หน้า 6 จาก 10ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ Word 2010

แท็บ หน้าแรก ใน Word 2010 ที่มีเคล็ดลับแป้นพิมพ์แสดงอยู่

เคล็ดลับแป้นพิมพ์จะแทนที่แป้นพิมพ์ลัดใน Word 2010 กด ALT เพื่อให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นสำหรับแท็บ Ribbon ทั้งหมด แล้วกดเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแท็บที่คุณต้องการให้แสดงขึ้น

เอาล่ะ สำหรับผู้ที่ถนัดใช้แป้นพิมพ์เป็นหลัก ส่วนนี้มีไว้เพื่อคุณ คุณควรทราบว่าด้วยการออกแบบของ Ribbon มีการปรับปรุงสองสามอย่างเกี่ยวกับแป้นพิมพ์ลัด

ก่อนอื่น ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะแป้นพิมพ์ลัดที่เริ่มต้นด้วยแป้น CTRL (เช่น CTRL+C สำหรับคัดลอก หรือ CTRL+ALT+1 สำหรับหัวเรื่อง 1) ยังคงเหมือนกับ Word รุ่นก่อนหน้านี้

แต่การออกแบบ Ribbon มาพร้อมกับทางลัดใหม่ เหตุผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้มีข้อดีที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าสองประการ

  • แป้นพิมพ์ลัดสำหรับทุกๆ ปุ่มบน Ribbon
  • แป้นพิมพ์ลัดที่ใช้แป้นน้อยลง

นอกจากนี้ ทางลัดใหม่ยังมีชื่อใหม่ที่เรียกว่า เคล็ดลับแป้นพิมพ์ กด ALT เพื่อให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ปรากฏขึ้นสำหรับแท็บ Ribbon ทั้งหมดและคำสั่งบนแถบเครื่องมือด่วน

จากนั้น คุณสามารถกดเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับแท็บที่คุณต้องการให้แสดงขึ้น ตัวอย่างเช่น กด H สำหรับแท็บ หน้าแรก ดังแสดงที่นี่ การกระทำนี้จะทำให้เคล็ดลับแป้นพิมพ์ทั้งหมดสำหรับคำสั่งของแท็บดังกล่าวปรากฏขึ้น จากนั้น คุณสามารถกดเคล็ดลับแป้นพิมพ์สำหรับคำสั่งที่คุณต้องการได้

คุณจะเข้าถึงมุมมอง Backstage ได้ด้วยวิธีเดียวกับที่คุณใช้ในการเปิดเมนู แฟ้ม ตัวอย่างเช่น ALT+F จะเปิดเมนู ALT+F+A จะเปิด บันทึกเป็น และ ALT+F+P จะเปิด พิมพ์

หมายเหตุ

   

คุณยังคงสามารถใช้ ALT+ แป้นพิมพ์ลัดแบบเก่าซึ่งจะเข้าถึงเมนูและคำสั่งต่างๆ ใน Word รุ่นก่อนหน้าได้ แต่เนื่องจากไม่มีเมนูรุ่นเก่าให้ใช้แล้ว คุณจะไม่มีตัวเตือนบนหน้าจอที่คอยบอกว่าควรกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรใด ดังนั้น คุณจำเป็นต้องจำแป้นทางลัดที่จะใช้เองทั้งหมด

หน้า 6 จาก 10ย้อนกลับถัดไป