หน้า 22 จาก 35ย้อนกลับถัดไป

การทำงานที่เร็วขึ้นด้วย Word 2007


คำสั่งพิมพ์บนเมนูที่เปิดจากปุ่ม Microsoft Office

เลือกคำสั่งการพิมพ์คำสั่งใดคำสั่งหนึ่งด้วยการคลิก ปุ่ม Microsoft Office

เมื่อคุณพร้อมที่จะสั่งพิมพ์จริงๆ ให้กลับไปยัง ปุ่ม Microsoft Office แต่ให้จำไว้เสมอว่าคุณมีหลายตัวเลือกในขณะนี้

บรรยายภาพ 1 ถ้าคุณคลิกคำสั่ง พิมพ์ คุณจะได้รับกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ แต่ให้ชี้ที่ลูกศรทางด้านขวาของคำสั่ง พิมพ์ แทน และคุณจะสังเกตเห็นคำสั่งสามอย่าง ได้แก่
บรรยายภาพ 2 พิมพ์ ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ การพิมพ์ แบบเก่าที่คุ้นเคยขึ้นมา
บรรยายภาพ 3 พิมพ์ด่วน ซึ่งจะส่งเอกสารของคุณไปยังเครื่องพิมพ์ในทันที
บรรยายภาพ 4 แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ซึ่งจะแสดงลักษณะเอกสารที่จะปรากฏ ถ้าคุณใช้คำสั่งนี้บ่อยๆ คุณอาจต้องการเพิ่มคำสั่งนี้ลงในแถบเครื่องมือด่วน
หน้า 22 จาก 35ย้อนกลับถัดไป