หน้า 32 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


คำสั่ง 'แปลง' บนเมนูที่เปิดขึ้นจากปุ่ม Microsoft Office

จะแปลงแฟ้มของคุณเป็นรูปแบบแฟ้มใหม่ได้อย่างไร

คุณสามารถแปลงเอกสารที่เก่ากว่าเป็นรูปแบบแฟ้มใหม่ได้หรือไม่ แน่นอน เมื่อเปิดเอกสารใน Word 2007 แล้ว คุณเพียงคลิก ปุ่ม Microsoft Office จากนั้นคลิกคำสั่ง การแปลง บนเมนู

การแปลงนี้ให้คุณประโยชน์ของรูปแบบใหม่ (ช่วยทำให้แฟ้มเล็กลง ปลอดภัยมากขึ้นและอื่นๆ) และ ยิ่งกว่านั้นยังให้คุณลักษณะใหม่ที่ครบถ้วนและความนิยมที่ไม่ลดน้อยลง ตัวอย่างเช่น คุณจะมีตัวเลือกเหล่านั้นทั้งหมดตามที่เห็นในกล่อง เลือก SmartArt Graphic ไม่ใช่ชุดที่เล็กลง

หมายเหตุ    ถ้าคุณกำหนดค่า Windows ให้แสดงนามสกุลแฟ้ม ชื่อแฟ้มจะเปลี่ยนจาก My Document.doc เป็น My Document.docx โดยที่ตัว "x" แทน XML

หน้า 32 จาก 35ย้อนกลับถัดไป