หน้า 30 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


Ribbon แสดงโหมดที่เข้ากันได้

คุณจะทราบได้อย่างไรว่าเมื่อใดที่ Word เปิดเอกสารในโหมดที่เข้ากันได้

คุณอาจกำลังสงสัยว่า "จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อฉันเปิดเอกสารเก่าใน Word รุ่นใหม่"

Word 2007 สามารถเปิดแฟ้มที่สร้างใน Word ทุกรุ่นก่อนหน้านี้ได้ ตั้งแต่รุ่น 1.0 ถึง 2003 โดยที่ Word จะเปิดเอกสารที่เก่ากว่าใน โหมดที่เข้ากันได้ คุณทราบเรื่องนี้ได้เพราะที่ส่วนบนของเอกสาร "(โหมดความเข้ากันได้)" จะปรากฏถัดจากชื่อแฟ้ม

หน้า 30 จาก 35ย้อนกลับถัดไป