หน้า 6 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


แท็บ 'เครื่องมือรูปภาพ' บน Ribbon

ขณะคุณเลือกรูปภาพ แท็บ เครื่องมือรูปภาพ เพิ่มเติมจะปรากฏขึ้น โดยแสดงกลุ่มคำสั่งต่างๆ สำหรับทำงานกับรูปภาพ

ใน Word รุ่นใหม่นี้ แท็บบางแท็บจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณต้องการใช้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าคุณได้แทรกรูปภาพลงไป แต่ตอนนี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกับรูปภาพนั้น บางทีคุณอาจต้องการเปลี่ยนวิธีการตัดคำรอบรูปภาพ หรือคุณต้องการตัดรูปภาพให้สั้น แล้วจะหาคำสั่งเหล่านั้นได้ที่ไหน

บรรยายภาพ 1 เลือกรูปภาพ
บรรยายภาพ 2 แท็บ เครื่องมือรูปภาพ ปรากฏขึ้น คลิกที่แท็บดังกล่าว
บรรยายภาพ 3 กลุ่มและคำสั่งเพิ่มเติมปรากฏขึ้นเพื่อใช้ทำงานกับรูปภาพ เช่น กลุ่ม ลักษณะรูปภาพ

เมื่อคุณคลิกนอกรูปภาพ แท็บ เครื่องมือรูปภาพ จะหายไป และกลุ่มอื่นๆ จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง

หมายเหตุ    แท็บเครื่องมือรูปภาพนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อต้องการใช้สำหรับกิจกรรมอื่นๆ เช่น ตาราง รูปวาด ไดอะแกรม และแผนภูมิต่างๆ

หน้า 6 จาก 35ย้อนกลับถัดไป