Toplam veya diğer toplama değerlerini hesaplama

Tasarım görünümünde

GösterForm veya raporda toplam veya ortalama hesaplama

 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren görünüm: tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolan nesnelerin tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir form veya rapor açın.
 2. Araç kutusunda (araç kutusu: Tasarım görünümünde form veya rapora denetim eklemek için kullanılabilen araçlar kümesi.) Metin Kutusu aracını Düğme Görüntüsü tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini yapın:
 4. Önce metin kutusunu seçin, sonra araç çubuğunda Özellikler Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.
 5. Denetim Kaynağı özellik kutusuna, toplamı hesaplamak için Sum işlevini, ortalamayı hesaplamak için Avg işlevini kullanan bir deyim (ifade: Değerlendirildiğinde tek bir değeri veren herhangi bir matematiksel veya mantıksal işleçler, sabitler, fonksiyonlar ve alan, denetim ve özellik adları birleşimi. İfadeler hesaplamalar yapabilir, karakterleri işleyebilir veya verileri sınayabilir.) yazın.

Gösterİpucu

GösterÖrnek

Grup üstbilgisi ve rapor altbilgisi içinde toplamlar hesaplayan denetimler

Çağrı 1   Bu denetim her sipariş için toplam satışları hesaplar.

Çağrı 2   Bu denetim rapordaki tüm siparişler için toplam satışları hesaplar.

Notlar

=Sum([Miktar] * [BirimFiyat])

Ancak, temel sorguda (sorgu: Tablolarınızda depolanan veriler hakkında bir soru veya veriler üzerinde eylem gerçekleştirme isteği. Bir sorgu, birden fazla tablodaki verileri, form veya rapor için veri kaynağı görevi görecek şekilde bir araya getirebilir.) bir hesaplanmış alanınız (hesaplanmış alan: Sorguda tanımlanan, depolanmış verileri görüntülemek yerine ifadenin sonucunu görüntüleyen alan. İfadedeki değerlerden birinin değiştiği her sefer, değer yeniden hesaplanır.) varsa, örneğin:

=ToplamFiyat: [Miktar] * [BirimFiyat]

bu alanın adını aşağıda gösterildiği şekilde Sum işlevinde kullanabilirsiniz:

=Sum([ToplamFiyat])

GösterRaporda yüzde değeri hesaplama

 1. Tasarım görünümünde (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren görünüm: tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolan nesnelerin tasarımını değiştirebilirsiniz.) bir rapor açın.
 2. Araç kutusunda (araç kutusu: Tasarım görünümünde form veya rapora denetim eklemek için kullanılabilen araçlar kümesi.) Metin Kutusu aracını Düğme Görüntüsü tıklatın.
 3. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:
 4. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

 Not   Raporunuz birden çok grup düzeyi (grup düzeyi: Rapor veya veri erişim sayfasındaki bir grubun diğer gruplar içinde yuvalanma derinliği. Bir kayıt kümesi birden çok alan, ifade veya grup kayıt kaynağı ile gruplandırıldığında, gruplar yuvalanır.) içeriyorsa, metin kutusunu, yüzdesinin Microsoft Access tarafından hesaplanmasını istediğiniz düzeyin üstbilgisine veya altbilgisine ekleyin.

 1. Önce metin kutusunu seçin, sonra araç çubuğunda Özellikler Düğme görüntüsü simgesini tıklatın.
 2. Denetim Kaynağı özellik kutusuna, küçük toplamı, parçası olduğu daha büyük toplama bölen bir deyim yazın. 

Gösterİpucu

GösterÖrnek

Tasarım görünümünde gösterilen yüzdeleri hesaplayan metin kutuları

Çağrı 1   Genel toplam içindeki yüzde ...

Çağrı 2   ... SevkTarihi altbilgisindeki GünlükToplam denetimi değerini ...

Çağrı 3   ... rapor altbilgisindeki GenelToplam denetimi değerine bölerek hesaplanır.

 1. Metin kutusunun Biçim özeliğini Yüzde'ye ayarlayın.

 Not    Northwind örnek veritabanındaki Employee Sales by Country (Ülkeye Göre Çalışan Satışları) raporunda örnek yüzdeler vardır. Bu raporu görüntülemek için Yardım menüsünde Örnek Veritabanları'nın üzerine gelin, Northwind Örnek Veritabanı'nı veya Northwind Örnek Access Projesi'ni tıklatın, sonra Tasarım görünümünde Employee Sales by Country raporunu açın.

