หน้า 1 จาก 15ย้อนกลับถัดไป

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย ตัวเลข และรายการต่างๆ

Bullets and numbers
การเตรียมข้อมูลในรายการ จะทำให้ง่ายต่อการเข้าใจมาก รับรายละเอียดของสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย, ตัวเลขและรายชื่อ multilevel ใน Microsoft Office Word 2007

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้

หลักสูตรนี้ประกอบด้วย:

  • มีสองบทเรียนสำหรับการเรียนด้วยตนเองและสองแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์โดยตรงโดยแบบฝึกหัดจำเป็นต้องใช้ word2007
  • แบบทดสอบสั้นๆ ท้ายบทเรียนแต่ละบท โดยไม่มีการเก็บคะแนน
  • บัตรอ้างอิงด่วนจากหลักสูตรที่คุณสามารถนำไปใช้ได้

เป้าหมาย

หลังจากจบหลักสูตรนี้แล้ว คุณจะสามารถ:

  • สร้างหัวข้อย่อยหรือหมายเลขรายการ
  • เปลี่ยนลักษณะของหัวข้อย่อยหรือรายการหมายเลข
  • รวมสองรายการแยกกัน.
  • ใช้รายการ multilevel.

รายการเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณใช้ทุกวันแต่ไม่ค่อยคำนึงถึง คุณอาจรู้สึกกังวลเกี่ยวกับรายการเมื่อมีบางอย่างผิดปกติเท่านั้น คุณเคยพยายามวางรายการหนึ่งบนอีกรายการหนึ่ง หรือพยายามเปลี่ยนการเยื้องหรือไม่ และนั่นคือสิ่งที่คุณจะทำเมื่อมีสิ่งที่เริ่มซับซ้อนเกิดขึ้น

คุณต้องการลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่แตกต่างกันใช่หรือไม่ ไม่มีปัญหา หรือว่าต้องการรายการที่มีหลายระดับหรือไม่ บทเรียนนี้มีข้อมูลที่เหมาะสำหรับคุณ คุณจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของรายการใน Word และวิธีที่คุณจะใช้งาน

เมื่อต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ โปรดอ่านข้อความใน เป้าหมาย และ เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ หรือดูในสารบัญ จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อเริ่มต้นบทเรียนแรก

หน้า 1 จาก 15ย้อนกลับถัดไป