การตั้งค่าภาษาของ Microsoft Office Online

เมื่อคุณเข้าสู่เว็บไซต์ Microsoft Office Online เป็นครั้งแรก ภาษาที่ไซต์ใช้แสดงข้อมูลจะเหมือนกับการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ Office Online อื่น คุณสามารถกระทำได้ผ่านทางเพจ Office Worldwide บนไซต์ Office Online

เมื่อคุณเลือกไซต์ใหม่จากเพจ Office Worldwide การตั้งค่าใหม่จะถูกเก็บไว้ในคุกกี้ ถ้าการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของคุณยอมให้มีการเก็บคุกกี้แบบถาวร คุกกี้นี้จะคงอยู่ และเก็บการตั้งค่าภาษาไว้จนกว่าคุณจะเลือกเปลี่ยนเว็บไซต์ Office Online อีกครั้ง ถ้าเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณยอมให้มีเฉพาะคุกกี้ชั่วคราว การเปลี่ยนแปลงของคุณจะมีผลเฉพาะระหว่างช่วงการใช้งานปัจจุบัน เมื่อคุณเข้าสู่ไซต์ Microsoft Office Online ในครั้งถัดไป เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณจะเปิดไซต์ Office Online ตามค่าเริ่มต้น คือตรงกับการตั้งค่าภาษาของเบราว์เซอร์

การทำความเข้าใจคุกกี้

คุกกี้เป็นแฟ้มข้อความขนาดเล็กที่สร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต เพื่อเก็บข้อมูลไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น การกำหนดลักษณะของคุณเมื่อเข้าสู่ไซต์นั้น เมื่อมีการบันทึกคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จะมีเพียงเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้เท่านั้นที่สามารถอ่านคุกกี้ได้ คุกกี้มีหลายชนิด และคุณสามารถเลือกว่าจะยอมให้มีการบันทึกทั้งหมด เฉพาะบางชนิด หรือไม่บันทึกเลยบนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

  • คุกกี้แบบถาวรจะยังคงอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อคุณปิดหน้าต่างของเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้จะสามารถอ่านคุกกี้นั้นเมื่อคุณเข้าสู่ไซต์อีกครั้ง
  • คุกกี้ชั่วคราวหรือคุกกี้สำหรับช่วงการใช้งานจะถูกเก็บไว้เฉพาะสำหรับช่วงของการเรียกดูในปัจจุบัน และจะถูกลบจากคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต

ถ้าการตั้งค่าของคุณไม่ยอมให้มีการใช้คุกกี้เลย คุณอาจประสบปัญหาในการเปลี่ยนไปยังไซต์ Office Online จากเพจ Office Worldwide

เมื่อต้องการกลับสู่ภาษาเดิมของคุณ

ถ้าคุณเลือกไซต์ Office Online เป็นภาษาที่ต่างไปจากภาษาของโปรแกรม Office ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ คุณอาจเห็นข้อมูลปรากฏเป็นสองภาษาผสมกัน ถ้าคุณต้องการดูเนื้อหาเป็นภาษาเดียวดังเดิม ให้ไปที่เพจ Office Worldwide และเลือกเว็บไซต์ Office Online ที่ตรงกับภาษาของโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ คุณสามารถเลือกที่จะเรียกดูเนื้อหาอีกครั้งจากไซต์ Office Online ไซต์ใดก็ได้ โดยกลับไปที่เพจ Office Worldwide และแก้ไขการตั้งค่าของคุณ

ถ้าคุณเลือกไซต์เป็นภาษาที่คุณไม่คุ้นเคยโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถกลับสู่ภาษาเดิม โดยคลิกที่การเชื่อมโยง Office Worldwide ที่ด้านล่างของหน้าแรก Microsoft Office Online ในภาษาทั้งหมด การเชื่อมโยงนี้จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกโลก: Office Worldwide

การคลิกที่การเชื่อมโยงนี้จะนำคุณไปสู่เพจ Office Worldwide เสมอ หากมีความแตกต่างระหว่างการตั้งค่าภาษาบนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตและภาษาของเว็บไซต์ Microsoft Office Online ปัจจุบัน เพจ Office Worldwide จะแสดงไซต์ทั้งหมดที่ใช้ได้เป็นทั้งสองภาษาเพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะพบไซต์ดั้งเดิมในรายการ