หน้า 24 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


คลิกปุ่ม 'แบบฝึกหัดใน Word' เพื่อเปิดหน้าต่างโปรแกรม Word และหน้าต่าง 'คำแนะนำสำหรับแบบฝึกหัด'

ขนาดการดาวน์โหลด: 14 กิโลไบต์ (<1 นาทีที่ 56 กิโลบิตต่อวินาที)

ฝึกปฏิบัติใน Word
มีปัญหากับการฝึกปฏิบัติ
วิธีใช้ลองดูที่เคล็ดลับการแก้ปัญหาของเรา


ในขั้นตอนนี้ คุณจะได้ฝึกกิจกรรมประจำวันทั่วไปในเอกสาร Word 2007

เกี่ยวกับส่วนของการฝึกหัด

เมื่อคุณคลิก ฝึกปฏิบัติใน Word แบบฝึกหัดจะดาวน์โหลดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ และเปิดใน Word โดยจะมีหน้าต่างคำแนะนำในการฝึกหัดปรากฏอยู่ด้านข้าง หมายเหตุ     คุณต้องมีโปรแกรม Word 2007 ซึ่งติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ

ทำการทดสอบต่อไปนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อให้คุณได้แน่ใจว่าคุณเข้าใจในเนื้อหา คำตอบของคุณเป็นความลับ และผลการทดสอบไม่มีการเก็บคะแนน


คุณสามารถนำรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยไปใช้โดยใช้แท็บและกลุ่ม

แท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ กลุ่ม ย่อหน้า

แท็บ หน้าแรก กลุ่ม ย่อหน้า

แท็บ แทรก กลุ่ม สัญลักษณ์

แท็บ แทรก กลุ่ม ข้อความ

คุณจะเลือกตัวเลือกการพิมพ์ใน Word รุ่นใหม่ได้อย่างไร

คุณคลิกปุ่ม พิมพ์ ที่อยู่บน Ribbon

คุณคลิกปุ่ม พิมพ์ บนแถบเครื่องมือด่วน

คุณใช้ ปุ่ม Microsoft Office

ถ้าไม่ใช่ตัวเลือกที่หนึ่งก็เป็นตัวเลือกที่สอง

มุมใดบ้างที่มีตัวควบคุมการย่อ/ขยาย

บนขวา

บนซ้าย

ล่างซ้าย

ล่างขวา

ใน Word รุ่นใหม่ กระบวนงานใดต่อไปนี้เป็นวิธีเลือกการตั้งค่าสำหรับการแก้ไขอัตโนมัติและการสะกด

บนเมนู เครื่องมือ ให้คลิก ตัวเลือก

บนเมนูที่เปิดจาก ปุ่ม Microsoft Office ให้คลิก ตัวเลือกของ Word

คลิกขวาที่ใดก็ได้บน "Ribbon" แล้วเลือก ตัวเลือกของ Word

บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก คุณสมบัติ

หน้า 24 จาก 35ย้อนกลับถัดไป