หน้า 25 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


เอกสาร Word และ XML

มีรูปแบบแฟ้มใหม่สำหรับ Word 2007

ความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งใน Word รุ่นใหม่ ได้แก่ รูปแบบแฟ้ม ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น สิ่งนี้มีความหมายสำหรับคุณอย่างไร

รูปแบบแฟ้มใหม่ช่วยให้แฟ้มของคุณมีขนาดเล็กลง และช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีข้อดีอื่นๆ อีก

ในบทนี้ คุณจะได้เรียนรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเปิดแฟ้มที่ไม่อยู่ในรูปแบบใหม่

หน้า 25 จาก 35ย้อนกลับถัดไป