หน้า 1 จาก 11ย้อนกลับถัดไป

Word 2010: สร้างเอกสารแรกของคุณ I

เอกสาร Word เรียนรู้วิธีการสร้างเอกสารแรกของคุณใน Word: พิมพ์ข้อความที่ใดก็ได้ที่คุณต้องการบนหน้ากระดาษ แก้ไขข้อผิดพลาดการสะกด สร้างรายการ เปลี่ยนระยะขอบหน้ากระดาษ เพิ่มการเน้นให้กับคำบางคำ เพิ่มลักษณะบางอย่างอย่างรวดเร็ว และบันทึกงานของคุณ

ระดับ:
ความยาว:
การจัดอันดับ:
ใช้กับ:

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • บทเรียนแบบเรียนรู้ด้วยตนเองหนึ่งบท
  • เซสชันฝึกหัดสำหรับประสบการณ์ตรงหนึ่งเซสชัน การฝึกปฏิบัติจำเป็นต้องใช้ Word 2010
  • แบบทดสอบขนาดสั้นที่ตอนท้ายบทเรียน แบบทดสอบนี้จะไม่มีการให้คะแนน
  • บัตรอ้างอิงด่วนที่คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ที่ตอนท้ายของหลักสูตร

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • สร้างและบันทึกเอกสารใหม่
  • แก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ขณะที่คุณพิมพ์
  • เพิ่มการจัดรูปแบบให้กับข้อความของคุณ
  • เปลี่ยนระยะขอบกระดาษ

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

หลักสูตรนี้สร้างขึ้นสำหรับใช้กับ Microsoft Word 2010 Beta 2 และจะได้รับการตรวจทานแก้ไขโดยยึดตามคำติชมของคุณ เมื่อคุณจบหลักสูตรนี้แล้ว โปรดไปยังหน้าคำติชม (สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าสารบัญของหลักสูตร) เพื่อแจ้งให้เราทราบถึงความคิดเห็นของคุณ

หมายเหตุ การทำแบบฝึกปฏิบัติถือเป็นส่วนสำคัญของหลักสูตรนี้ เนื่องจากข้อมูลใหม่ๆ และตัวอย่างต่างๆ จะมีการแนะนำในแบบฝึกปฏิบัตินี้

หน้า 1 จาก 11ย้อนกลับถัดไป