GösterVeri erişim sayfasında toplam veya diğer toplama değerlerini hesaplama

Toplama değeri hesaplama

GösterToplama değerini hesaplamak için kullanmak istediğiniz denetim zaten sayfada bulunduğunda

 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren görünüm: tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolan nesnelerin tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde açın.
 2. Toplamını almak istediğiniz değerleri içeren metin kutusunu veya ilişkili aralık denetimini (bağlı yayılma denetimi: Veri erişim sayfası üzerinde, HTML kodunu bir Access veritabanındaki Metin veya Kısa Not alanına veya bir Access projesindeki text, ntext veya varchar sütununa bağlamak için kullanılan denetim. Bağlı yayılma denetiminin içeriğini düzenleyemezsiniz.) seçin.
 3. Araç çubuğunda, Otomatik Toplam Düğme Görüntüsü düğmesinin yanındaki oku tıklatın ve kullanmak istediğiniz toplama işlevini seçin.

Göreceğiniz sonuçlar sayfa türü ve seçili denetimin ait olduğu grup düzeyine bağlıdır.

İlişkili denetimin ait olduğu yer Gerçekleştirilen işlem
Gruplandırılmamış sayfa veya gruplandırılmış (gruplandırılmış veri erişim sayfası: İki veya daha çok grup düzeyine sahip bir veri erişim sayfası.) sayfanın en dış düzeyi Microsoft Access yeni grup düzeyi oluşturur ve yeni grup düzeyinin altbilgi bölümüne ilişkili aralık denetimi ekler.
Gruplandırılmış sayfada iç düzeylerden biri Access, üst grup düzeyinin altbilgi bölümüne ilişkili denetim ekler. altbilgi bölümü görünmüyorsa, toplama denetimi, ana grup düzeyinin üstbilgi bölümüne yerleştirilir.

 Not   Otomatik Toplam listesinde gördüğünüz toplama işlevleri, özetlemek istediğiniz veri tipine bağlıdır. Sayısal değerler için, Topla, Ortalama, EnAz, EnÇok, Say, StSapma ve Herhangi arasından birini seçebilirsiniz. Metin, tarih ve zaman değerleri için EnAz, EnÇok, Say ve Herhangi arasından seçim yapabilirsiniz.

GösterToplama değerini hesaplamak için kullanmak istediğiniz denetim sayfada yoksa

Bu yordam gruplandırılmamış sayfalar için geçerli değildir. Sayfa, toplama değerlerini hesaplamak için kullanılan alanın ayrıntılı değerlerini göstermez. Hem toplama değerlerini, hem de tek tek değerleri görüntülemek istiyorsanız sayfaya ilişkili denetimi ekleyin ve önceki yordamı izleyin.

 1. Veri erişim sayfasını Tasarım görünümü (Tasarım görünümü: Şu veritabanı nesnelerinin tasarımını gösteren görünüm: tablolar, sorgular, formlar, raporlar ve makrolar. Tasarım görünümünde yeni veritabanı nesneleri oluşturabilir veya varolan nesnelerin tasarımını değiştirebilirsiniz.) içinde açın.
 2. Alan listesi (alan listesi: Veri erişim sayfası Tasarım görünümü hariç, esas kayıt kaynağı veya veritabanı nesnesindeki tüm alanları sıralayan bir pencere. Veri erişim sayfası Tasarım görünümünde, bu pencere tüm kayıt kaynaklarını ve esas veritabanındaki alanlarını sıralar.) görünmüyorsa Görünüm menüsünde Alan Listesi'ni tıklatın.
 3. Alan listesinde toplamını almak istediğiniz değerleri içeren alanı seçin.
 4. Alanı, toplama değerlerini göstermek istediğiniz üstbilgi veya altbilgi bölümüne taşıyın. Örneğin, sayfa, Siparişler ve Sipariş Detayları şeklinde iki grup düzeyine sahipse; Sipariş Detayları tablosundan bir alanı Siparişler grup düzeyinin altbilgi veya üstbilgi bölümüne sürükleyebilirsiniz.

Yerleşim Sihirbazı iletişim kutusu belirir.

