หน้า 4 จาก 11ย้อนกลับถัดไป

Word 2010: สร้างเอกสารแรกของคุณ I

เอกสาร Word ที่มีการสะกดและไวยากรณ์ที่ผิดพลาด


ในขณะที่คุณพิมพ์ Word จะแจ้งเตือนคุณถ้ามีการสะกดหรือไวยากรณ์ที่ผิดพลาดด้วยการขีดเส้นหยักสีแดง เขียว หรือฟ้าใต้ข้อความที่เห็นว่าเป็นข้อผิดพลาด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เส้นใต้สีแดง    เส้นใต้สีแดงนี้แสดงถึงการสะกดที่อาจมีข้อผิดพลาด หรือ Word ไม่รู้จักคำนั้น เช่น เป็นชื่อเฉพาะหรือสถานที่

เส้นใต้สีเขียว    Word เห็นว่าควรตรวจทานแก้ไขไวยากรณ์

เส้นใต้สีฟ้า    คำนั้นสะกดอย่างถูกต้องแล้วแต่ดูเหมือนไม่ใช่เป็นคำที่ถูกต้องที่ใช้ในประโยคนั้น ตัวอย่างเช่น คุณพิมพ์ "too" แต่คำนั้นควรเป็น "to" มากกว่า เป็นต้น

คุณต้องทำอย่างไรบ้างกับเส้นใต้ ให้คุณคลิกขวาที่คำที่ขีดเส้นใต้เพื่อดูการแก้ไขที่เสนอแนะ (ในบางครั้ง Word อาจไม่มีการสะกดแบบอื่นเสนอแนะให้) คลิกที่การตรวจทานเพื่อแทนที่คำในเอกสารและกำจัดเส้นใต้ออก โปรดสังเกตว่าถ้าคุณพิมพ์เอกสารที่มีเส้นใต้เหล่านี้ จะไม่มีเส้นใต้ปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษที่พิมพ์ออกมา

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเส้นใต้สีเขียวและสีฟ้า คือ แม้ Word จะตรวจสอบการสะกดได้ดี ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการสะกดคำตรวจสอบได้ค่อนข้างง่าย แต่ไวยากรณ์และการใช้คำที่ถูกต้องนั้นยังคงต้องมีการพิจารณาด้วย ถ้าคุณคิดว่าคุณถูกและ Word ผิด คุณสามารถละเว้นการตรวจทานแก้ไขที่เสนอแนะและกำจัดเส้นใต้ออกไปได้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการในแบบฝึกปฏิบัตินี้

เคล็ดลับ    ถ้าคุณไม่ต้องการหยุดมือทุกครั้งที่พบเส้นหยักใต้คำ คุณสามารถเพิกเฉยได้ในขณะที่คุณพิมพ์ไปเรื่อยๆ เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้ว คุณสามารถบอกให้ Word ตรวจสอบการสะกดและไวยากรณ์ทั้งหมดให้ในคราวเดียวได้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการในแบบฝึกปฏิบัตินี้

หน้า 4 จาก 11ย้อนกลับถัดไป