หน้า 28 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น

ถ้ามีคำว่า Word Document ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด แสดงว่าคุณกำลังใช้รูปแบบแฟ้มใหม่

เมื่อคุณสร้างเอกสารใหม่ใน Word 2007 แล้วบันทึกเอกสารนั้น รูปแบบแฟ้มใหม่จะถูกเลือกให้คุณโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถตรวจสอบให้แน่ใจได้โดยการมองไปที่กล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น ให้สังเกตว่ากล่อง บันทึกเป็นชนิด เขียนว่า Word Document ถ้าใช่ ก็หมายความว่ากำลังมีการใช้รูปแบบแฟ้มใหม่อยู่

หน้า 28 จาก 35ย้อนกลับถัดไป