หน้า 3 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007ความง่ายในการใช้ Ribbon และความสะดวกสบายจะเห็นได้ชัดเจนที่สุดขณะใช้งานจริง คลิก เล่น ด้านล่างรูปภาพเพื่อดูภาพเคลื่อนไหวของ Ribbon โดยในขั้นตอนแรก บนแท็บ หน้าแรก ข้อความบางส่วนจะถูกตัดออกจากตำแหน่งหนึ่งและวางลงในอีกตำแหน่งหนึ่ง จากนั้นจะมีการเปลี่ยนรูปแบบข้อความโดยใช้ ลักษณะ และสุดท้ายจะมีการเปลี่ยนสีพื้นหลังของหน้าบนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ

หน้า 3 จาก 35ย้อนกลับถัดไป