırasıyla, sonraki veya önceki öğeyi seçme. YUKARI OK, AŞAĞI OK
Ağaç görünümünde bir İçindekiler tablosunda, sırasıyla, seçili öğeyi genişletme veya daraltma. SOL OK, SAĞ OK

Microsoft Office temel konuları

GösterPencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Sonraki pencereye geçme. ALT+SEKME
Önceki pencereye geçme. ALT+ÜSTKRKT+SEKME
Etkin pencereyi kapatma. CTRL+W veya CTRL+F4

Program penceresinde, bir görev bölmesinden diğerine gitme (saat yönünde). F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir.

 Not   F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak odağı menü çubuğuna veya Microsoft Office Fluent Şeridi'ne geçirmeyi ve sonra da CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine geçmeyi deneyin.

F6
Birden fazla pencere açıkken, sonraki pencereye gitme. CTRL+F6
Önceki pencereye geçme. CTRL+ÜSTKRKT+F6
Bir belge penceresi ekran boyutunda değilken, Boyut komutunu çalıştırma (pencerenin Denetim menüsünde). Ok tuşlarını kullanarak pencereyi yeniden boyutlandırın ve bittiğinde ENTER tuşuna basın. CTRL+F8
Pencereyi simge durumuna küçültme (yalnızca bazı Microsoft Office programlarında çalışır). CTRL+F9
Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme. CTRL+F10
Pano'ya ekranın resmini kopyalama. PRINT SCREEN
Pano'ya seçili pencerenin resmini kopyalama. ALT+PRINT SCREEN

GösterMetin veya hücreler içinde hareket etme

Yapılacak iş Basılacak tuş
Bir karakter sola gitme. SOL OK
Bir karakter sağa gitme. SAĞ OK
Bir satır yukarı gitme. YUKARI OK
Bir satır aşağı gitme. AŞAĞI OK
Bir sözcük sola gitme. CTRL+SOL OK
Bir sözcük sağa gitme. CTRL+SAĞ OK
Satırın sonuna gitme. END
Satırın başına gitme. HOME
Bir paragraf yukarı gitme. CTRL+YUKARI OK
Bir paragraf aşağı gitme. CTRL+AŞAĞI OK
Metin kutusunun sonuna gitme. CTRL+END
Metin kutusunun başına gitme. CTRL+HOME
Microsoft Office PowerPoint 2007 uygulamasında, sonraki başlık veya gövde metni yer tutucusuna gitme. Bu, slayttaki sonuncu yer tutucuysa, bu tuşlar özgün slaytla aynı düzende yeni bir slayt ekler. CTRL+ENTER
Son Bul eylemini yineleme. ÜSTKRKT+F4

GösterTablolar içinde hareket etme ve çalışma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Sonraki hücreye gitme. SEKME
Önceki hücreye gitme. ÜSTKRKT+SEKME
Sonraki satıra gitme. AŞAĞI OK
Önceki satıra gitme. YUKARI OK
Hücreye sekme ekleme. CTRL+SEKME
Yeni paragraf başlatma. ENTER
Tablonun sonuna yeni satır ekleme. Son satırın sonunda SEKME

GösterGörev bölmelerine erişme ve kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş

Program penceresinde, bir bölmeden bir görev bölmesine geçme. (F6 tuşuna birkaç kez basmanız gerekebilir).

 Not   F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak menü çubuğuna geçin ve sonra CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine geçmeyi deneyin.

F6
Bir menü veya araç çubuğu etkinken, bir görev bölmesine geçme. (CTRL+SEKME tuşlarına birkaç kez basmanız gerekebilir.) CTRL+SEKME
Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seçme SEKME veya ÜSTKRKT+SEKME
Görev bölmesi menüsünde tüm komut kümesini görüntüleme. CTRL+AŞAĞI OK
Seçili alt menü içinde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubu içinde belirli seçenekler arasında hareket etme AŞAĞI OK veya YUKARI OK
Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanmış eylemi gerçekleştirme. ARA ÇUBUĞU veya ENTER
Bir kısayol menüsünü açma; seçili galeri öğesiyle ilgili açılan menüyü açma. ÜSTKRKT+F10
Bir menü veya alt menü görünür durumdayken, menü veya alt menüde ilk veya son komutu seçme. HOME veya END
Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağıya hareket etme. PAGE UP veya PAGE DOWN
Seçili galeri listesinin başına veya sonuna gitme. CTRL+HOME veya CTRL+END

GösterAkıllı etiketlere erişme ve kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Akıllı etiketle ilgili menü veya iletiyi görüntüleme. Birden fazla akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete gidip menüsünü veya iletisini görüntüleme. ALT+ÜSTKRKT+F10
Akıllı etiket menüsünde sonraki öğeyi seçme. AŞAĞI OK
Akıllı etiket menüsünde önceki öğeyi seçme. YUKARI OK
Akıllı etiket menüsündeki seçili öğeyle ilgili eylemi gerçekleştirme. ENTER
Akıllı etiket menüsünü veya iletisini kapatma. ESC
İpuçları
 • Akıllı etiketler görüntülenirken sesli uyarı ile bildirilmesini isteyebilirsiniz. Sesli işaret almak için, ses kartınız olması gerekir. Ayrıca bilgisayarınızda Microsoft Office Sounds da yüklü olmalıdır.
 • Internet erişiminiz varsa, Microsoft Office Sounds uygulamasını Microsoft Office Online Web sitesinden yükleyebilirsiniz. Ses dosyalarını yükledikten sonra, Access, Office Excel 2007 ve Office Word 2007 uygulamalarında aşağıdakileri yapın:
  1. Microsoft Office Düğmesi'ni Düğme görüntüsü tıklatın ve sonra Program Seçenekleri'ni tıklatın.
  2. Gelişmiş'i tıklatın.
  3. Genel'in altında, Ses ile geri besleme sağla onay kutusunu seçin ve Tamam'ı tıklatın.

