หน้า 29 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


นามสกุลแฟ้ม ใช้สำหรับอะไร
.docx เอกสาร Word มาตรฐานที่ไม่มีแมโครหรือโค้ด
.dotx แม่แบบ Word ที่ไม่มีแมโครหรือโค้ด
.docm เอกสาร Word ที่สามารถมีแมโครหรือโค้ดได้
.dotm แม่แบบ Word ที่สามารถมีแมโครหรือโค้ดได้

ความแตกต่างภายนอกเท่านั้นที่คุณน่าจะเห็นได้ในแฟ้ม Word รูปแบบใหม่ นั่นคือ คุณใช้แมโครหรือโค้ดหรือไม่ ก่อนหน้านี้ มีชนิดแฟ้ม Word เพียงสองชนิดเท่านั้น คือ เอกสารและแม่แบบ (.doc และ .dot) ส่วน Word 2007 มีชนิดแฟ้มสี่ชนิด ได้แก่ .docx, .dotx, .docm และ .dotm (ตัว "x" แทน XML และตัว "m" แทนแมโคร)

เอกสารและแม่แบบพื้นฐาน (.docx และ .dotx) ไม่สามารถมีแมโครหรือโค้ดได้อีกต่อไป ซึ่งเป็นวิธีที่ทำเพื่อให้ปลอดภัยมากขึ้นสำหรับการใช้งานประจำวัน ไม่มีใครสามารถแอบใส่โค้ดที่ซ่อนไว้ในเอกสารได้ แต่เนื่องจากแมโครเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่จะมีไว้ จึงมีชนิดแฟ้มเพิ่มขึ้นสองชนิดเพื่อสนับสนุนเอกสารและแม่แบบที่มีโค้ด นั่นคือ .docm และ .dotm

หน้า 29 จาก 35ย้อนกลับถัดไป