หน้า 34 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


คำสั่ง บันทึกเป็น บนเมนูที่เปิดจากปุ่ม Microsoft Office

วิธีการบันทึกเอกสารที่สร้างใน Word รุ่นใหม่ให้เป็นรูปแบบแฟ้มรุ่นเก่า

ถ้าคุณเป็นกังวลว่าจอห์นไม่ได้ทำการติดตั้ง Office 2000 ที่ได้รับการปรับปรุงอย่างสมบูรณ์ คุณอาจต้องการบันทึกเอกสารของคุณด้วยรูปแบบแฟ้มรุ่นเก่าก่อนที่จะส่งอีเมลให้จอห์น วิธีการมีดังนี้

บรรยายภาพ 1 คลิก ปุ่ม Microsoft Office แล้วบนเมนู ให้ชี้ไปที่ลูกศรที่ส่วนท้ายของคำสั่ง บันทึกเป็น
บรรยายภาพ 2 คลิก รูปแบบ Word 97-2003 ในรายการตัวเลือก

คุณอาจได้รับคำเตือนว่าการบันทึกในรูปแบบแฟ้มรุ่นเก่าจะเป็นสาเหตุให้คุณลักษณะบางประการสูญหายหรือถูกปรับเปลี่ยน ตัวอย่างเช่น ถ้าเอกสารมีไดอะแกรมใหม่ Word จะแจ้งให้คุณทราบว่าไดอะแกรมจะถูกรวมเข้าไว้เป็นวัตถุชิ้นเดียวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยวิธีนี้ อย่างน้อยจอห์นสามารถดูไดอะแกรมได้ แต่จอห์นจะไม่สามารถแก้ไขได้เพราะ Word รุ่นของจอห์นไม่เข้าใจวิธีการทำงานกับคุณลักษณะใหม่นี้

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


ในแถบชื่อเรื่องของเอกสาร Word ของคุณ เขียนไว้ว่า "Marketing report.doc (โหมดที่เข้ากันได้)" หมายความว่าอะไร

คุณสามารถทำงานกับเอกสารได้ แต่คุณไม่สามารถบันทึกได้

คุณไม่สามารถทำงานกับเอกสารได้ เนื่องจากเอกสารเข้ากันไม่ได้

คุณสามารถทำงานกับเอกสารได้โดยใช้คุณลักษณะใหม่ทั้งหมดของ Word

คุณสามารถทำงานในเอกสารได้ แต่ Word จะจำกัดคุณลักษณะใหม่บางอย่าง

เพื่อนของคุณส่งเอกสาร Word 2000 มาให้คุณทางอีเมล คุณสามารถเปิดใน Word รุ่นใหม่ได้หรือไม่

ได้ แต่คุณจะได้รับคำเตือนให้นำตัวแปลงมาใช้

ได้ แต่เอกสารจะเปิดขึ้นในโหมดที่เข้ากันได้

ได้ ถ้าคุณเปิดโหมดที่เข้ากันได้ด้วยแถบเครื่องมือด่วนเสียก่อน

ไม่ได้ เฉพาะแฟ้มจาก Word 2002 และรุ่นใหม่กว่าเท่านั้นจึงจะสามารถเปิดได้ใน Word รุ่นใหม่

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคุณคลิกคำสั่ง 'แปลง' บนเมนูที่เปิดจากปุ่ม Microsoft Office

Word จะปรับรุ่นแฟ้มที่มีอยู่เป็นแฟ้มรูปแบบใหม่ และจะเปลี่ยนชื่อแฟ้มจาก "document.doc" เป็น "Upgraded: document.doc"

Word จะปรับรุ่นแฟ้มที่มีอยู่เป็นแฟ้มรูปแบบใหม่ และจะเปิดคุณลักษณะใหม่ที่ใช้งานใน Word รุ่นใหม่

Word จะจำกัดคุณลักษณะของตนเพื่อให้เข้ากันได้กับรูปแบบแฟ้มของเอกสาร

Word จะเปิดเอกสารในสถานะที่ปลอดภัยและแบบอ่านอย่างเดียว เพื่อที่คุณจะสามารถดูได้ในรูปแบบแฟ้มใหม่

หน้า 34 จาก 35ย้อนกลับถัดไป