หน้า 4 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


Ribbon ที่แสดงแท็บ กลุ่ม และคำสั่งต่างๆ

ส่วนทั้งสามส่วนของ Ribbon ได้แก่แท็บ กลุ่ม และคำสั่งต่างๆ

Ribbon มีองค์ประกอบพื้นฐานอยู่สามอย่าง และจะเป็นการดีหากทราบว่าแต่ละอย่างมีชื่อเรียกว่าอย่างไร เพื่อที่ว่าคุณจะสามารถเข้าใจวิธีใช้

บรรยายภาพ 1 แท็บ มีแท็บพื้นฐานอยู่เจ็ดแท็บตลอดแนวด้านบน โดยแต่ละแท็บจะแสดงพื้นที่การกระทำต่างๆ
บรรยายภาพ 2 กลุ่ม แต่ละแท็บจะมีกลุ่มหลายกลุ่มที่แสดงรายการที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน
บรรยายภาพ 3 คำสั่ง คำสั่งจะเป็นปุ่ม กล่องสำหรับใส่ข้อมูล หรือเมนู

ทุกๆ สิ่งที่อยู่บนแท็บได้รับการเลือกอย่างถี่ถ้วนตามกิจกรรมของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น แท็บ หน้าแรก จะมีทุกอย่างที่คุณใช้บ่อยที่สุด เช่น คำสั่งในกลุ่ม แบบอักษร สำหรับเปลี่ยนแบบอักษรของข้อความ ได้แก่ แบบอักษร, ขนาดแบบอักษร, ตัวหนา, ตัวเอียง และอื่นๆ

หน้า 4 จาก 35ย้อนกลับถัดไป