หน้า 23 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


ตัวเลือกของ Word บนเมนูจากปุ่ม Microsoft Office

จะไม่มีตัวเลือกของโปรแกรมจากเมนู เครื่องมือ พร้อมใช้งานอีกต่อไป แต่คุณจะพบตัวเลือกดังกล่าวได้ด้วยการคลิก ปุ่ม Microsoft Office

คุณลักษณะทั้งหมดใน Word ที่คุณคุ้นเคยในการใช้งานจะอยู่บน "Ribbon" และสามารถค้นหาได้ง่ายดายขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน อย่างไรก็ตามการตั้งค่าเบื้องหลังต่างๆ ซึ่งไม่เกี่ยวกับการสร้างเอกสาร แต่ควบคุมวิธีการทำงานของ Word นั้นอยู่ในส่วนใด แล้วการตั้งค่าต่างๆ เช่น ความปลอดภัยและข้อมูลผู้ใช้ พจนานุกรมตรวจการสะกดคำ และการแก้ไขอัตโนมัติล่ะ

ใน Word รุ่นก่อนหน้า คุณคลิก ตัวเลือก บนเมนู เครื่องมือ แต่ในขณะนี้ การตั้งค่าเหล่านี้ทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของ ตัวเลือกของ Word ซึ่งจะเปิดเมื่อคุณคลิก ตัวเลือกของ Word บนเมนูที่เปิดเมื่อคุณคลิก ปุ่ม Microsoft Office

หน้า 23 จาก 35ย้อนกลับถัดไป