หน้า 9 จาก 10ย้อนกลับถัดไป

การเปลี่ยนไปใช้ Word 2010

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


ถ้าคุณคลิกปุ่มนี้ ปุ่ม ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ใน Word 2010 ใน Word 2010 จะเกิดอะไรขึ้น

คุณซ่อน Ribbon ไว้ชั่วคราวเพื่อที่คุณจะได้มีพื้นที่ให้กับเอกสารของคุณมากขึ้น

คุณนำขนาดแบบอักษรที่ใหญ่ขึ้นไปใช้กับข้อความของคุณ

คุณจะเห็นตัวเลือกเพิ่มเติม

คุณจะเพิ่มคำสั่งลงในแถบเครื่องมือด่วน

แถบเครื่องมือด่วนอยู่ในตำแหน่งใดและคุณควรใช้เมื่อใด

แถบเครื่องมือการเข้าถึงด่วนอยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอและคุณควรใช้สำหรับใส่คำสั่งโปรดของคุณ

แถบเครื่องมือด่วนจะลอยอยู่เหนือข้อความของคุณ และคุณควรจะใช้แถบเครื่องมือนี้เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ

แถบเครื่องมือนี้อยู่ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ และคุณควรจะใช้เมื่อคุณต้องการเข้าถึงเอกสารอย่างรวดเร็ว

แถบเครื่องมือด่วนอยู่บนแท็บ หน้าแรก และคุณควรใช้เมื่อคุณต้องการเปิดใช้หรือเริ่มต้นเอกสารใหม่อย่างรวดเร็ว

แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นถ้า

คุณคลิกสองครั้งที่แท็บที่ใช้งานบน Ribbon

คุณเลือกข้อความ

คุณเลือกข้อความแล้วชี้ไปที่ข้อความนั้น

ข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น

คุณสามารถนำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้โดยใช้แท็บ ____ และกลุ่ม _____

แท็บ เค้าโครงหน้า กลุ่ม ย่อหน้า

แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ย่อหน้า

แท็บ แทรก กลุ่ม สัญลักษณ์

แท็บ แทรก กลุ่ม ข้อความ

ใน Word รุ่นใหม่ กระบวนงานใดต่อไปนี้เป็นวิธีเลือกการตั้งค่าคุณลักษณะต่างๆ เช่น การแสดงเอกสาร การพิสูจน์อักษร และภาษา

บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก ตัวเลือก

คลิกขวาที่ใดก็ได้บน Ribbon แล้วเลือก ตัวเลือก

บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก คุณสมบัติ

เพื่อนของคุณได้ส่งเอกสาร Word 2000 ให้คุณโดยแนบมากับข้อความอีเมล คุณสามารถเปิดสิ่งที่แนบมาใน Word รุ่นใหม่ได้หรือไม่

ได้ แต่คุณจะได้รับคำเตือนให้นำตัวแปลงมาใช้

ได้ แต่เอกสารจะเปิดขึ้นในโหมดความเข้ากันได้

ได้ ถ้าคุณเปิดโหมดความเข้ากันได้ด้วยแถบเครื่องมือด่วนเสียก่อน

ไม่ได้ เฉพาะแฟ้มจาก Word 2002 และรุ่นใหม่กว่าเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดได้ใน Word รุ่นใหม่

หน้า 9 จาก 10ย้อนกลับถัดไป