 Not   Bu onay kutusunu seçtiğiniz veya temizlediğiniz zaman ayarlar, ses özelliklerini destekleyen tüm Office programlarını etkiler.

GösterAraç çubuklarını, menüleri ve görev bölmelerini yeniden boyutlandırma ve taşıma

 1. Menü çubuğunu seçmek için ALT tuşuna basın.
 2. İstediğiniz araç çubuğunu veya görev bölmesini seçmek için CTRL+SEKME tuşlarına art arda basın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

GösterAraç çubuğunu yeniden boyutlandırma

 1. Araç çubuğunda, Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 2. Boyut komutunu tıklatın ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. Araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Boyutu bir kerede bir piksel olarak değiştirmek için CTRL+ok tuşlarını kullanın.

GösterAraç çubuğunu taşıma

 1. Araç çubuğunda, Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 2. Taşı komutunu tıklatın ve sonra ENTER tuşuna basın.
 3. Araç çubuğunu taşımak için ok tuşlarını kullanın. Bir kerede bir piksel taşımak değiştirmek için CTRL+ok tuşlarını kullanın. Araç çubuğunu harekete geçirmek için, AŞAĞI OK tuşuna art arda basın. Araç çubuğunu sol veya sağ tarafta dikey olarak sabitlemek için, araç çubuğu tümüyle sol veya sağ tarafta konumlandığında SOL OK veya SAĞ OK tuşlarından ilgili olana basın.

GösterGörev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. Görev bölmesinde, ek komutlar bulunan bir menüyü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 2. AŞAĞI OK tuşunu kullanarak Boyut komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.
 3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarını kullanın. Boyutu bir kerede bir piksel olarak değiştirmek için CTRL+ok tuşlarını kullanın.

GösterGörev bölmesini taşıma

 1. Görev bölmesinde, ek komutlar bulunan bir menüyü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.
 2. AŞAĞI OK tuşunu kullanarak Taşı komutunu seçin ve ENTER tuşuna basın.
 3. Görev bölmesini konumlamak için ok tuşlarını kullanın. Bir kerede bir piksel taşımak için CTRL+ok tuşlarını kullanın.
 1. Taşımayı veya yeniden boyutlandırmayı bitirdiğinizde ESC tuşuna basın.

Gösterİletişim kutularını kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme. SEKME
Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme. ÜSTKRKT+SEKME
İletişim kutusunda sonraki sekmeye geçme. CTRL+SEKME
İletişim kutusunda önceki sekmeye geçme. CTRL+ÜSTKRKT+SEKME
Açık bir açılır listedeki seçenekler arasında veya bir seçenekler grubundaki seçenekler arasında geçiş yapma. Ok tuşları
Seçili düğmeye atanmış eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme. ARA ÇUBUĞU
Kapalıysa listeyi açma ve listede seçeneğe gitme. Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi
Seçenek belirleme; onay kutusu seçme veya temizleme. ALT+seçenek adındaki altı çizili harf
Seçili açılır listeyi açma. ALT+AŞAĞI OK
Seçili olan açılır listeyi kapatma; bir komutu iptal etme ve bir iletişim kutusunu kapatma. ESC
Bir iletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme. ENTER

Gösterİletişim kutuları içindeki düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi girişleri yazdığınız veya yapıştırdığınız boş bir kutudur.

Yapılacak iş Basılacak tuş
Girişin başına gitme. HOME
Girişin sonuna gitme. END
Bir karakter sola veya sağa gitme. SOL OK veya SAĞ OK
Bir sözcük sola gitme. CTRL+SOL OK
Bir sözcük sağa gitme. CTRL+SAĞ OK
Bir soldaki karakteri seçme veya seçimi kaldırma. ÜSTKRKT+SOL OK
Bir sağdaki karakteri seçme veya seçimi kaldırma. ÜSTKRKT+SAĞ OK
Bir soldaki sözcüğü seçme veya seçimi kaldırma. CTRL+ÜSTKRKT+SOL OK
Bir sağdaki sözcüğü seçme veya seçimi kaldırma. CTRL+ÜSTKRKT+SAĞ OK
Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme. ÜSTKRKT+HOME
Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme. ÜSTKRKT+END

Göster ve Farklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak iş Basılacak tuş
Önceki klasöre gitme. Düğme görüntüsü ALT+1
Bir Düzey Yukarı Düğme görüntüsü düğmesi: açık klasörün bir düzey üzerindeki klasörü açma. ALT+2
Web'de Ara Düğme görüntüsü düğmesi: iletişim kutusunu kapatma ve Web arama sayfanızı açma ALT+3
Sil Düğme görüntüsü düğmesi: seçili klasörü veya dosyayı silme. ALT+3
Yeni Klasör Oluştur Düğme görüntüsü düğmesi: yeni klasör oluşturma. ALT+4
Görünümler Düğme görüntüsü düğmesi: kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapma. ALT+5
Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü görüntüleme. ALT+L
Klasör veya dosya gibi seçili bir öğeyle ilgili kısayol menüsünü görüntüleme. ÜSTKRKT+F10
İletişim kutusundaki seçenekler veya bölümler arasında hareket etme. SEKME
Arama yeri listesini açma. F4 veya ALT+I
Dosya listesini yenileme. F5
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Access 2007