 1. Sihirbaz iletişim kutusunda, istediğiniz yerleşimi seçin ve Tamam'ı tıklatın.

Microsoft Access hedef bölümde ilişkili aralık denetimi oluşturur. Denetim sayısal değerler için Topla işlevini kullanırken, tüm diğer veri tipleri için Say işlevini kullanır.

Ala toplam ve genel toplam hesaplama

GösterToplama değerini temel alarak toplam hesaplama

Notlar

 • Toplama denetiminin özelliklerini belirleyebilir ve denetimi istediğiniz gibi görünmesi için taşıyabilir, yeniden boyutlandırabilir veya biçimlendirebilirsiniz.
 • Denetimin TotalType özelliğini kullanarak toplama işlevinizi değiştirebilirsiniz. Toplama işlevini değiştirdiğinizde, denetimin varsayılan diğer adı ve resim yazısı temel alınan toplama işlevini yansıtır. Denetim isminin değişmesini engellemek için ControlSource özelliğinde denetime yeni bir ad girin. Kullanıcı tanımlı adlar, toplama işlevi değiştiğinde değişmezler.
 • Bir denetimin toplama işlevini değiştirmek, ara toplamları ve ana toplamları hesaplayan denetimler gibi diğer toplama denetimlerini etkilemez.

Özet Tablo görünümünde

GösterVeri sayfası veya formda toplam hesaplama

 1. Özet Tablo görünümünde (Özet Tablo görünümü: Veri sayfası veya formdaki verileri özetleyen ve çözümleyen bir görünüm. Farklı ayrıntı düzeyleri kullanabilir veya alan ve öğeleri sürükleyerek ya da alanların aşağı açılır listelerindeki öğeleri gösterip gizleyerek verileri düzenleyebilirsiniz.) bir veri sayfası veya form açın.
 2. Aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

GösterToplam alanı ekleme

GösterHesaplanmış toplam alanı ekleme

Verileri hesaplamak için, deyim (ifade: Değerlendirildiğinde tek bir değeri veren herhangi bir matematiksel veya mantıksal işleçler, sabitler, fonksiyonlar ve alan, denetim ve özellik adları birleşimi. İfadeler hesaplamalar yapabilir, karakterleri işleyebilir veya verileri sınayabilir.) kullanan bir ayrıntı (Ayrıntı alanı: Esas kayıt kaynağından tüm satır veya kayıtları görüntüleyen bir alan.) veya toplam alanı (toplam alan: Esas kayıt kaynağından gelen verileri özetleyen bir alan. Toplam alan Topla veya Say gibi bir özet fonksiyonunu kullanabilir veya özet değerleri hesaplamak için bir ifade kullanabilir.) ekleyebilirsiniz.

 1. Özet Tablo görünümünde (Özet Tablo görünümü: Veri sayfası veya formdaki verileri özetleyen ve çözümleyen bir görünüm. Farklı ayrıntı düzeyleri kullanabilir veya alan ve öğeleri sürükleyerek ya da alanların aşağı açılır listelerindeki öğeleri gösterip gizleyerek verileri düzenleyebilirsiniz.) bir veri sayfası veya form açın.
 2. Özet Tablo araç çubuğunda, Hesaplanan Toplamlar ve Alanlar Düğme görüntüsü düğmesini tıklatın ve aşağıdakilerden birini yapın:
  • Ayrıntı alanı oluşturmak için Hesaplanan Ayrıntı Alanı Oluştur'u tıklatın.
  • Toplam alanı oluşturmak için Hesaplanan Toplam Oluştur'u tıklatın.
 3. Özellikler iletişim kutusunda, Hesaplama sekmesinde istediğiniz deyimi yazın ve Değiştir'i tıklatın.

Gösterİpucu

Alan başvuruları eklemek için, Başvuru Ekle kutusundan eklemek istediğiniz bir alanı seçin ve Başvuru Ekle düğmesini tıklatın.

Notlar

 • Hesaplanan alanda kullanılan deyimi düzenlemek için, alanı seçin, deyimi düzenleyin ve Özellikler iletişim kutusunun Hesaplama sekmesinde Değiştir'i tıklatın. Alan değerleri, yeni deyim kullanılarak, otomatik olarak yeniden hesaplanır.
 • Varsayılan değer olarak, sayısal verileri özetleyen toplam alanları Sum özet işlevini kullanır. Diğer türden verileri özetleyen alanlar Count özet işlevini kullanır.
 
 
Uygulandığı uygulamalar:
Access 2003