เพิ่ม PDF ลงในไฟล์ Office ของคุณ

ดูวิธีการแทรกไฟล์ในรูปแบบ .pdf เป็นวัตถุลงในไฟล์ Office ของคุณ คุณสามารถปรับขนาดวัตถุได้ แต่คุณไม่สามารถแก้ไขได้หลังจากที่คุณแทรกแล้ว คุณจำเป็นต้องมี Adobe Acrobat หรือ Adobe Reader ติดตั้งอยู่เพื่อดูหรืออ่านไฟล์ .pdf

  1. คลิก แทรก > วัตถุ ในกลุ่ม ข้อความ

สำหรับ Outlook ให้คลิกภายในเนื้อความของรายการ เช่น ข้อความอีเมลหรือเหตุการณ์ในปฏิทิน

  1. คลิก สร้างจากไฟล์ > เรียกดู
  2. เรียกดูไฟล์ .pdf ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก เปิด

OneNote มีขั้นตอนที่ต่างออกไป แต่คุณยังสามารถแทรก .pdf ลงในสมุดบันทึกได้ วิธีการมีดังนี้

  1. คลิก แทรก > สิ่งที่พิมพ์จากแฟ้ม ในกลุ่ม ไฟล์
  2. เรียกดูไฟล์ .pdf ที่คุณต้องการแทรก แล้วคลิก แทรก

ตรวจดูขั้นตอนการเพิ่ม PDF ไปยังเอกสารสำหรับ Word 2013

 
 
นำไปใช้กับ:
Excel 2013, Office Shared 2013, OneNote 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, Visio 2013, Visio Professional 2013, Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010