หน้า 7 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


แถบเครื่องมือขนาดเล็ก

เมื่อคุณเลือกข้อความและชี้ไปที่ข้อความ แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏให้เห็นเลือนลาง

คำสั่งการจัดรูปแบบบางคำสั่งนั้นมีประโยชน์มากจนคุณอยากมีไว้ใช้งานตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดก็ตาม

สมมุติว่าคุณต้องการจัดรูปแบบข้อความบางข้อความอย่างรวดเร็ว แต่คุณกำลังทำงานอยู่บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ คุณสามารถคลิกแท็บ หน้าแรก เพื่อดูตัวเลือกการจัดรูปแบบ แต่ต่อไปนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วกว่า

บรรยายภาพ 1 เลือกข้อความของคุณด้วยการลากด้วยเมาส์ แล้วชี้ไปที่ข้อความที่เลือกนั้น
บรรยายภาพ 2 แถบเครื่องมือขนาดเล็กจะปรากฏให้เห็นเลือนลาง ถ้าคุณชี้ไปที่แถบเครื่องมือขนาดเล็ก แถบเครื่องมือจะปรากฏชัดเจนขึ้นและคุณสามารถคลิกตัวเลือกการจัดรูปแบบได้ที่นั่น

แถบเครื่องมือขนาดเล็กมีความเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับตัวเลือกการจัดรูปแบบ แต่จะทำอย่างไรถ้าคุณต้องการให้มีคำสั่งประเภทอื่นๆ พร้อมใช้งานอยู่ ตลอดเวลา ใช้ แถบเครื่องมือด่วน ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในหน้าถัดไป

หน้า 7 จาก 35ย้อนกลับถัดไป