หน้า 33 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


กล่องโต้ตอบ

เมื่อมีใครสักคนพยายามจะเปิดเอกสารจาก Word 2000 ข้อความนี้จะปรากฏขึ้น

ถ้าคุณจะใช้เอกสารร่วมกันกับผู้คนจำนวนมาก คุณคงอยากทราบเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ลองมาดูสถานการณ์สมมุติบางอย่างที่คุณอาจประสบด้วยตัวคุณเองในขณะที่ใช้ Word รุ่นใหม่

สมมุติว่าคุณกำลังใช้รูปแบบแฟ้มใหม่ ไม่ว่าจะด้วยการสร้างเอกสารใหม่แล้วบันทึก หรือการปรับรุ่นเอกสารโดยใช้คำสั่ง การแปลง บนเมนูที่เปิดจาก ปุ่ม Microsoft Office

สมมุติว่าเพื่อนของคุณที่ชื่อจอห์นมี Word รุ่นเก่ากว่าซึ่งมาพร้อมกับ Office 2000 คุณต้องการส่งเอกสารล่าสุดของคุณให้จอห์นทางอีเมล จอห์นจะสามารถเปิดได้หรือไม่

แน่นอน จอห์นเปิดได้ เมื่อจอห์นคลิกเอกสาร ถ้าการติดตั้ง Office 2000 ได้รับการปรับปรุงด้วยชุดซ่อมและแพคบริการ จอห์นจะได้รับคำถามว่าต้องการดาวน์โหลดตัวแปลงที่จะช่วยให้เปิดเอกสารได้หรือไม่

ขณะนี้ เอกสารที่จอห์นเปิดจะดูไม่เหมือนกันทุกอย่างกับเอกสารที่คุณสร้าง เนื่องจากมีหลายคุณลักษณะใน Word รุ่นใหม่ของคุณที่ไม่มีอยู่ในรุ่นของจอห์น แต่จอห์นสามารถเปิดได้ และสามารถทำงานกับเอกสารได้ และส่งกลับมาให้คุณได้

หมายเหตุ    ตัวแปลงทำงานได้เฉพาะกับ Office 2000 SP3, Office XP SP3 และ Office 2003 SP1 โดยจะทำงานได้เฉพาะกับระบบปฏิบัติการต่อไปนี้เท่านั้น Windows 2000 SP4, Windows XP SP1 และ Windows Server 2003

หน้า 33 จาก 35ย้อนกลับถัดไป