หน้า 9 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


Ribbon ในสถานะปกติและสถานะที่ซ่อนอยู่

คลิกสองครั้งที่แท็บที่ใช้งานอยู่เพื่อซ่อนกลุ่ม ทั้งนี้เพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น

Ribbon ทำให้ทุกๆ สิ่งใน Word 2007 มารวมกันได้อย่างเหมาะสมและค้นหาได้ง่าย อย่างไรก็ตาม บางครั้งคุณก็ไม่จำเป็นต้องค้นหาสิ่งเหล่านั้น คุณเพียงแค่ต้องการทำงานกับเอกสารเท่านั้น และคุณก็ต้องการพื้นที่เพิ่มเติมในการทำงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายที่จะซ่อน Ribbon ไว้ชั่วคราวเช่นเดียวกับการใช้ Ribbon

วิธีการมีดังนี้ คลิกสองครั้งที่แท็บที่ใช้งานอยู่ กลุ่มต่างๆ จะหายไป ดังนั้น คุณจึงมีพื้นที่เพิ่มขึ้น

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการดูคำสั่งทั้งหมดอีกครั้ง ให้คลิกสองครั้งที่แท็บที่ใช้งานอยู่เพื่อนำกลุ่มต่างๆ กลับคืนมา

หน้า 9 จาก 35ย้อนกลับถัดไป